Áine Hensey ceaptha ina cathaoirleach ar Thaisce Cheol Dúchais Éireann

Is í an Dr Áine Hensey – a bhfuil aithne mhaith ag pobal na Gaeilge uirthi óna clár Binneas Béil ar RTÉ Raidió na Gaeltachta – atá tar éis teacht i gcomharbacht ar Brian Montague mar chathaoirleach ar Thaisce Cheol Dúchais Éireann. Bhí Brian ina chathaoirleach ar an eagraíocht ó bhí 2018 ann.

Tá Áine féin ar Bhord na heagraíochta ó bhí 2018 ann agus tá sí ag craoladh le RTÉ Raidió na Gaeltachta ó bhí 1995 ann. Roimhe sin chaith sí tréimhsí le RTÉ Radio 2 (nó RTÉ 2FM mar atá anois air), RTÉ Radio One, agus Clare Fm. Cuireann sí cláracha ceoil traidisiúnta i láthair den chuid is mó agus tá aithne mhaith ag pobal na Gaeilge uirthi óna cláracha Béal Maidine, An Ghaoth Aniar, Binneas Béil, agus An Ghealach Ghorm. Bíonn sí le feiceáil ó am go chéile ar chláracha TG4 freisin agus d’oibrigh sí taobh thiar den cheamara ar Geantraí ar an stáisiún sin.

D’oibrigh sí leis an bhféile mhór óige Slógadh sna 1970idí agus roinnt mhaith féilte eile – Éigse Mrs Crotty, Oidhreacht an Chláir, agus Consairtín ina measc. Bhí sí ina cathaoirleach ar Ghael Linn roimhe seo freisin agus bhain sí amach PhD sa Luath-Stair Nua ó Ollscoil Mhá Nuad.

Áine Hensey

“Is mór an onóir dom ról an chathaoirligh ar Thaisce Cheol Dúchais Éireann a ghlacadh chugam féin. Tá tionchar mór tábhachtach ag ITMA ar an bhfreastal a dhéantar ar pobal na n-ealaíon traidisiúnta in Éirinn agus ar fud na cruinne. Is cuid lárnach sláinte an traidisiúin bheo é go mbeadh teacht ag daoine ar na bailiúcháin agus an t-ábhar eile atá ag ITMA agus tá sceitimíní orm faoi na forbairtí móra atá ag tarlú ó thaobh digitiú intí, rochtain tríd an suíomh nua idirlín agus an teagmháil atáthar a dhéanamh leis an bpobal ealaíon,” a dúirt Áine.

Chuir Stiúrthóir ITMA Liam O’Connor fáilte mhór roimh cheapachán Áine Hensey agus ghabh buíochas léi as an obair a rinne sí go dtí seo mar chomhalta boird san eagraíocht.

“Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl d’Áine Hensey a toghadh ina cathaoirleach nua ar TCDÉ. Is duine fíorchumasach í le réimse leathan taithí ar ghnéithe éagsúla de na healaíona traidisiúnta. Tá meas ag go leor ar Áine mar cheannaire sciliúil agus abhcóide ar son phobal na n-ealaíon dúchais. Tá mé ag súil le bheith ag obair go dlúth léi lena chinntiú gur ó neart go neart a rachaidh an eagraíocht sna blianta amach romhainn, a dúirt sé.

SCÉALTA EILE