‘Am Mòd Nàiseanta’ faoi lán seoil

Níl ach coicís fágtha go dtí go gcuirfear tús le hOireachtas na Samhna i gCill Airne ach tá na Gaeil ar an taobh eile de Shruth na Maoile cheana féin i mbun ceiliúrtha ag an mhórfhéile náisiúnta s’acu féin.

Is féile atá mórán ar aon dul leis an Oireachtas é ‘An Mòd Nàiseanta Rìoghail’ a reáchtáiltear in áit dhifriúil in Albain gach bliain agus is ar Oileáin Siar Inse Ghall atá Gaeil as gach cearn den tír ag bailiú le chéile i mbliana.

Cuirtear béim ar na comórtais – amhránaíocht, filíocht agus ceol – ag an Mhòd, a bhíonn á eagrú ag an Chomunn Gàidhealach, agus tá gradam is onóir mhór ag dul do bhuaiteoirí na rannóg éagsúil.

Cé go bhfuil sé amuigh ar an fhéile go bhfuil sé píosa beag níos traidisiúnta ina chur chuige ná Oireachtas na Samhna anseo, tá imeachtaí an Mhòid ag leathnú bliain i ndiaidh bliana agus tá ‘Iomall a’ Mhòid / Mòd Fringe’ (gigeanna, céilithe, cluichí spóirt srl.) anois ina dhlúthchuid den chlár iomlán.

clarmod

Cuireadh tús le féile na bliana seo Dé hAoine 14 Deireadh Fómhair agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an Aoine bheag seo, nuair a bheas an cheolchoirm dheiridh agus ollchéilí spleodrach i Steornabhagh chun críoch mhór mhaith a chur leis na himeachtaí.

Dá mba mhian leat an t-eolas is déanaí a fháil ón Mhòd tá BBC Radio nan Gàidheal agus BBC Alba ag craoladh uaidh le linn na seachtaine agus tá breis sonraí ar shuíomh an Chomuinn.

SCÉALTA EILE