8 n-Imeacht Nollaigiúla


Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair / 27 Nollaig 2017 – 1 Eanáir 2018

Cuireadh tús le himeachtaí Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair inné, i nGaeltacht Dhún na nGall.

As seo go deireadh na míosa beidh réimse leathan ócáidí ar bun don bhféile.

Bí ag súil le ceolchoirmeacha, ceardlanna, seoltaí, léachtaí, seisiúin agus fiú babhta diamhair ceoil, nuair a thabharfaidh muintir Uí Bheaglaoich aghaidh ar mhuintir Uí Mhaonaigh i gcath ceolmhar ar Oíche Chinn Bliana, le Rónán Mac Aodha Bhuí ina réiteoir!

Ó thaobh na gcoirmeacha de, tá plúr na n-aíonna geallta: Ré, Iarla Ó Lionáird, Steve Cooney, Danny Diamond, Conor Caldwell agus Rita Gallager díreach mar chúpla sampla.

Taispeánfar an scannán Song of Granite, faoi shaol an amhránaí Seosamh Ó hÉanaigh; agus beidh deis ag rannpháirtithe ceol agus amhráin a fhoghlaim ó dhaoine a bhfuil fios a gcúraim go maith acu, ina measc Caitlín Nic Gabhann, Manus Lunny agus Diane Ní Chanainn.

Má tá sibh gann ar phleananna don tréimhse idir dhá Nollaig, smaoinigh ar Ghaoth Dobhair mar rogha!


Tráth na gCeist Boird / Tigh Tábhairne Kruger, Dún Chaoin, Déardaoin 28 Nollaig @ 20:00

Ceann de bhuaicphointí na Nollag domsa na haon bhliain ná an Tráth na gCeist Boird a bhíonn ar siúl i nDún Chaoin, idir dhá Nollaig.

Ní haon eisceacht é i mbliana, mar gur tráthnóna a bhaileoidh muintir na leithinse le cur agus cúiteamh a dhéanamh faoi cheisteanna móra agus beaga na bliana, mar aon le ceisteanna ginearálta agus saincheisteanna faoin gceantar agus muintir na háite.

Beidh duaiseanna deasa le bronnadh ar na foirne buacacha, ina measc trófaí i gcuimhne ar Pheigí Mistéal, bean na háite, a cailleadh i rith na bliana.

Bronnfaidh muintir Chatháin, ó Chill Mhic a’Domhnaigh, gaolta Pheigí, an buan-trófaí seo ar an bhfoireann a mbeidh an líon is mó marcanna acu.

Rachaidh aon airgead sa bhreis a dhéanfar ar an oíche chuig an Ionad Nua Ospíse in Ospidéal na hOllscoile, Trá Lí.

Cúis mhaith le bheith i láthair, agus cúpla euro a chaitheamh le bheith san áireamh don tráth na gceist seo.

€28 ar gach bord agus foirne de cheathrar ceadaithe!


Pop Up Gaeltachtaí / Tigh Tábhairne McKenna’s, Muineachán + Tigh Tábhairne The Wiley Fox, Cé Eden, BÁC, Déardaoin 28 Nollaig @ 20:00

An bhfuil sibh bréan de bheith ag féachaint ar na sobaldrámaí agus ag ithe rósanna na Nollag?

Má tá gá le sos agus le comhluadar éagsúil, tá deis agaibh freastal ar dhá PhreabGhaeltacht anocht.

Beidh ceann deireanach na bliana san ardchathair ar siúl tráthnóna ar Ché Eden.

Má tá sibh gar do chontae Muineacháin, bí ar an eolas go mbeidh Gaeltacht bheag i dtábhairne McKenna’s sa mbaile mór tráthnóna chomh maith, áit a mbeidh an Ghaeilge á spalpadh ó bhéalaibh na ndaoine!


Kíla / DeBarra’s, Cloch na Coillte, Corcaigh, Déardaoin 28 Nollaig @ 21:00

Is ar an leathanach seo a bhíos ag trácht ar an mbanna ceoil Kíla an tseachtain seo caite, nuair a bhí a gcoirm Nollag ag teannadh linn.

Más rud é nár éirigh leat iad a fheiscint i mBaile Átha Cliath Dé hAoine, tá deis eile romhat amach.

I gCorcaigh a bheidh siad anocht i dtábhairne DeBarra’s atá i gCloch na Coillte. Bí ann agus bí leo!


Síbín Orchestra / INEC, Cill Airne, Ciarraí, Dé Sathairn 30 Nollaig @ 21:00

Tá ceoltóirí móra ár linne páirteach i gceolfhoireann Síbín!

Beidh siad ar stáitse i gCill Airne ag deireadh na míosa, ar an deichiú lá fichead den mhí, do choirm dheireanach an bhanna i mbliana.

Muireann Nic Amhaloibh, Pauline Scanlon, Gerry O’ Beirne, Séamus agus Méabh Ní Bheaglaoich – níl ach díreach cuid acu luaite ansin agam, naonúr ar fad atá sa bhuíon, a bhfuil baint acu slí amháin nó slí eile le Corca Dhuibhne.

Ní ró-fhada as sin a bheidh siad Dé Sathairn, ar stáitse an INEC.


Fáilte 2018 / Tigh Pháidí Uí Shé, Ard an Bhóthair, Ciarraí, Dé Domhnaigh 31 Nollaig ó 22:00

Mura bhfuil plean agaibh d’Oíche Chinn Bliana go fóill? B’fhéidir go gcuimhneoidh sibh ar thuras a thabhairt ar Chorca Dhuibhne?

Is ann a bheidh criú teilifíse agus léiriúcháin mar go mbeidh TG4 ag craoladh beo ó Thigh Pháidí Uí Shé.

Caitlín Nic Aoidh agus Pádraig Ó Sé a bheidh i bhfeighil na hoíche le sár-cheol ó Pholca 4, Liam Ó Maonlaí, John Spillane agus Clann Mhic Ruairí i measc eile.

Ceol agus comhluadar breá chun fáilte a chur roimh 2018.

Bí ann don spraoi, nó caith súil ar TG4 chun imeachtaí ar fad na hoíche a fheiscint, ó do sheomra suí féin!

SCÉALTA EILE