Afra-Éire: Lá na hAfraice 2021 agus scéalta eile ón pobal Afra-Éireannach

The Talk

Sa chlár nua The Talk, atá ar fáil ar an RTÉ Player, suíonn ceathrar nó seisear Éireannach óg síos le cara nó duine muinteartha le comhrá a bheith acu faoi ceisteanna sóisialta atá ag dul i bhfeidhm orthu. Sa chéad chlár, pléitear an ciníochas. 

Labhraíonn siad ina mbeirteanna faoi dhá cheist, lena n-áirítear an cheist chlúiteach sin ‘Cad as tú i ndáiríre?’ Tugtar roinnt freagraí iontacha spreagúla mar thoradh uirthi. Pléitear freisin an ciníochas ar scoil, ar an bpáirc peile, agus sa teach tábhairne agus conas is féidir leis an gciníochas dul i bhfeidhm ar ghnéithe eile dá saol —  na meáin shóisialta agus an obair, mar shampla. Uaireanta is iad na comhráite is deacra na comhráite is tábhachtaí.

Lá na hAfraice

Is é Lá na hAfraice an comóradh bliantúil ar bhunú Aontas na hAfraice, a tharla in Addis Ababa san Aetóip ar an 25 Bealtaine, 1963. In Éirinn, is deis é Lá na hAfraice aitheantas a thabhairt do ghrúpa daoine éagsúla tábhachtacha ó 50 tír Afracacha, a shaibhríonn agus a chuireann go mór le sochaí na hÉireann.

Ó 2006, tá Cúnamh Éireann sa Roinn Gnóthaí Eachtracha ag tacú le himeachtaí chun Lá na hAfraice in Éirinn a cheiliúradh. Cé nach féidir imeachtaí pearsanta a dhéanamh i mbliana, bhí Cúnamh Éireann ag baint úsáide as suíomh gréasáin Lá na hAfraice agus na meáin shóisialta chun an ócáid ​​a cheiliúradh.

Tá tionchar dearfach phobal na hAfraice in Éirinn le feiceáil in go leor gnéithe de shaol na hÉireann, go háirithe saol na n-ealaíon agus an cheoil, na litríochta, an spóirt, an ghnó, an bhia agus na forbartha pobail.

Cuid de na himeachtaí a bhí ar siúl:

‘My Guys’ le RAJI Music do Lá na hAfraice 2021

Teachtaireachtaí ó Ambasadóirí Afracacha in Éirinn

“I speak of the one who’s foundation is strength” – Amanda Adé agus ‘Mother Africa á chur i láthair aici do Lá na hAfraice 2021.

Extraterrestrial: Súil siar ar an gCoimhthíos agus Féiniúlacht in Éirinn – District Magazine

Mar chuid den léiriú ar line, Extraterrestrial: Ceiliúradh ar Fhéiniúlacht na hÉireannach Dubh, chuaigh FeliSpeaks, JyellowL, Erica Cody agus go leor eile ar an stáitse sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath. Roimh na taispeántais, labhair Dylan Murphy ó District Magazine, leis na gníomhaithe i seomraí cúil an fhoirgnimh faoin bféiniúlacht agus faoin uathúlacht.

Tá Extraterrestrial: A Black Irish Celebration of Identity ar fáil ar YouTube agus Facebook an National Concert Hall.

GORM TV

Is ardán meán digiteach é Gorm Media, ina gcothaítear spéis i gceisteanna sóisialta. Tá tionchar acu laistigh dá gcroí-mhisean chun gluaiseacht aontachta agus comhthuisceana a spreagadh, ina mbíonn siad ag plé go criticiúil le ceisteanna sóisialta agus ag aontú ár bpobal tríd an bhfiosracht, comhrá agus cruthaitheacht. 

Níos mó eolais anseo.

SCÉALTA EILE