Léigh

Múinteoirí gan Gaeilge mhaith á gclárú ‘go héasca agus gan dua’ – Misneach

Léigh

Na focail is mó a litrítear go mícheart sa Ghaeilge

Léigh

Frásleabhar Manainnise-Gaeilge foilsithe ag Kevin Scannell


Léigh

Tús áite do chainteoirí dúchais Sioux agus an vacsaín á dáileadh

Léigh

5,000+ cóip den Fhoclóir Nua díolta agus méadú 13% ar úsáideoirí ar líne

Léigh

‘Fast fashion’, ‘plant-based’, agus ‘spice bag’ i measc na bhfocal a cuireadh leis an bhFoclóir Béarla-Gaeilge in 2020Léigh

Cén fáth nach n-iompaíonn muid ar ais ar an seanchló?

Léigh

Achrann in Albain faoi ainm Gàidhlig a ‘ghoid’ grúpa neamhspleáchais

Léigh

Cúig údar imní don Iodáilis i ré an Bhéarla


Léigh

Ainm Fucking na hOstaire le hathrú go Fugging mar gheall ar chosúlacht le heascaine Béarla

Léigh

‘Mish Rafferty’ – nuacht Mhanainnise le gasúir na scoile Gaelaí i Manainn craolta ar an BBC

Léigh

‘Tabharfaidh mé a dteanga dhúchais do mo pháistí – fiú má thógtar anseo in Éirinn iad’


Léigh

Cé hé an cainteoir dúchais Gaeltachta?

Léigh

‘Since your name is unpronouncable I have concluded that you are Irish’ – litir Kilclooney chuig Gael

Léigh

The King’s Head an gnólacht ‘is Gaelaí’ i nGaillimh
Gradaim Uí Ógartaigh bronnta