Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge agus imeachtaí eile na seachtaine

Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 

Dé Satharn, 27 Feabhra @10:00 

Beidh ceann de na hócáidí is tábhachtaí i saol na Gaeilge, Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge, á reáchtáil ar líne i mbliana. I measc na n-imeachtaí a bheidh ar siúl amárach, beidh toghchán an Choiste Gnó, an vótáil ar na rúin, ceardlanna do chraobhacha na heagraíochta faoin bpaindéim agus óráid ón Aire Gaeltachta Catherine Martin. 

​Is féidir breathnú ar imeachtaí an lae amárach ar chainéal YouTube an Chonartha.

Sraith Léachtaí – Armagh Robinson Library 

Dé Luain, 1 Márta @ 13:00 

Cuirfidh Armagh Robinson Library in Ard Mhacha léacht sa lá ar fáil ar líne ar feadh na seachtaine. Beidh na léachtaí ar siúl ag 13.00 gach lá agus pléifear ról na mban in athbheochan na Gaeilge, aistriú an Bhíobla go Gaeilge agus an tOgham.

Ní mór clárú don tsraith trí ríomhphost a chur chuig director@armaghrobinsonlibrary.co.uk 

Louis de Paor – Rogha Scéalta Mháirtín Uí Chadhain 

Dé Luain, 1 Márta @ 13:00 

 

Buailfidh CLEAS, Club Leabhair Bhaile Locha Riach le chéile Dé Luain le gearrscéalta Mháirtín Uí Chadhain a phlé. Beidh an file Louis de Paor ann le labhairt faoi na scéalta a roghnaigh sé don chnuasach agus le ceisteanna a fhreagairt. 

Tuilleadh eolais ar fáil ó ​polmaglionain@pdst.ie

Oiléan go hOiléan: An Nasc Binn Idir Talamh An Éisc agus Éire

Dé Céadaoin, 3 Márta @11.00 

An raibh a fhios agat go bhfuil nasc ann idir Port Láirge agus Talamh an Éisc i gCeanada? A bhuíochas le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, beidh ​Tiger Lily Keoghan ​ann le caint a thabhairt ar an gceangal seo. Is féidir an t-eolas maidir le dátaí agus amanna na n-imeachtaí seo ar fad a fháil ar​ ​www.waterfordlibraries.ie​ nó ar leathanach Facebook Waterford Libaries

Léacht le Seán Ó Súilleabháin 

Dé Céadaoin, 3 Márta @ 19:30

Tabharfaidh Seán Ó Súilleabháin caint uaidh ar leathanach Facebook Leabharlann an Longfoirt an tseachtain seo faoi na focail Bhéarla a d’eascair ón nGaeilge. Fiosróidh sé na nascanna idir an dá theanga agus ar an gcaoi a ndéanann teanga a cuid féin d’fhocail ó theanga eile.

Pilates trí Ghaeilge 

Déardaoin 4 Márta @ 18:00 

Ag lorg aclaíochta? Tá Amatsu Therapy Clondalkin ag cur rang Pilates ar fáil trí Ghaeilge tráthnóna Déardaoin, tóg amach an mata sin! Tá an rang saor in aisce, ach iarrtar ar rannpháirtithe cúpla euro a bhronnadh ar Aware. Cláraigh ar Eventbrite.

Seimineár na Gaeilge AMLÉ 

Déardaoin 4 Márta & Dé hAoine 5 Márta 

Clíodhna Ní Dhúlaigh, Leas-Uachtarán don Ghaeilge in AMLÉ

Gach bliain, reáchtálann Aontas na Mac Léinn in Éirinn seimineár mar chuid de Sheachtain na Gaeilge, dírithe ar mhic léinn ollscoile. I mbliana, tá réimse mór cainteanna agus plé ann faoin ilchineálachas sa Ghaeilge, gairmeacha leis an teanga, an Ghaeilge a úsáid le disléicse, anuas ar cheardlanna feachtasaíochta. 

Tá an ócáid saor in aisce, ach is gá clárú roimh ré ar Eventbrite.

SCÉALTA EILE