7 n-Imeacht Ghaelacha


1. SEOLADH: ‘Nollaig Ó Gadhra: Cuimhní Cairde’ / Óstán Chois Fharraige, Conamara, Dé hAoine 29 Meán Fómhair @ 19:00

Is in Óstán Chois Fharraige a sheolfaidh an tAire Stáit Seán Kyne, T.D., Nollaig Ó Gadhra: Cuimhní Cairde, leabhar atá curtha in eagar ag a iníon, Máirín Ní Ghadhra.

Roinneann siad siúd a raibh aithne acu air, ina measc a chairde agus a ghaolta, a gcuid cuimhní ar an iriseoir agus staraí aitheanta sa saothar seo, atá foilsithe ag Cló Iar Chonnacht.

€12 a bheidh air, agus cóipeanna ar fáil le ceannach ar an Aoine, san ‘Aran Suite’ san Óstán, áit a mbeidh an seoladh ar bun.


2. GIG: Triúr Máistrí / Ionad Cultúrtha an Dochtúir Uí Loingsigh, Baile Mhúirne, Dé hAoine 29 Meán Fómhair @ 20:30

Beidh ceol breá traidisiúnta le clos in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh an deireadh seachtaine seo, mar go mbeidh triúr atá ina máistrí ag teacht chun na háite.

Sin iad Danny O’Mahony, Tony Linnane agus Mick Conneely.

Bí ann óna leath huair tar éis a hocht, ionas nach gcaillfidh sibh soicind den draíocht!


3. SEOLADH: ‘Jimín Mháire Thaidhg’ / Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste, Dé Sathairn 30 Meán Fómhair @ 13:00

Chuaigh an leabhar Jimín Mháire Thaidhg i bhfeidhm orm agus mé ag fás aníos i gCorca Dhuibhne.

Ní hamháin go raibh scéalta seoighe ann, ach b’údar na háite arb as dom féin a scríobh é: An Seabhac, Pádraig Ó Siochfhradha gan dabht.

Tá dhá eagrán nua den saothar seo curtha in eagar ag an Dr. Ríona Nic Congáil, leagan caighdeánach agus leagan canúnach.

Seolfar an dá leagan sa Chultúrlann i mBéal Feirste an deireadh seachtaine seo agus is faoin Dr. Gabrielle Nig Uidhir, Teagascóir Sinsearach i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, a bheidh an cúram sin.

Is iad An tSnáthaid Mhór a d’fhoilsigh agus tá léaráidí mealltacha cruthaithe ag Andrew Whitson don dá leabhar.

Ag ócáid an tSathairn léifidh Bríd Ó Gallchóir agus Dónall Mac Giolla Chóill sleachta as scéal Jimín Mháire Thaidhg.

Beidh soláistí ann agus fáilte roimh chách!


4. CEILIÚRADH: ‘Máirtín Ó Cadhain: Ómós ar Stáitse’ / Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Ros Muc, Dé Sathairn 30 Meán Fómhair @ 20:00

Léireofar ómós cuí don scríbhneoir Máirtín Ó Cadhain ar ardán Ionad an Phiarsaigh, Ros Muc, Dé Sathairn.

Baileoidh aisteoirí, léitheoirí agus lucht léinn ar an láthair le blaiseadh a thabhairt don slua ar shaothar an Chadhanaigh.

Léireoidh Scoil Éigse Chamais radharc as a gheandráma Typhus; agus is ar shliocht óna ghearrscéal ‘An Eochair’ a bheidh Aisteoirí Bulfin ag díriú, radharc a bheidh in oiriúint don stáitse.

Léifidh a nia, Máirtín Ó Cadhain eile, an gearrscéal ‘An Sean agus An Nua’ agus beidh Máirín Mhic Lochlainn i mbun aithrise ar Chaitríona Pháidín!

‘Máirtín Ó Cadhain san Aonú hAois is Fiche’ ábhar an léachta a thabharfaidh Lochlainn Ó Tuairisg agus beidh ceol le clos i gcaitheamh na hoíche chomh maith, ó Thomás Ó Méalóid.

