10 leid chun teacht slán ó chúrsa Gaeltachta

Tá aimsir na gcúrsaí samhraidh linn agus ní fada anois go mbeidh na mílte dalta as gach cearn den tír ag díriú ar na ceantair Ghaeltachta thuaidh, theas, thiar agus thoir. An mbeidh tú féin ina measc? Nó ar chaith tú seal ar chúrsa Gaeltachta le linn d’óige? Aithneoidh tú cuid acu seo thíos…


1. Éirigh cleachta le tae

Tá mé ag déanamh nach bhfuil an dara suí sa bhuaile agat ach tae a shlogadh siar agus tú ar chúrsa Gaeltachta.

Is ceann de bhuanna Bhean an Tí é: beag beann ar an am, bíodh sé naoi a chlog ar maidin nó san oíche, bíonn pota ar fiuchadh i gcúinne na cistine i dtólamh.

Ólfaidh tú an oiread sin tae is nach mbeidh tú in inmhe éirí as go dtí lá do bháis!


2. Ná tabhair aird ar Fhear an Tí

Beidh rudaí ann sa tsaol nach dtuigfidh tú choíche, ar nós; cad é mar a bhain Leicester Sraith Shasana anuraidh? Cad chuige a bhfuil stádas cathrach ag Lios na gCearrbhach? agus cén fáth nach bhfuil fonn cainte ar Fhear an Tí?

Shílfeá nach bhfuil aon fhocal Gaeilge ina phluc aige agus nach bhfuil ann ach balbhán.

Mar sin féin, níor mhaith leat cur isteach ar an fhear chéanna agus dá laghad uair a bhfeiceann tú é, is amhlaidh is fearr.


3. Taitníodh prátaí leat

Tá sé chomh maith agat dearmad a dhéanamh ar rogha bia mar tá a fhios ag bacach an bhóthair nach bhfuil ach rud amháin ar an bhiachlár: prátaí!

Nó pasta b’fhéidir, nó prátaí arís.

Beidh tú buíoch beannachtach de bhéilí do mháthar go deo na ndeor anois!


4. Tabhair leat péire láidir bróg

Bí cinnte dearfa go bhfuil siad i do mhála sula n-imíonn tú ó tharla go gcaithfidh tú siúl an dúrud mílte lá i ndiaidh lae (beirt le beirt ar ndóigh) agus go mbeidh an iliomad gníomhachtaí ar siúl fosta.

Muna bhfuil siad agat, is deimhin go mbeidh aiféala ort ag deireadh an chúrsa agus go mbeidh do chuid cos chomh nimhneach le cosa an Ghriannaigh!


5. Ní beidh do shrón mar an gcéanna arís

Boladh móna – an gcaithfidh mé níos mó a rá i ndáiríre?

Smaoineoidh tú láithreach ar an Ghaelacht gach uile uair feasta a bhfaigheann tú boladh de.

Bíodh sin mar atá, is dóigh liom nach bhfuil a fhios ag duine ar bith faoin spéir cén fáth a bhfuil an tine lasta ó chamhaoir go clapsholas domhnach is dálach sa tsamhradh!


6. Léim isteach sa chéilí!

Tá gach seans go bhfuil dhá chos chlé ort agus go bhfuil tú chomh muiníneach ar an urlár le Bambi ar leac oighir!

Roimh i bhfad áfach, tuigeann tú nach bhfuil sé chomh holc agus a shíleann tú.

Tá cách sa bhád amháin agus bainfidh tú an-spraoi as na céilithe bréigéide!

Beidh greim láimhe agat ar bhuachaill nó ar chailín ar feadh tamaill fosta… nach ort atá an t-ádh!


7. Bí réidh don ghrá sealadach

Tá do spéirbhean nó do phrionsa faighte agat.

Tá sibh splanctha i ndiaidh a chéile agus ní scarfaidh tú ó do mhuirnín choíche.

Is éigean duit a bheith cruthaitheach i dtaca le háiteanna chun am ar leith a chaitheamh lena chéile anois.

Beidh áit phríobháideach ar bith fóirsteanach, i measc na dtom fiú, a fhad is go bhfuil tú le do chuisle!

Ach beidh droch-chríoch air ag an deireadh nuair a oibríonn sibh amach go bhfuil sibh in bhur gcónaí dhá uair go leith óna chéile.

Cá bhfuil na ciarsúir?


8. Cumha i ndiaidh…

Creid é nó ná creid, ach seans go mbeidh tú caillte ar feadh píosa gan do theaghlach ag do thaobh.

Agus cé go gcuireann do dheirfiúr is óige goimh ort gach lá gan teip, níl sé mar an gcéanna gan á feiceáil.

Ní hé sin an rud is measa áfach, déanfar stangaire díot nuair nach bhfuil pasfhocal wifi ag Bean an Tí!

Cad a dhéanfas tú ar feadh trí seachtaine mar sin?

Más fada an lá tig an oíche áfach mar is gairid go mbeidh tú athaontaithe le do mhuintir agus beidh faoiseamh ort slán a fhágáil ag an dinnéar chéanna a d’ith tú do na trí seachtaine siúd… nó an mbeidh?!


9. Na Meáin Shóisialta

Cé nach bhfuil mórán de rochtain agat orthu agus tú ar na cúrsaí, muna gcuirtear na céadta pictiúr in airde ar Facebook, Instagram srl. a luaithe agus a théann tú abhaile, caithfidh tú ceist a chur ort féin: An ndeachaigh tú chun na Gaeltachta i ndáiríre?


10. Cairdeas & Caoineadh

Tá sé ceart go leor caoineadh ag deireadh an chúrsa.

Casfar moll mór daoine difriúla ort is tú sa Ghaeltacht agus beidh sé ar na heispéiris is iontaí i do shaol go dtí seo.

Ní féidir leat do shaol a shamhlú gan iad agus cé nach bhfeicfidh sibh le chéile go minic a thuilleadh, ní bheidh duine ar bith in ann na cuimhní cinn siúd a bhaint díot.

Go maire na cúrsaí samhraidh go brách!

SCÉALTA EILE