Cuir fút i saol eile le Neil Ó Lochlainn in Emain Ablach

Trí chrainn atá casta thart timpeall ar a chéile nó trí pholl uaimhe nach bhfuil le feiceáil ann ach ciandorchadas na slí, thig teacht ar an saol eile. An saol ina mbíonn an t-aos sí ag maireachtáil agus ag pleidhcíocht, ag coinneáil siar ó bhuarthaí an domhain.

Moltar na slite isteach seo a sheachaint ar eagla an bhaoil ach i gcás Neil Uí Lochlainn, tá sé ag iarraidh go rachadh muid ar fad leis ar aistear ceoil agus scéalaíochta ina sheó úr, ‘Emain Ablach’.

Ó bunaíodh Fíbín Teo. 20 bliain ó shin i gConamara, níor chuir an comhlacht drámaíochta am ar bith amú ag soláthar dramaíocht Ghaeilge fud fad na tíre. Idir léirithe beo de ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda, cúrsaí drámaíochta do Ghaeilgeoirí óga agus roinnt mhaith eile, ní beag an rian atá fágtha acu ar thaibhealaíona na Gaeilge. Tá Fíbín anois lonnaithe in An Taibhdhearc ó bhí 2021 ann, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge a bunaíodh i gcathair na Gaillimhe in 1928. Is san amharclann seo a sheolfar an seó úr le Neil Ó Lochlainn, Emain Ablach.

Tá Neil Ó Lochlainn ina cheoltóir agus ina chumadóir aitheanta as Contae an Chláir. Is comhbhunaitheoir agus stiúrthóir ceoil é de chuid Cuar agus Ensemble Éiriu, a bhuaigh Gradam Ceoil de chuid TG4 2015. Tugann ceol traidisiúnta na hÉireann inspioráid dó agus é ag iarraidh forbairt a dhéanamh ar “theanga nua” sa cheol chomhaimseartha.

“Tá meascán de cheoltóirí tradisiúnta, snagcheoil agus comhaimseartha curtha le chéile ag Neil don togra seo agus tá ríméad orainn go bhfuil an seó ag teacht chuig stáitse na Taibhdheirce,” a dúirt foireann na hamharclainne le NÓS.

Tá Neil ag tarraingt ar luathscríbhneoireacht na Gaeilge, na miotais, agus na síscéalta mar ábhar spreagtha dá sheó ceolmhar. Is domhan eile é Emain Ablach sa mhiotaseolaíocht, áit a gcuireann an slua sí iad féin i bhfolach. Leagtar scéal laoch an tseó amach i dtrí pháirt: an t-imeacht, an t-aistear, agus an filleadh i dtreo an tslánaithe.

Beidh lucht na Gaeilge cleachtaithe leis an stíl seo de thairbhe na scéalaíochta. Tugann Neil le fios go mbeidh casadh comhaimseartha ar an léiriú seo, áfach, agus saothar an fhile iomráitigh, Aifric Mac Aodha, fite fuaite leis. Billy Mag Fhloinn a bheidh ag déanamh aithris ar an fhilíocht.

Beidh idir cheol traidisiúnta, snagcheoil, agus cheol comhaimseartha le cluinstin ag an léiriú beo, atá á mhaoiniú ag an Roinn Turasóireachta le tacaíocht ón Chomhairle Ealaíon, Ealaín na Gaeltacht agus Foras na Gaeilge.

Tapaigh an deis agus féach an léiriú ceannródaíoch seo anocht an 17 Samhain – tuilleadh eolais le fáil anseo.

SCÉALTA EILE