7 n-Imeacht Ghaelacha


1. SEOLADH: ‘I Modh Rúin’ / DanceHouse, Sráid Uí Fhoghlú, BÁC, Déardaoin 4 Bealtaine @ 6.30in

‘I Modh Rúin’ teideal shaothar nua an rinceora Ríonach Ní Néill.

Ní saothar rince go díreach atá i gceist leis an tionscnamh seo, ach gearrscannán, ina bhfiosraíonn Ríonach na cúiseanna ar bheartaigh mná a mhair lasmuigh den Ghaeltacht a gcuid leanaí a thógaint le Gaeilge.

Cúigear ban, atá anois idir 60 agus 90 bliain d’aois, atá mar ábhar an scannáin a nascann agallaimh le rince agus ceol.

Is tionscnamh é seo atá coimisiúnaithe ag Oireachtas na Gaeilge le tacaíocht ó The Community Foundation for Ireland agus is í an craoltóir Bláthnaid Ní Chofaigh a sheolfaidh é tráthnóna, sa DanceHouse, ar Shráid Uí Fhoghlú.


2. CEOLCHOIRM: ‘Clann Lir’ – Ceol nuachumtha le hOisín Morrison / Halla Choláiste Eoin, Dé hAoine 5 Bealtaine @ 8in

Tá oíche speisialta cheoil geallta san Ardchathair Dé hAoine.

Cuirfidh an ceoltóir cumasach, Oisín Morrison, saothar nua ceoil bunaithe ar scéal Chlann Lir i láthair an phobail in éineacht le buíon de cheoltóirí clasaiceacha agus traidisiúnta.

10 ngluaiseacht ar fad a bheidh sa seó ceoil seo, le gach gluaiseacht ag déanamh cur síos ar ghné faoi leith de shaol na Clainne.

Cuireadh an choirm seo ar siúl i nDún Droma, in Amharclann an Mhuilinn, ag deireadh na míosa seo caite agus d’éirigh thar barr leis.

Beidh deis arís áfach ag daoine é a fheiscint i halla Choláiste Eoin, Baile an Bhóthair, tráthnóna amárach. Gach eolas anseo


3. TEACHT LE CHÉILE: Lá Mór Na Gaeil Óga / Páirc Chaitríona & Club Chonradh na Gaeilge, Dé Sathairn 6 Bealtaine

Tá Comórtas Peile na Gaeltachta ag teannadh linn.

Is i dTuar Mhic Éadaigh a bheidh na cluichí agus an spraoi ar bun deireadh seachtaine na Cincíse.

Ciallaíonn sé sin áfach go bhfuil sé in am do chumainn na tíre bheith ag roghnú a gcuid Cailíní Gaelacha a sheasóidh an fód ar a son i gContae Mhaigh Eo!

Roghnófar ‘spéirbhean’ Na Gaeil Óga i gClub Chonradh na Gaeilge ar an Satharn.

Bí ann do ghrinnscrúdú ar na rannpháirtithe sula mbronnfar an choróin.

Saorchead isteach go Coppers, dála an scéil, do bhaill an chlub tar éis na hócáide! Beidh an gabhar á róstadh ar Shráid Fhearchair cinnte!

Tá deireadh seachtaine gnóthach roimh bhaill an chumainn mar go mbeidh cluichí agus comórtais dá gcuid ar bun i bPáirc Chaitríona, Leamhcán, i gcaitheamh an lae chomh maith – cluichí peile, iomána agus camógaíochta, mar aon le comórtais an phoic agus an chic fhada, do leanaí agus daoine fásta!


4. CEOLCHOIRM: Buttons & Bows / Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Bhuirne, Dé Sathairn 6 Bealtaine @ 8.30in

Mar chuid de chlár leathan imeachtaí an Ionaid Chultúrtha i mBaile Bhuirne, beidh laochra an cheoil Buttons & Bows ag tabhairt a n-aghaidh ar Ghaeltacht Chorcaí an deireadh seachtaine seo.

Bí cinnte de go gcloisfear sárphoirt, válsaí, foinn agus quadrilles fiú ó Jackie Daly, Garry Ó Briain agus na deartháireacha Manus agus Séamus McGuire.

Nár dheas a bheith Cois Laoi Dé Sathairn!


5. SPRAOI: Oíche Boogie / Tigh Giblin, An Spidéal, Dé Sathairn 6 Bealtaine @ 9.30in

Beidh oíche tiomsaithe airgid ar bun d’fhéile Thraidphicnic na bliana seo sa Spidéal Dé Sathairn.

Is é DJ Will Softly a bheidh i mbun an cheoil agus cinnte cloisfear amhráin reitreo le linn na hoíche.

Moltar teacht i gculaith bhréige, má tá dóthain misnigh agaibh amhlaidh a dhéanamh.

Go n-éirí leo agus bígí ag faire ar nos.ie chun tuilleadh a léamh sna seachtainí romhainn faoi Thraidphicnic na bliana seo, a bheidh ar bun i rith an tsamhraidh!


6. SEOLADH: Aonach Tailteann / Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Ros Muc, Dé Domhnaigh 7 Bealtaine @ 2in

Táim ag súil go mór le tuilleadh a chlos faoi Aonach Tailteann.

Seans go bhfuil lógó snasta an Aonaigh feicthe agaibh ar na meáin shóisialta le cúpla seachtain anuas.

Is beag eolais atá againn go dtí seo faoin gcomórtas aclaíochta agus ealaíona seo, ach nochtfar tuilleadh ag an seoladh oifigiúil i Ros Muc Dé Domhnaigh.

Is in Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh a sheolfar an fhéile agus beidh aoichainteoirí i láthair don seoladh – gealltar go mbeidh sólaistí ar fáil chomh maith!


7. SEIMINEÁR: Ríomhaireacht sa Ghaeilge Campas na Naomh Uile, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Dé Luain 8  Bealtaine ó 10rn

Beidh seimineár poiblí ar an ríomhaireacht sa Ghaeilge ar bun i gCampas na Naomh Uile, DCU, Dé Luain seo chugainn. Is óna 10 ar maidin a bheidh na cainteanna ar bun.

I measc na rannpháirtithe beidh Neasa Ní Chiaráin, duine de lucht déanta an tsintéiseora gutha abair.ie; an t-innealtóir Ciarán Ó Bréartúin, a labhróidh faoin mhéarchlár a chruthaigh sé don Ghaeilge; Éamonn Ó Dónaill ó Ghaelchultúr, a thabharfaidh caint faoi úsáid éifeachtach na ríomhfhoghlama i dteagasc na Gaeilge; agus An tOll. Kevin Scannell a bheidh ag labhairt faoi struchtúr na Gaeilge mar bhuntáiste sa ríomhtheangeolaíocht.

Is é Kevin a seolfaidh leabhar nua an údair Michal Boleslav Měchura, dar teideal An Ríomhaire Ilteangach le linn an lae chomh maith.

Saorchead isteach, ach RSVP chuig arit@lexiconista.com


* Ná déanaigí dearmad go mbeidh Pop Up Dearg ar siúl i mBéal Feirste agus in Iúr Cinn Trá, agus ceann eile sa Spirit Store, Dún Dealgan, san oíche amárach (Dé hAoine 5 Bealtaine). Agus go mbeidh Hilary Bowen-Walsh le feiceáil sa seó nua damhsa ‘The Watchmaker’ san Olympia, BÁC, amárach chomh maith. Ghoid muid 60 Soicind léi i rith na seachtaine!

SCÉALTA EILE