‘An bhfuilimid ag díriú ar chainteoirí nua amháin?’ – dán nua ó Cholm Mac Gearailt faoi na meáin Ghaeilge

Tá dán nua curtha amach ag an bhfile Colm Mac Gearailt ina ndéantar iniúchadh ar chultúr na meán sóisialta i gcomhthéacs shaol na Gaeilge. Fiafraíonn Colm ina dhán ‘An Gael-eagar’ cé ar a bhfuil na meáin Ghaeilge dírithe ar líne agus agus na bhfuiltear “ag tabhairt neamhaird” ar chainteoirí áirithe Gaeilge.

“Ceist chruaidh an lae: an ionann an ionadaíocht sna meáin do phobal na Gaelainne i gcoitinne? An bhfuilimid ag freastal mar is cóir ar na riachtanaisí comhchoiteanna? Nó an bhfuilimid ag díriú ar an iolra coiteann is lú: cainteoirí nua amháin, ag tabhairt neamhaird ar an gcéad chéim eile?”

Dúirt Colm le NÓS gur dán faoin dualgas atá ar na meáin Ghaeilge “saibhreas na Gaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn”.

SCÉALTA EILE