60 Soicind le…

Is é an t-aisteoir ildánach Eoin Geoghegan (Doctors, Adulting, Pursuit) atá i suíochán 60 Soicind an iarraidh seo. Labhair sé linn faoina scileanna ‘wooála’, faoina bheith sásta socair sa bhaile tar éis 12 bliain i Sasana agus faoin rud (nó an duine) is mó a chuireann ag gáire é…!


1. Cárb as duit?

Camas Íochtair, Conamara

2. Trí rud a a sheasann amach duit faoi do cheantar dúchais?

– Na radhairc áille, atá i measc na gceantar is deise i gConamara cé nach bhfuil a fhios ag mórán faoi.
– Mo mháthair, bíonn sí ann.
– An fharraige.

3. Trí fhocal a chuireann síos ort?

– Barrúil
– Cairdiúil
– Gáireach

Sin trí rud dearfacha. Beidh orm rud éigin diúltach a roghnú: tá mé in ann a bheith an-tobann in amanna.

4. As na tíortha ar fad ar thug cuairt orthu, cén ceann is fearr leat agus cén fáth?

An Nua-Shéalainn. Is tír álainn í ó thaobh an nádúir de agus tá dearcadh iontach deas ag na daoine.

5. An chéad tír eile ar mhaith leat taisteal chuici? 

Ní raibh mé riamh san Iodáil – rún don bhliain úr ceapaim!

6. Cad a dhéanfá mar shlí bheatha mura mbeifeá i d’aisteoir? 

Bheinn i m’imreoir proifisiúnta rugbaí déarfainn (gáire).

7. An píosa éadaigh is fearr leat i do vardrús? 

Mo chaipín gorm.

8. An bhfuil aon aiféala agat?

An iomarca ama a chaitheamh i Sasana. Bhí mé 12 bliain i Londain. Ceapaim gur chaill mé amach ar go leor rudaí anseo.

9. Cad í an chuimhne is mó atá agat ó d’óige?

A bheith ag imirt peile.

10. Cad é an rud is mó a chuireann ag gáire tú?

Sorcha, mo dheirfiúr.

11. Dá mbeifeá ag casadh le duine den chéad uair, agus dúil agat iontu, cén sórt oíche a d’eagrófá?

Giota beag wooála an ea?

Bia deas, comhrá deas agus siúlóid dheas áit éigin.

12. Tá tú ar ais san iarthar i ndiaidh bheith ar camchuairt leis an léiriú ‘Aisling?’ roimh an Nollaig, ar thaitin an taithí sin leat?

Bhí sé thar a bheith cumhachtach, agus bhí an ceol ar fheabhas. An rud is fearr faoi ná na daoine a bhí ag obair ann. Bhí muid an-tógtha faoina bheith ag obair le chéile.

13. Leabhar maith a léigh tú ar na mallaibh?

L’Étranger, le Albert Camus.

14. Cad é an rud is fearr faoi a bheith i do Ghael?

A bheith páirteach agus gníomhach sa saol agus é sin a dhéanamh i nGaeilge.

15. Bialann dheas i nGaillimh?

Dela, ar Shráid Dhoiminic.

16. Dá mbeadh €20 fágtha sa chuntas agat, cad a dhéanfá leis?

Babhta piontaí nó, dá mbeadh aimsir fhliuch ann, chaithinn an lá sa phictiúrlann ag dul ó scannán go scannán.

17. An t-amhrán is fearr leat? 

‘Jesus Etc’, le Wilco.

18. An bhfuil drochnós ar bith agat?

Tá mé in ann a bheith cantalach amanna, ní maith liom é sin.

19. Buaicphointe saoil go dtí seo?

A bheith in ann casadh le daoine deasa.

20. Rud amháin ba mhaith leat a dhéanamh in 2017?

Scéal nó script dheas a scríobh.

SCÉALTA EILE