Áine Uí Fhoghlú agus Dairena Ní Chinnéide ainmnithe ina Ríon Éigse ag Éigse Éireann

Is iad na filí Gaeltachta Áine Uí Foghlú agus Dairena Ní Chinnéide, as na Déise agus Corca Dhuibhne,  atá ainmnithe ina Ríon Éigse do Dhún Garbhán agus Lios Tuathail ag Éigse Éireann don togra ‘Baile na hÉigse. Beidh os cionn 100 imeacht filíochta ar siúl in 20 ‘Baile Éigse’ ar fud na hÉireann an mhí seo chugainn, agus is iad Áine agus Dairena a bheidh i lár an aonaigh i nDún Garbhán agus i Lios Tuathail.

Beidh an baile Gaeltachta Béal an Mhuirthead i nGaeltacht Mhaigh Eo ar cheann de na Bailte Éigse seo agus is í an file Béarla Anne Walsh Donnelly atá ina Ríon Éigse sa mbaile sin. 

Tá 20 Rí agus Ríon Éigse ainmnithe ag Éigse Éireann, i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, agus scríobhfaidh siad dán speisialta faoi mhuintir na mBailte Éigse agus na bailte féin. Seachtain ar fad a mhairfidh an ceiliúradh filíochta an mhí seo chugainn, idir 10-18 Meán Fómhair. Beidh filí eile áitiúla páirteach i gceardlanna filíochta, taispeántais phoiblí filíochta agus “réimse d’imeachtaí fisiceacha” ar a dtugtar ‘Dánta a Chorraíonn Sinn’.

Beidh gnólachtaí áitiúla páirteach sna himeachtaí freisin agus ‘dánta póca’ á ndáileadh acu ar mhuintir na mbailte. 

Dúirt Niamh O’Donnell, Stiúrthóir Éigse Éireann, gurb é aidhm an togra ‘Bailte na hÉigse’ ná “beocht” na mbailte a chomóradh agus díriú ar an “gcruthaitheacht agus an tallann atá ina measc”. 

“Feicfear éagsúlacht a gcuid buanna go léir sna filí atá ceaptha don ghradam seo, filí seanbhunaithe a bhfuil eolas againn cheana ar a bhfís chomh maith le guthanna tréana úrnua. Agus na Ríon-is-Rí Éigse á roghnú againn, is é a chuireamar romhainn ná cohórt a thabhairt le chéile ar scáthán iad den fhilíocht atá á cumadh in Éirinn ár linne. Is mian linn go mbeadh gach éinne in ann páirt a ghlacadh sa cheiliúradh seo agus go gcuirfidh Baile na hÉigse le héagsúlú agus le leathnú na nguthanna filíochta sa tír seo chun go dtuigfí cas is Ríon nó Rí Éigse sa lá inniu,” a dúirt sí. 

SCÉALTA EILE