6 Imeacht Ghaelacha1. TRÁTH na gCEIST: Oíche thiomsaithe airgid don fhéile Cúirt / Galway Arms, Sráid Dominic, Gaillimh, Déardaoin 6 Aibreán @ 20:00

Is ar mhaithe leis an bhFéile Idirnáisiúnta Liteartha, Cúirt, a eagrófar Tráth na gCeist Boird i gCathair na dTreabh anocht.

€100 an duais a gheobhaidh an fhoireann bhuacach, agus fáilteofar roimh cheathrar ar na meithleacha a bheidh san iomaíocht.

Beidh babhta ceoil bheo ann, agus is iad an banna Galway Baytones a chuirfidh na ceisteanna i láthair go ceolmhar!

Beidh crannchur ar siúl le linn na hócáide, spotdhuaiseanna le bronnadh agus blaisíní bia ar fáil.

Beidh beirt i bhfeighil na hoíche agus i bhfeighil na gceisteanna – sin iad Vinnie Browne agus Gerry Hanberry.

€40 in aghaidh an bhoird.

Ádh mór leis na hiomaitheoirí ar fad!


2. CEOLCHEOIRM: Caladh Nua / Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Bhuirne, Dé hAoine 7 Aibreán @ 20:30

Má tá tú chomh tógtha le ceol an bhanna Caladh Nua is atáim féin, taitneoidh an scéal seo leat.

Tabharfaidh siad aghaidh ar Chorcaigh an Aoine seo, áit a mbeidh siad ag seinnt in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Bhuirne.

HUP!


3. SIÚLÓID: ‘Siúlach Scéalach’ / Siúlóid go Páirc an Fhionnuisce, BÁC, Dé Sathairn 8 Aibreán @ 13:30

Má tá fonn siúlóide ort, bí ar an eolas go mbeidh dream ag teacht le chéile i bPáirc an Fhionnuisce an Satharn beag seo.

Seo grúpa a bhailíonn le chéile go rialta i gCúige Laighean (i mBÁC go háirithe) agus a thugann an Club Siúlach Scéalach orthu féin.

Is í an Ghaeilge teanga labhartha an chlub agus gealltar cabaireacht mar aon le haclaíocht le linn a gcuid ócáidí.

Baileofar le chéile ag Geataí Chaisleán Cnucha an deireadh seachtaine seo agus rachfar i dtreo Ionad na gCuairteoirí sula bhfillfear thar n-ais arís.


4. COMÓRTAS: Corn Uí Chon Cheanainn / An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 4, Dé Sathairn 8 Aibreán @ 14:00

Táim ag súil go mór leis an gcomórtas amhránaíochta Corn Uí Chon Cheanainn.

Mic léinn tríú leibhéil a ghlacann páirt sa chomórtas bliantúil seo ar cuireadh tús leis sa bhliain 2015, i gcuimhne ar Chiarán Ó Con Cheanainn.

Bhí baint nach beag ag Ciarán le cúrsaí acadúla agus chaith sé seal mar scoláire PhD agus mar léachtóir i gColáiste na hOllscoile, áit a mbeidh an comórtas seo ar bun.

Bhí dúil mhór aige san amhránaíocht sean-nóis agus ba é, gan dabht, a thug leis Corn Uí Riada ag an Oireachtas i gCorcaigh sa bhliain 2008.

Dlúthchara dá chuid, Áine Ní Bhreisleáin ó RTÉ Raidió na Gaeltachta, a bheidh arís mar bhean an tí i mbliana, agus triúr aitheanta i mbun moltóireachta.

Sin iad Irial Ó Ceallaigh (thuas), Sarah Ghriallais agus Máire Ní Choilm, agus taithí mhaith acu ar fad ar stíl an tsean-nóis.

Boinn óir, airgid agus cré-umha a bhronnfar ar na buaiteoirí, agus duaiseanna airgid chomh maith: €300, €150, €100.

Go n-éirí leis na hiomaitheoirí agus leis an meitheal oibre; táim ag súil le tráthnóna pléisiúrtha a chaitheamh i measc na nGael.


5. CEOLCHOIRM: Brady/Irvine: A Tribute / Halla na Saoirse, Baile Átha Cliath, Dé hAoine 7 Aibreán @ 20:00

Tá an fhéile cheoil Music Town ar siúl san Ardchathair i láthair na huaire.

Tarraingíodh aird mo shúl ar ócáid faoi leith in ómós do bheirt de mhórcheoltóirí ár linne, agus mé ag féachaint ar an gclár imeachtaí.

Beidh ceol agus amhráin Paul Brady agus Andy Irvine á gcur i láthair ag raon leathan ceoltóirí sa cheolchoirm speisialta seo.

Ina measc, beidh Radie Peat & Ian Lynch ó Lankum/Lynched, Ye Vagabonds, Lisa O’Neill, Landless, Danny Diamond, Macdara Yeates ó Skipper’s Alley agus Saileog Ní Cheannabháin, gan ansin ach blaiseadh beag dóibh siúd a bheidh ag léiriú ómóis.


6. TEACHT LE CHÉILE: Pop-up Gaeltacht / Ar fud na tíre

Tá sé ráite agam cheana is déarfaidh mé arís é – níl deireadh go deo le nós an Phop-Up!

Treise le lucht a eagraithe!

Beidh teacht le chéile ar bun san ardchathair ar an Déardaoin deireanach den mhí, sa tigh tábhairne Sin É.

Nach ait gur Sin É an t-ainm atá ar an ionad i gCorcaigh a mbeidh lucht labhartha na teanga ag bualadh le chéile ann seachtain ón Sathairn chomh maith!

Mura féidir libh fanacht go dtí sin, tabhair cuairt ar Bhéal Feirste, agus ar thábhairne an Sunflower amárach do chruinniú na nGael óna 8in, nó chun na hUaimhe i gContae na Mí libh ar an 22 mar gur ann, sa Central Bar, a bheidh an chraic is an spraoi.

Béal Feirste – The Sunflower, Dé hAoine 7 Aibreán @ 20:30
Corcaigh – Sin É, Dé Sathairn 15 Aibreán @ 20:00
An Uaimh – The Central, Dé Sathairn 22 Aibreán @ 20:00
BÁC – Sin É, Na Céanna, Déardaoin 27 Aibreán @ 20:00

SCÉALTA EILE