An Liú Mór

Agus Liú Lúnasa á reáchtáil don 3ú bliain as a chéile sa chathair cois cuain, insíonn Naoise Ó Cairealláin, bunaitheoir na féile, linn faoina bhfuil beartaithe acu don fhéile ailtéarnach iontach seo i mbliana. 


Ní fada uainn Liú mór na bliana seo, a chairde!

Don tríú bliain as a chéile, tá Liú Lúnasa á reáchtáil a bhuíochas libhse ar fad a thacaigh linn agus a d’fhreastail ar imeachtaí an Liú go dtí seo.

Agus an saol ag claochlú is ag athrú i gcónaí, is maith linn go bhfuil pobal na Gaeilge ag treisiú agus ag neartú leis.

Tá éagsúlacht mhór ag baint linn agus tá lucht Liú Lúnasa ag iarraidh freastal ar an tallann iontach ilchinéalach sin agus ardán a thabhairt di.

Dar ndóigh ‘Liú’ Lúnasa an t-ainm atá air, as siocair gur minic na Gaeil ag liú; ag béicíl os ard agus ag cur in iúl don domhan mhór go bhfuil muid anseo agus go bhfuil craic mhillteanach linn!

I mbliana, táimid ag beartú an fhéile a thabhairt chuig an chéad chéim eile le go mbeidh áit aici feasta i bhféilire na nGael i measc na bhfeiltí eile i mBéal Feirste agus ar fud na hÉireann.

Mar a fheiceann sibh thuas, tá mana nua ‘Féile Imeall-Chultúir Bhéal Feirste’ ann agus tá pleananna móra againn ina thaobh.

Roghnaigh muid é seo as siocair go bhfuil muid ag iarraidh cultúr imeallach ailtéarnach na nGael a chur chun cinn, atá comhaimseartha agus traidisiúnta ag an am céanna.

Beidh comórtas Slam Filíochta againn, oíche scannán agus ceoil in éineacht le OUTBURST- Queer Arts Festival, ceardlann féinchosanta do mhná is fir, drámaí, imeachtaí Bascacha agus Palaistíneacha, scéalaíocht, ceolchoirm leis an DJ agus fidléir iontach Daithí as Contae an Chláir, mar aon le himeachtaí eile atá le fógairt go fóill.

I measc na mbuaicphointí tá beartaithe againn ceolchoirm mhór faoin spéir a reáchtáil i gCearnóg an Bhruaigh i lár Chathair Bhéal Feirste.

Beidh leithéidí Griogair Labhruidh (thuas) agus a chuid hip-hop as Albain linn, an banna ska Boss Sound Manifesto as Béal Feirste agus racairí Mhuineacháin Dysania (thíos) ina measc siúd a bheas ag seinm ar ardán.

Is mian linn an t-imeacht seo a bheith saor in aisce leis an oiread daoine a tharraingt chuige.

Mar a bhí leis an taispeántas Dearg iontach an deireadh seachtaine seo caite, tá tábhacht agus siombalachas faoi leith ag baint leis an cheolchoirm seo a thabharfaidh ardán do cheol chomhaimseartha na Gaeilge i gcroílár Bhéal Feirste.

Tá costas mór ag baint leis an cheolchoirm agus tá feachtas slua-mhaoinithe tosaithe againn chun cuidiú linn íoc as na costais.

Mura bhfuil airgead sa bhreis agat, bheadh muid buíoch dá dtiocfadh libh an scéal a scaipeadh faoin fheachtas slua-mhaoinithe i measc bhur gcairde agus ar na meáin shóisialta.

Thar aon rud, tá muid ag súil le sibh a fheiceáil ag Liú Lúnasa i mBéal Feirste agus bígí i dteagmháil linn má tá aon mholtaí agaibh!


Beidh Liú Lúnasa á reáchtáil idir 21-17 Lúnasa sa chathair cois cuain. Tacaígí leis an Liú mór anseo!

SCÉALTA EILE