5 Imeacht Ghaelacha

1)FÉILE: Féile Pheadair Joe Haughey / An Creagán, Tír Eoghain, 16 – 23 Deireadh Fómhair.

muintir

Tá an fhéile seo 10 mbliana ar an bhfód agus déanann sí ceiliúradh ar sheanchaí deireanach na háite a bhí ina chainteoir dúchais Gaeilge, Peadar Joe Haughey.

Beidh léachtaí, ceardlanna amhránaíochta, ranganna Gaeilge, scéalaíocht agus ceol sa tsiúl ón Domhnach beag seo ar aghaidh.

Léigh tuilleadh faoi anseo!


2) IÓGA: Ióga, Caint agus Caife le Ciarán Mac Fhearghusa / The Elbowroom, Baile Átha Cliath, Dé Sathairn, an 15 Deireadh Fómhair.

Deis iontach do dhaoine san ardchathair teacht agus ióga a phlé agus gluaiseachtaí a dhéanamh leis an iógaí agus Gael aitheanta, Ciarán Mac Fhearghusa.

Beidh saorghluaiseacht i gceist chomh maith le treoracha ar na gnáthstaidiúirí ióga.

Is féidir fanacht i ndiaidh an tseisiúin le haghaidh caife agus seal comhrá leis na daoine eile.

Beidh sólaistí blasta ar fáil chomh maith.


3) FÉILE: Folkfest an Daingin / Daingean Uí Chúis, 14 – 16 Deireadh Fómhair.

paulinge

Is féile úrnua í seo sa Daingean.

Is iad Breaking Trad a chuirfidh tús leis an scléip Dé hAoine.

Beidh Damien Dempsey ag seinnt Dé Sathairn, agus beidh amhránaí mór as an gceantar, Pauline Scanlon, i mbun ceoil roimh ré.

Rachaidh an díséad draíochtúil Séamus Begley agus Steve Cooney chun an stáitse oíche Dé Domhnaigh agus leanfar leis an spraoi i gclub na féile isteach san oíche!

Gach rath ar chéad bhliain na féile seo! Tá cuma iontach uirthi!


4) DAMHSA: Céilí i gClub Chonradh na Gaeilge / Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath, Dé Sathairn, an 15 Deireadh Fómhair.

ceili

Ó tharla rath mór a bheith ar an gcéilí a chuir Conradh na Gaeilge ar siúl ar Oíche Chultúir, tá sé anois i gceist acu céilí sa mhí a bheith acu!

Beir leat do bhróga damhsa, is cuma cén leibhéal Gaeilge nó damhsa atá agat!
Fáilte roimh chách, a chairde!


5) FÉILE: Féile Idirnáisiúnta Ealaíon Bhéal Feirste / Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Dé Domhnaigh, an 16 Deireadh Fómhair ag 6in.

louiseile

Tá Cló-Iar Chonnacht ag reáchtáil imeachta i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich le scríbhneoirí ó chathair Bhéal Feirste agus áiteanna eile.

Is ócáid dhátheangach filíochta í seo a bheidh bunaithe ar na dánta sa duanaire nua Leabhar na hAthghabhála a chuir Louis de Paor in eagar.

I measc na gcainteoirí ar an oíche beidh Fionntán de Brún, Biddy Jenkinson, Áine Ní Ghlinn agus Gearóid Mac Lochlainn.

SCÉALTA EILE