6 Imeacht Ghaelacha


1. TAISPEÁNTAS: Tuirlingt / Aerfort na Carraige Finne, Dún na nGall, oscailt oifigiúil Dé hAoine 9 Meitheamh @ 6in

Do bhain aerfort Dhún na nGall aitheantas amach le déanaí mar an dara haerfort ar domhan a bhfuil an radharc is aoibhne aige agus tú ag druidim leis.

Painéal neamhspleách de shaineolaithe ó thionscal an taistil a roghnaigh. Sin cúis amháin le cuairt a thabhairt ar aerfort na Carraige Finne an samhradh seo.

Má tá cúis eile uaibh, bí ar an eolas gurb ann a bheidh taispeántas ealaíne ar bun an mhí seo, le healaíontóirí a bhí faoi thionchar agus faoi gheasa ag ceantar iarthar Thír Chonaill.

‘Tuirlingt’ teideal an ghrúpthaispeántais seo a thabharfaidh deis don bpobal saothar le Róisín Duffy, Kim Sharkey agus Emily Bazeley a fheiscint.

Is í Máire Dinny Wren, file agus scríbhneoir aitheanta, a osclóidh go hoifigiúil Dé hAoine é.

Leanfar leis an taispeántas go deireadh na míosa.


2. TEACHT LE CHÉILE: Pop Up Gaeltacht an Mheithimh / Deep South, Sráid an Chapaill Bhuí, Corcaigh, Dé hAoine 9 Meitheamh @ 8in

Tá Pop Up Gaeltacht an Mheithimh ag teannadh linn.

Is i gcathair na Reibiliúnach a bheidh na Gaeil ag bailiú le chéile ar an Aoine le Gaeilge bhreá bhinn á labhairt agus, dár ndóigh, cúpla scúp a chaitheamh siar chomh maith!

Tábhairne an Deep South atá roghnaithe mar ionad agus mar is gnách is cuma cén caighdeán labhartha atá agat, beidh fáilte fhial romhat ach iarracht a dhéanamh.

Bí ann nó bí cearnógach.


3. DRÁMA: ‘An Giall‘, le Breandán Ó Beacháin / Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste, Dé Domhnaigh 11 Meitheamh @ 7in

Tá baill an chumainn Aisteoirí Aon Dráma i mbun oibre agus cleachta faoi láthair mar nach bhfuil fágtha ach cúpla lá roimh a gcéad léiriú de An Giall.

Dráma aitheanta Bhreandáin Uí Bheacháin atá idir chamáin ag glúin úr de Ghaeil Bhéal Feirste, a léireofar mar chuid d’Fhéile Drámaíochta na nGael, atá á reáchtáil ag Aisling Ghéar.

Insítear dom gurb é seo an t-aon léiriú a bheidh ann de leagan an ghrúpa seo, mar sin ná caill an t-aon deis chun é a fheiscint!

Beidh deis agaibh chomh maith súil a chaitheamh ar dhráma gairid le muintir Ollscoil na hÉireann Gaillimh dar teideal Cogar sa Pháirc, a bheidh ar siúl chomh maith Dé Domhnaigh.

Dráma é seo faoi thrasghnéasach agus mar a réitíonn an té le strainséirí i bpáirc chathrach.

Brisigí cos a chairde!


4. CAINT: Crash Test Caint / Ionad Ealaíona an Axis, Baile Munna, Dé Céadaoin 14 Meitheamh @ 7in

Beidh an 3ú teacht le chéile ag muintir Crash Test Caint Dé Céadaoin seo chugainn.

Mar a bhí leis na seisiúin eile, is é Ionad Ealaíona an Axis i mBaile Munna atá roghnaithe mar láthair.

Mar atá le múnla na PreabGhaeltachta, fáiltítear roimh chách ag na hócáidí seo, cuma cén caighdeán Gaeilge atá agat, chomh fada is go mbíonn tú sásta iarracht a dhéanamh í a labhairt.

Gealltar ceol, craic, caint agus cupa tae ag na hócáidí seo atá faoi stiúir Aifric Ní Ruairc, ealaíontóir cónaitheach na háite.

Bíonn téamaí éagsúla acu gach aon mhí agus ‘Ceol na hÉireann’ a bheidh faoi chaibidil ag an dream a bheidh i láthair d’imeacht an Mheithimh.

Is féidir a gcuntais Facebook agus Twitter a leanúint chun tuilleadh eolais a fháil, nó ceist dhíreach a chur orthu ach ríomhphost a sheoladh chuig crashtestcaint@gmail.com


5. LÉAMH: Saothar Joyce as Gaeilge / Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Dé Céadaoin 14 Meitheamh @ 8in

Déan ceiliúradh ar shaothar an scríbhneora James Joyce (thuas ar bharr) ina chathair féin Dé Céadaoin seo chugainn.

Ní fada uainn anois Lá Bloom, agus dá bharr sin, tá sé beartaithe ócáid cheiliúrtha chultúrtha a reáchtáil i gClub an Chonartha a thabharfaidh blaiseadh dóibh siúd a bheidh i láthair ar chuid de na leabhair is mó cáil ó pheann an údair.

Beidh beirt i mbun léitheoireachta ar an oíche.

Léamh gairid ón leagan Gaeilge de Uiliséas, a bheidh ar siúl ag Eoin P. Ó Murchú, mar aon le cur síos ar chúlra an scéil.

Is ar Dubliners a dhíreoidh John Ó Liodáin a chuid airde.

Bí in éineacht leo ó 9in.


6) CEOLCHOIRM: ‘Tunes in the Church‘/ Séipéal San Nioclás, Gaillimh, Luan go hAoine @8in.

Ceolchoirmeacha neamhfhoirmiúla iad Tunes in the Church a mbíonn ceoltóirí ag caint agus ag ceol ar a suaimhneas ann.

Oíche speisialta atá ann inar féidir cluas a thabhairt do scoth an cheoil i láthair aoibhinn.

Ceoltóirí atá ag teacht i réim a bheidh le clos sa chéad leath den cheolchoirm agus beidh ceoltóirí aitheanta i mbun ceoil sa darna leath.

Bíonn Tunes in the Church i nGaillimh ag dul ó neart go neart gach bliain agus is minic a bhíonn sé luaite ar an chuid is fearr de shiamsa na cathrach ag Trip Advisor.

Bíodh ard deireadh seachtaine agaibh go léir!

SCÉALTA EILE