‘An Bál Aiteach’ ar siúl i BÁC amárach

Tá mí an Bhróid faoi lán seoil agus tá réimse iontach imeachtaí á reáchtáil ar fud na tíre. Beidh deis iontach ag pobal na Gaeilge ceiliúradh a dhéanamh ar Bhród an deireadh seachtaine seo nuair a reáchtálfar an Bál i gClub Chonradh na Gaeilge. Amárach an 18 Meitheamh a bheidh An Bál Aiteach ar siúl, imeacht atá maoinithe ag Bród Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath le Gaeilge, Seachtain na Gaeilge agus Conradh na Gaeilge. 

Ach cad atá i gceist le Bál Aiteach? Tháinig an smaoineamh ón gcultúr báil a bhí i mbarr a réime sna hochtóidí in New York. Ba iad baill de na pobail aeracha agus aiteacha, an pobal trasinscneach, an pobal Meiriceánach Afracach agus an pobal Meiriceánach Laidineach a bhíodh ag glacadh páirte sna báil den chuid is mó. Bhíodh comórtais ar ardáin thaispeána ríthábhachtach ag na báil seo. Rinneadh measúnú ar scileanna rince na n-iomaitheoirí chomh maith le caighdeán na bhfeisteas agus an draig a bhí á chaitheamh acu. 

Tá an cultúr báil faoi chaibidil sa scannán faisnéise iomráiteach Paris Is Burning, a stiúir an scannánóir Jennie Livingston in imeacht sé bliana ag deireadh na n-ochtóidí. D’fhág an cultúr báil lorg buan ar an phobal i gcoitinne, go háirithe nuair a smaoinímid ar rincí ar nós ‘vógáil’ a thosaigh amach ag na báil seo. 

Beidh an cultúr báil ina thionchar mhór ar an mBál Aiteach a bheidh ar siúl an deireadh seachtaine seo, mar go n-iarrfar ar gach duine a bheidh ag freastal gléasadh suas. Ag coinneáil le traidisiún na mbál in New York, beidh catagóirí feistis ann agus is féidir roghnú ó cheithre chatagóir don Bhál Aiteach: Is í do Mhamó í; CLG/GAA Realness; Opulence Ghradaim an Oireachtais; agus Vógáil ar an sean-nós. 

Beidh tráthnóna iomlán imeachtaí i gClub Chonradh na Gaeilge ar Shráid Fhearchairmar chuid den imeacht spleodrach seo. Beidh beárbaiciú ar siúl óna cúig a chlog ar aghaidh. Beidh biongó ceoil á chur i láthair ag Kevin Johnston agus cloisfear ceol le Bandia, grúpa a thosaigh amach le gairid nuair a tháinig Lauren Ní Chasaide, Aidan O’Leary agus Jill McMahon le chéile d’Fhéile na Gealaí ag Féile Pádraig i mbliana. Casfaidh siad ag an ócáid speisialta seo, seachtain tar éis dóibh seit iontach a dhéanamh ag Féile na Gealaí i Ráth Chairn Ghlas na Mí.

Is í an bhanríon draig Celtic Tigress a dhéanfaidh óstáil ar an ‘catwalk agus catagóirí’. Gan amhras, beidh an Bál Aiteach lán de chraic agus cruthaitheacht, agus muid ar fad ar bís feiceáil conas mar a bheidh na hiomaitheoirí ar fad gléasta. 

Tá an ócáid a reáchtáil ag AerachAiteachGaelach, comharghrúpa ealaíon a bhunaigh Ciara Ní É agus Eoin McEvoy in Amharclann na Mainistreach ag tús 2020.

Beidh an Bál Aiteach ar siúl ó 17:00 i gClub Chonradh na Gaeilge ar 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2 ar an 18 Meitheamh. 

SCÉALTA EILE