5 Imeacht Ghaelacha


1. PLÉ: ‘Pósadh Strongbow agus Aoife’ / An Gailearaí Náisiúnta, Baile Átha Cliath, Déardaoin 24 Lúnasa @ 18:00

Ba é an t-ealaíontóir Éireannach, Daniel Maclise, (c. 1854), a chruthaigh an pictiúr clúiteach, ‘Pósadh Strongbow agus Aoife’ (thuas), atá ar crochadh sa Ghailearaí Náisiúnta ar Shráid an Chláraigh i mBaile Átha Cliath.

Ach an bhfuil scéal an phictiúir ar eolas agat?

Cérbh é Strongbow agus canathaobh gur bheartaigh Aoife é a phósadh?

Cad dó a seasann na heilimintí éagsúla sa saothar?

Pléifear na ceisteanna sin agus tuilleadh tráthnóna inniu sa Dánlann, áit a mbeidh Caomhán Mac an Iomaire, (Oifigeach Oideachais an Ghailearaí) i mbun cainte leis an aisteoir, stiúrthóir agus scríbhneoir clúiteach Diarmuid de Faoite.

Beidh deis ag an lucht féachana a gcuid smaointe i dtaca leis an bpictiúr a roinnt chomh maith.

Is iad Oireachtas na Gaeilge atá i mbun na hócáide seo, i gcomhair leis an nGailearaí Náisiúnta.


2. OÍCHE AIRNEÁIN: Cuisle Húlaí / Halla Pobail na Rinne, An Rinn, Déardaoin 24 Lúnasa @ 20:30

Beidh Húlaí eile ar bun i bPort Láirge anocht, le amhráin, scéalta, ceol agus rince.

Is i Halla Pobail na Rinne a bheidh an ócáid chultúrtha seo ar bun, eagraithe ag Comhlacht Forbartha na nDéise.

Mar is iondúil, tá fáilte roimh chách, an chlann ar fad san áireamh, cuma cén aois tú!

€5 atá ar na ticéid.


3. FÉILE: Slam Filíochta Liú Lúnasa / Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Déardaoin 24 Lúnasa @ 20:30

Táim ag súil go mór le turas a thabhairt ar Bhéal Feirste tráthnóna do Slam Filíochta na Féile Liú Lúnasa.

Is mé a bheidh mar bhean an tí don ócáid a bheidh ar bun sa Chultúrlann.

Beidh iomaitheoirí i mbun na filíochta ar stíl slam, le dánta atá bunaithe orthu féin.

Trí nóiméad a bheidh ag na haon iomaitheoir chun dul i bhfeidhm ar an slua agus ar mholtóirí an chomórtais – Réaltán Ní Leannáin, Séamus Barra Ó Súilleabháin agus Seán Ó Muireagáin.

Ní mór an dán (nua-chumtha) a aithris, gan tionlacan, le bheith san áireamh do dhuaiseanna an chomórtais, agus nach breá na duaiseanna iad!

Gheobhaidh an té a thagann sa chéad áit ticéad chuig Electric Picnic agus £150; £199 a gheobhaidh an té a thiocfaidh sa dara háit agus síntiús bliana do An tUltach; £50 ón gCeathrú Póilí atá mar an tríú duais.

Tar éis na hócáide, beidh Marcus Mac Conghail (príomh-ghrianghraf) agus a mhac Naoise ag soláthar an cheoil don lucht freastail.

Críoch bhreá leis an oíche!

An gcífidh mé ann sibh?

*Ná dearúdaigí go bhfuil an fhéile phobal-bhunaithe Liú Lúnasa ar bun i gcroílár Ghaeltacht Uirbeach Bhéal Feirste as seo go dtí an Domhnach seo chugainn.

Léigh faoi na himeachtaí ar fad anseo!


4. LÉAMH FILÍOCHTA: Fíochán Filí / An Lab, An Daingean, Dé Sathairn 26 Lúnasa @ 19.00

Tá dlús faoi imeachtaí Lab an Daingin an samhradh seo.

Tá clár breá leathan curtha le chéile ag an bhfoireann, agus leanfar leis na himeachtaí an tseachtain seo.

Is ar stáitse an ionaid a bheidh an chéad ócáid eile sa tsraith Fíochán Filí ar bun, Dé Sathairn beag seo.

Is ceiliúradh ar thraidisiún sean-bhunaithe Gaeltachta na filíochta agus ar fhás thraidisiún nuálach cathrach na Gaeilge atá i gceist leis an gclár áirithe imeachtaí seo, ar cuireadh tús leis i mí Feabhra na bliana seo.

D’ócáid na míosa seo baileoidh Pádraig Mac Fhearghusa agus Jackie Mac Donncha ar an láthair lena saothar a reic don slua.

Bhí sé i gceist go mbeadh Josie Ó Guairim mar chuid den gceiliúradh seo, ach ar an drochuair, d’imigh Josie ar shlí na fírinne gan choinne le linn an Earraigh.

Is é Seán Ó hÉanaigh anois a léifidh saothar a dhlúthchara agus a dhéanfaidh cur síos air dóibh siúd a bheidh i láthair.

Ómós cuí don té raibh cumas ann ‘focail a chur ag pramsáil, ag damhsa agus ag léimneach thar a chéile’, de réir an scríbhneora Jackie Mac Donncha.

Guím gach rath orthu agus ar an ócáid.


5. SEOLADH: ‘Athchuairt ar an Éigse’ le Declan Collinge / Siopa Leabhar Chonradh na Gaeilge, BÁC, Dé Céadaoin 30 Lúnasa @ 19:00

Do labhair mé le déanaí ar RnaG le bainisteoir nua Shiopa Leabhar an Chonartha, Caitlín Nic Íomhair, faoina ról nua agus na pleananna atá aici chun cuairteoirí a mhealladh chuig an tsiopa.

Tá sé ar intinn aici an áit a fhorbairt mar ionad d’imeachtaí Gaeilge agus mar chuid den bplean seo, déanfar athchóiriú ar an spás, áit a mbeidh léamha agus seoltaí ar bun amach anseo.

Is ar an gCéadaoin seo chugainn a bheidh an chéad seoladh lena linn mar bhainisteoir ar siúl.

Athchuairt ar an Éigse is teideal do chnuasach nua an fhile Declan Collinge, atá foilsithe ag Coiscéim.

Is é Des Geraghty a sheolfaidh an leabhar agus beidh sólaistí breátha ar fáil chomh maith!

Táim ag súil le tuilleadh a chloisint faoi imeachtaí na háite sna míonna romhainn… go n-éirí a tréimhse le Caitlín!

*Leabhar eile atá foilsithe ag Coiscéim ná ‘Cín Lae Bobby Sands’, dialann an stailceora ocrais atá aistrithe go Gaeilge ag Seán Mag Uidhir.

Seolfar sa Chultúrlann i mBéal Feirste é Dé Sathairn beag seo (26 Lúnasa) mar chuid d’imeachtaí Liú Lúnasa, agus is faoi Shéanna Breathnach a bheidh an cúram sin.

Is ag 1in a dhéanfar amhlaidh, bígí ann gan teip!

SCÉALTA EILE