5 Imeacht Ghaelacha


1. TEACHT LE CHÉILE: Pop Up Gaeltacht / The Laurels, Cluain Dolcáin, BÁC agus The Abbey Tarvern, Corcaigh, Dé hAoine 7 Iúil @ 20:00

Agus níos mó ná 40 teacht le chéile á cheiliúradh ag muintir na PreabGhaeltachta an tseachtain seo agus áthas orm go mbeifear ag cur leis an líon sin gan mhoill san ardchathair agus i gCorcaigh.

Is i Wigwam ar Shráid na Mainistreach Láir a chas na Gaeil ar a chéile an tseachtain seo caite, agus casfar ar a chéile arís iad sara fada, táim cinnte.

Murar éirigh leat a bheith i láthair, ná bí imníoch, mar go mbeidh cúpla deis agat i rith na seachtaine seo bheith mar chuid den teacht le chéile míosúil seo.

Tigh Tábhairne The Laurels i gCluain Dolcáin atá roghnaithe mar ionad don Pop Up Gaeltacht atá á eagrú ag muintir Áras Chrónáin, agus a bheidh ar siúl Dé hAoine.

Tá nós na n-oícheanta seo scaipthe timpeall na tíre gan dabht agus borradh mór fúthu. Don 6ú huair, más ea, beidh Gaeil Chorcaí ag bailiú le chéile ar an Aoine chomh maith.

Is san Abbey Tavern a bheidh ócáid na míosa seo ar bun do na Gaeil ó dheas.

Gurb fada buan an cleachtas!


2. CEOLCHOIRM: Tunes in the Church / Séipéal Úinitéireach, Faiche Stiabhna, BÁC 7-9 Iúil @ 20:00

Agus Tunes in the Church na Gaillimhe á reáchtáil ó Luan go hAoine le linn mhí an Mheithimh, agus tá áthas orm a fhógairt ar leathanaigh NÓS go bhfuil tús curtha leis an tsraith choirmeacha in ionad ársa na hArdchathrach, An Séipéal Úinitéireach, ar Fhaiche Stiabhna.

Tabharfaidh ceoltóirí breátha aghaidh ar Bhaile Átha Cliath as seo go deireadh an tsamhraidh chun siamsaíocht a chur ar fáil dóibh siúd a bheidh ag triail ar na coirmeacha.

An deireadh seachtaine seo amháin, beidh triúr ag soláthair an cheoil, ó Aoine go Domhnach.

Beidh Ciarán Mac Aodhagáin ar an fidil (thuas) oíche Aoine, agus leanfaidh John Flynn (8 Iúil) agus Michelle Foy (9 Iúil).

Mar bhlaiseadh daoibh ar an tsraith, bí ag siúl le duine eile de mhuintir Uí Bheaglaoich a fheiscint ann.

Ball an bhanna Scannal, Bréanainn Ó Beaglaoich, a bheidh ann i rith mhí Lúnasa.

I measc na gceoltóirí eile oilte a bheidh i láthair, tá Doireann Glackin, Eoghan Ó Ceannabháin, Jack Talty agus Néillidh Mulligan.

Beidh tuilleadh eolais ar NÓS, ar an leathanach seo, sna seachtainí romhainn faoin sceideal iomlán.


3. BLAISEADH: Taispeántas agus Blaiseadh Phoitín Mhicil / Club Áras na nGael, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh, Dé Sathairn 8 Iúil @ 20:00

Is breá an blas atá ar Phoitín Mhicil, dar liom féin.

Láidir agus cumhachtach.

Mura bhfuil sé blaiste agat go dtí seo, bí ar an eolas faoi ócáid a bheidh ar bun i gClub Áras na nGael i gCathair na dTreabh Dé Sathairn seo ag teacht.

Míneoidh Pádraic Ó Griallais, an té a bhunaigh Micil, stair na dí agus an chomhlachta dóibh siúd a bheidh i láthair.

I ndiaidh na cainte, beidh taispeántas manglaim ar siúl; agus anuas air sin ar fad, beidh seisiún ceoil traidisiúnta ar siúl chomh maith!


4. SEOLADH: Liú Lúnasa / Tigh Tábhairne an Sunflower, Béal Feirste, Dé Luain 10 Iúil @ 19:00

Táim ag súil le cuairt a thabhairt ar Bhéal Feirste an samhradh seo do Liú Lúnasa.

Ach cad a bheidh ar chlár na féile sin i mbliana, mmmmm? Sin í an cheist!

Gheobhaidh tú freagra na ceiste sin Dé Luain seo chugainn, nuair a sheolfar an clár agus nuair a dhéanfar cur síos ar na himeachtaí ar fad, i dtábhairne an Sunflower.

Beidh aoichainteoirí agus ceoltóirí i láthair agus deirtear liom go bhfuil fíon den scoth agus píotsa ar fáil san ionad céanna chomh maith!

An-slí chun do Luan a chaitheamh agus gormacha an lae, (más ann dóibh), a chur uait.


5. TEACHT LE CHÉILE: Comhrá do chuile dhuine / An Crúiscín Lán, Dé Máirt 11 Iúil @ 11:00

Lig do chanúint Chois Fharraige dul i bhfeidhm ort ag ócáid a leagann béim ar Ghaeilge an cheantair sin.

Éist le muintir na háite ag labhairt na teanga ag an ócáid phobail seo atá eagraithe ag Club Foghlaimeoirí Gaeilge An Spidéil.

Tiocfaidh siad le chéile sa Chrúiscín Lán do chomhrá oscailte le muintir na háite, idir fhoghlaimeoirí agus chainteoirí dúchais.

Le chéile is fearr sinn!

Tá gach eolas faoin imeacht ag leathanach Facebook an lucht eagraithe anseo.


**Meabhraítear go Nósadóirí go bhfuil an sprioc d’iarratais ar chomórtais litríochta, filíochta agus ealaíne Aonach Tailteann ag greadadh linn an deireadh seachtaine seo. Le bheith san áireamh, is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@tailteann.ie 

SCÉALTA EILE