‘Glór na Gaeltachta’ le cur ar ‘ardán digiteach’ Amharclann Ghaoth Dobhair

Cuirfidh lucht Amharclann Ghaoth Dobhair tús an tseachtain seo le fiontar úr dar teideal ‘Glór na Gaeltachta’, togra ina gcraolfar tallann mhuintir na Gaeltachta ar líne. 

Dúirt Pól Mac Cumhaill, cathaoirleach Choiste na hAmharclainne, le NÓS gur mhaith leo tallann na Gaeltachta a ghríosú agus a léiriú ar na meáin shóisialta.

“Anois agus an Amharclann druidte, ba mhaith linn ardán a thabhairt do dhaoine atá sa bhaile, daoine b’fhéidir nach raibh ar an stáitse roimhe, lena dtallann a thaispeáint ar dhóigh dhifriúil, agus leanúint ar aghaidh leis an obair a bhí ar siúl againn leis an phobal,” a dúirt sé.

Tá Amharclann Ghaoth Dobhair ag tabhairt cuireadh foscailte d’ealaíontóirí Gaeltachta ar fud na tíre, idir óg agus aosta, idir dhaoine aonair agus ghrúpaí, mír ealaíonta nó scil faoi leith a thaifead agus a sheoladh isteach chucu.

Tá scéimeanna den chineál céanna ar siúl cheana féin ar fud na tíre, in Ard Mhacha Theas agus ag Mná an Atlantaigh Fhiáin mar shampla, ach dúirt Pól go bhfuil fáilte roimh aon saothar Gaelach san fhiontar. 

“Tá fáilte roimh phíosaí drámaíochta, damhsa, sceitse, píosaí ceoil, comhrá, sliocht, nó dán. Bhí sé i gcónaí ar intinn againn rud inteacht mar seo a thoiseacht agus a chur chun cinn, agus thug na srianta úra de bharr Covid-19 an deis dúinn é seo a chur i ngnímh. Tá deis againn bogadh ar aghaidh i dtreo eile, agus ardán úr a chruthú,” a dúirt sé. 

Faoi láthair, tá físeáin de dhrámaí a taifeadadh le blianta beaga anuas á gcur ar líne le teagmháil a choinneáil idir an phobal agus an Amharclann, ach is seo deis úr do dhaoine nach raibh ar an ardán riamh a gcuid scileanna a chur os comhair an tsaoil. 

“Tá súil againn amach anseo comórtas tallainne a reachtáil leis an tacaíocht a fhaigheann muid ón Mheitheal Pleanála Teanga, Ealaín na Gaeltachta, agus Foras na Gaeilge, ach is seo an chéad chéim i dtreo úr agus thig linn díriú isteach go láidir air seo anois,” a dúirt Pól.

Is féidir míreanna a sheoladh chuig amharclann1961@gmail.com, agus beidh an chéad trí léiriúchán ar leathanach Facebook na hAmharclainne Dé Domhnaigh, an 21 Meitheamh ag a 19.00.

SCÉALTA EILE