Is iad An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta atá á eagrú seo.


5. OÍCHE FILÍOCHTA: Y Gadair Wag – An Chathaoir Fholamh / Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste, Dé Sathairn 30 Meán Fómhair @ 8in

Beidh file náisiúnta na Breataine Bige, Ifor ap Glyn, ar cuairt ó thuaidh thar an deireadh seachtaine, áit a mbeidh sé ag tabhairt faoi léiriú drámatúil d’fhilíocht Hedd Wyn.

File ab ea Hedd Wyn a maraíodh ar chéad lá chath Passchendaele, 31 Iúil 1917, le linn an Chogaidh Mhóir.

Ar 6 Meán Fómhair na bliana céanna sin, bronnadh ardghradam an Eisteddfod Náisiúnta, Cadair y Bardd (Cathaoir an Bhaird) air.

An lá céanna a fuair Hedd Wyn bás, maraíodh an file Éireannach Francis Ledwidge ar bhlár catha Fhlóndras chomh maith.

Tá leagan Gaeilge agus leagan Breatnaise de dhá dhán de chuid Ledwidge mar chuid den léiriú seo, atá faoi stiúir Ian Rowlands, agus cuirtear an cheist cad é a bheadh i ndán don bheirt fhilí sin dá dtiocfadh siad slán ón ár.

Léifear dánta i mBreatnais, i nGaeilge agus i bPléimeannais, le fortheidil Bhéarla ar scáileán ag dul leis na dánta.

Oíche ar leith gan amhras. Ticéid: £8/£5


6. SPRAOI: An Cabaret Craiceáilte / Tí Hiúdaí, Gaoth Dobhair, Dé Sathairn 30 Meán Fómhair @ 21:30

Tá an Cabaret thar n-ais!

Moladh go deo le Jah!

Beidh Rónán Mac Aodha Bhuí agus a chairde craiceáilte i dTí Hiúdaí i nGaoth Dobhair Dé Sathairn beag seo.

Beidh na hamhránaithe aonair Conor Ó Gallchóir as Gort an Choirce agus bean Mhín an Chladaigh Clíona Ní Ghallchóir ar ardán, mar aon le Róisín Ní Mhainín, an sár-rinceoir sean-nóis ó Ros Muc.

Beidh ceol domhanda le clos chomh maith leis an ngrúpa as an Iodáil, an Spáinn agus an Chatalóin, Bianco Sporco; agus, anuas air sin ar fad, beidh grúpa Ska Bhéal Feirste, Boss Sound Manifesto, i mbun siamsaíochta agus ceoil chomh maith.

Dorn san aer do na Gaeil!


7. CEOLCHOIRM: Beoga & Ceolfhoireann RTÉ / An Ceoláras Náisiúnta, BÁC, Dé Céadaoin 4 Deireadh Fómhair @ 20:00

Tá ócáid álainn geallta sa Cheoláras Náisiúnta Dé Céadaoin seo chugainn, mar go mbeidh an banna ceoil Beoga ag tabhairt faoin ardán.

Ní leo féin a bheidh siad, ach i dteannta le Cheolfhoireann RTÉ, faoi stiúir David Brophy.

Táim ag súil leis an meascán de stíleanna ceoil, idir chlasaiceach agus thraidisiúnta, a chlos le chéile!

Tá obair mhór, mhaith, thrialach ar bun ag Ceolfhoireann RTÉ le tamall anuas, leis an gcomhoibriú atá ar bun acu le leithéidí Jenny Greene agus an dioscmharcach agus láithreoir Mo K (The Story of Hip Hop).

Tá súil agam go mbeidh an rath céanna ar an ócáid seo, agus go mb’fhéidir nach díreach léiriú amháin a bheidh ann… neosfaidh an aimsir!


*Agus ná déanaigí dearmad go mbeidh Pop Up Gaeltacht BÁC ar siúl anocht sa Bernard Shaw ag 8in. Bailígí ann, chun ól like!

SCÉALTA EILE