5 Imeacht d’Oíche Chultúir

Amárach, an Aoine, an 16 Meán Fómhair, beidh stáitsí móra agus cúinní beaga na tíre beo le himeachtaí Oíche Chultúir.

Idir dhrámaí, taispeántais, ceardlanna, ceolchoirmeacha agus eile, tá breis agus 1400 imeacht sa chlár i mbliana agus scoth na n-imeachtaí Gaeilge ina measc!

Tochail isteach sa chlár lena fháil amach cad é atá ag tarlú i do cheantar féin.


1) OÍCHE EALAÍON:  ‘Ealaíona sa Lab / An Lab, Daingean Uí Chúis, Ciarraí, 7in.

aine

Beidh meascán de cheol, filíocht agus rince ar siúl le healaíontóirí na háite, ina measc Simon Ó Faoláin, Maria Svenson (damhsóir cónaithe nua an Lab), Louise Nic an tSionnaigh agus Áine Moynihan.

Beidh tionscnamh ealaíne le hÁine Ní Chíobháin, ‘Bálua’, ar taispeáint; díríonn sé ar an ngealas sa doircheacht.

Taispeántas sceitseála, eitseála agus colláise atá ann. Bhí an-tóir ar thaispeántas Áine ar Inis Oírr le gairid agus is deis iontach é seo chun spléachadh a fháil ar shaothar eile léi.

Anuas air sin, beidh ealaín Dervla O’Flaherty le feiceáil, í bunaithe ar a tréimhse i mbun fánaíochta san Ind, san Ungáir agus san Íoslainn.

Tá spéis aici sa dóigh a spreagann áiteanna nua an tsamhlaíocht agus sna slite ina ndéantar léarscáileanna.


2) EALAÍN BHÉIL:  ‘Béal Úr’ / Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair agus An Chrannóg, na Doirí Beaga, Gaoth Dobhair, Tír Chonaill, 6in agus 8in.

eoghan

Tiocfaidh filí, drámadóirí agus scríbhneoirí le chéile sa Chrannóg i nGaoth Dobhair le meascán de ghearrdhrámaí, agallaimh bheirte, dánta agus lúibíní a chur i láthair.

I measc na n-ealaíontóirí beidh Máire Wren, Eoghan Mac Giolla Bhríde, Áine Ní Bhreisleáin agus Seán Ó Maolagáin. Sólaistí ar fáil.

* Roimhe sin ar 6in i Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair, déanfar ceiliúradh ar oidhreacht na Gaeltachta le léacht staire le hUinseann Ó Breisleáin.

Díreofar ar an gceangal idir Muintir Ghabhla agus an Asgard agus leanfar le ceol le ceoltóirí óga na Crannóige.


3) SCÉALAÍOCHT AGUS CEOL:  ‘Oíche leis na Cleamairí / Red Ned’s Bar, 27 Sráid Ogle, Ard Mhacha, 5-7in agus Ceolchoirm le ‘Emma Ní Fhíoruisce agus JJ Ó Dochartaigh‘. 

emma

Fadó bhíodh cleamairí i mbeagnach gach paróiste, iad gléasta i bhfeisteas tuí, le hamhráin ina mbéil agus uirlisí ina nglac acu.

Bígí cinnte go mbeidh scoth na hoíche scéalaíochta, amhránaíochta agus ceoil ar siúl i dteannta na gCleamairí agus iad ar ais i mbun scléipe.

Lena chois sin, beidh beirt réaltaí óga ceoil, Emma Ní Fhíoruisce ó Ghaeltacht Dhún na nGall, agus JJ Ó Dochartaigh as Doire, ar an stáitse i dTeach De Averell ar Shráid Uachtair na nGall an oíche chéanna ag 6.30in.


4) CEOL: ‘Tograí IMRAM/Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, 5.30in – 6.30in.

brad

Más maith leat amhráin mhóra lena leithéidí David Bowie, Van Morrison agus Leonard Cohen a chloisteáil i dteanga bhinn na nGael, tugaigí bhur n-aghaidh ar Luimneach d’oíche mhór IMRAM.

Tá cáil mhór ar imeachtaí IMRAM agus ar an Brad Pitt Light Orchestra, a bheas i mbun ceoil ar an oíche.
Beidh seisiún ‘Ceol sa Chistin’ ar siúl freisin i gcathair Luimnigh, i gConradh na Gaeilge ar Shráid Thomáis.


5) SIAMSAÍOCHT: Oíche Ghaelach sa Chreagán / An Creagán, an Ómaigh, 7in.

damhsa

Beidh ceiliúradh á dhéanamh sa Chreagán ar an Ómaigh ar chultúr saibhir an cheantair, agus tá imeachtaí beartaithe a rachaidh i bhfeidhm ar óg agus ar aosta.

Cuirfear tús le himeachtaí na tráthnóna ag 7in le cluichí agus imeachtaí ealaíne do pháistí bunscoile.

Beidh ceol, damhsa agus scéalaíocht ar siúl ó 8.30in ar aghaidh.

Ar an mbaile céanna, in Ionad Ealaíon na Sruthaile ó 5 -11in, beidh taispeántas damhsa ar an sean-nós á reáchtáil ag teagascóirí agus damhsóirí na háite.

Beidh grúpa amhránaíochta ag casadh chomh maith agus tá fáilte roimh an uile dhuine a bheith páirteach ann.


Baile Átha Cliath, Béal Feirste, Gaillimh, Corcaigh… is cuma cén áit a bhfuil tú mar go mbeidh imeachtaí Gaeilge ar siúl i ngach cearn den tír amárach. Tabhair súil ar na hócáidí go léir anseo.

SCÉALTA EILE