An bhfuil aibítir na Gaeilge ar eolas agat? Seo í!


Is cinnte go bhfuil an aibítir ar eolas agat i mBéarla.

Gach seans go bhfuil sí agat, a bheag nó a mhór, i bhFraincis freisin, nó i Spáinnis, b’fhéidir.

Nó go bhfuil sí cloiste agat i nGearmáinis, nó in Iodáilis, nó in Araibis go fiú… ach an bhfuil an aibítir agat i do theanga féin?

San fhíseán seo thuas tá fuaimniú na litreacha in aibítir na Gaeilge, mar atá leagtha amach in ‘Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí’ (An Gúm, 1999) agus ‘Learning Irish’ (Yale University Press, 1995).

Agus anseo thíos tá na litreacha scríofa amach san aibítir foghraíochta chun cabhrú lena rá.

Beidh tuilleadh againn ar thábhacht agus ar ról na haibítre Gaeilge amach anseo ach, idir an dá linn, roinnigí an físeán agus bainigí úsáid as an bhfuaimniú atá againn inár dteanga féin ar litreacha na haibítire!

An aibítir:

a – á /ɑ:/
b – bé /b´e:/
c – cé /k´e:/
d – dé /d´e:/
e – é /e:/
f – eif /ef´/
g – gé /g´e:/
h – héis /he:s´/
i – í /i:/
j – jé /dʒe:/
k – ká /kɑ:/
l – eil /el´/
m – eim /em´/
n – ein /en´/
o – ó /o:/
p – pé /p´e:/
q – cú /ku:/
r – ear /æ:r/
s – eas / æ:s/
t – té /t´e:/
u – ú /u:/
v – vé /w´e:/
w – wé /we:/
x – ex /eks/
y – yé /ɣ´e:/
z – zae /ze:/

SCÉALTA EILE