A leithéid de shlán

Cuireadh taispeántas cumhachtach den haka i láthair an tseachtain seo a raibh os cionn 1,700 duine páirteach ó scoil sa Nua-Shéalainn in ómós do mhúinteoir scoile a d’éag.

Is iad múinteoirí agus daltaí de chuid Palmerston North, meánscoil buachaillí ar an Oileán Thuaidh, a bhí páirteach sa damhsa traidisiúnta a cuireadh i láthair ag sochraid an mhúinteora, an tUasal Tamatea. 

Léargas a bhí sa chur i láthair ar an oiread measa a bhí ag pobal na scoile trí chéile ar an mhúinteoir spreagúil, a theagasc an teanga dhúchasach Te Reo Māori, Corp Oideachais agus Matamaitic ar feadh 30 bliain sa scoil.

Is minic an haka á úsáid mar dhamhsa catha ag imreoirí rugbaí Nua-Shéalainn sa lá inniu ach tarraingítear air sa chultúr Māori ag amanna báis, beatha agus mór ócáidí eile. 

Cuireadh an físeán mearscaipthe in airde ar leathanach Facebook na scoile agus ar YouTube Dé Domhnaigh 26 Iúil.

In éineacht an fhíseáin, bhí teachtaireacht ó chuntas na scoile a dúirt go raibh siad an-bhródúil as na buachaillí agus tugadh ardmholadh díofa as taispeántas láidir agus mothálach a thabhairt slán. 

SCÉALTA EILE