Reic na Nollag…

Tá fearadh na fáilte á cur roimh na Gaeil a bheith i láthair ag oíche mhór Reic san ardchathair, Déardaoin beag seo, 10 Nollaig, tráth a mbeidh ceiliúradh breá Nollaigiúil ar siúl. “Cóisir cheart” a bheas ann, dar leis an bhfile óg atá taobh thiar de Reic, Ciara Ní Éanacháin. 


Tá borradh mór tagtha faoin bhfilíocht ó bhéal le cúpla bliain anuas in Éirinn.

Is iomaí slam filíochta agus oíche mhaidhc oscailte a eagraítear ar bhonn rialta timpeall na tíre ach ní raibh ceann ar bith acu dírithe ar an nGaeilge sular tháinig Reic ar an bhfód, le linn ‘Seachtain na Gaeilge’ na bliana seo.

Is ócáid neamhfhoirmiúil í Reic a mbíonn meascán breá – filíocht, ceol, rap, agus amhráin – le cloisteáil ann.

Bhí an-mheas agam ar shaothar Shéamuis Barra Uí Shuilleabháin agus Ghearóid Mhic Lochlainn agus theastaigh uaim ón gcéad lá oíche reacaireachta a chruthú ag a mbeadh béim ar an bhfocal labhartha.

Ba léir go raibh spéis ag an bpobal ina leithéid chomh maith ós rud é gur tháinig os cionn 70 duine chuig an gcéad oíche Reic, agus táthar ag dul ar aghaidh go rialta ó shin.

Is iontach an meascán daoine a mhealltar chuig na hoícheanta speisialta seo.

Le linn na bliana chuir Reic fáilte roimh roinnt filí nua agus filí aitheanta ina measc Rónán Ó Snodaigh ó Kíla, John Cummins agus Séamus Barra Ó Súilleabháin – beirt a tháinig amach chun tosaigh ag an gcomórtas náisiúnta, an Slam Filíochta Uile-Éireann – an rapadóir Temper-Mental MissElayneous agus an t-aisteoir agus scríbhneoir Eva O’Connor.

Tugann leagan amach na hoíche deis d’fhilí a gcuid dánta a thriail gan aon bhrú os comhair slua a thugann éisteacht mhaith.

Bhí an Reic deireanach ar siúl mar chuid den bhféile LINGO, an t-aon fhéile ‘ó bhéal’ in Éirinn.

Chomh maith le ceol agus filíocht i nGaeilge agus i mBéarla, bhí na filí ag tarraingt ar theangacha eile mar an Ghearmáinis, Tamailis, Polainnis, agus Giúdais go fiú.

Dar le Stephen James Smith, duine de lucht eagraithe na mórfhéile LINGO, go bhfuil “spás riachtanach” á chruthú ag Reic d’fhilíocht na hÉireann.

“Bíonn meascán mearaí fíodóirí focal ó chúlraí éagsúla, ó rapadóirí go filí agus ceoltóirí, ag bailiú le chéile chun a gcuid saothar a roinnt agus comhoibriú le chéile ar an oíche.”

Tá tionchar na n-oícheanta reacaireachta le brath ag ócáidí filíochta eile chomh maith, a deir Stephen.

“Feictear daoine ag tógáil agus ag triail rudaí úra ag imeachtaí eile, a chuir siad i láthair don chéad uair ag Reic, rud a léiríonn cé chomh tábhachtach is atá sé.”

Reic 1

De réir mar a théann muid ar aghaidh tá daoine nua ag teacht chuig Reic an t-am ar fad.

An rud is mó a chuireann gliondar ar mo chroí ná go bhfuil daoine áirithe nach raibh ag scríobh i nGaeilge ag scríobh leo anois, dar leo toisc go bhfuil sprioc acu, toisc go bhfuil lucht éisteachta ann.

Seo an chéad Nollaig a bheidh á ceiliúradh ag Reic agus geallaimis gur ceiliúradh ceart a bheidh ann.

Ag Reic na Nollag beidh gach saothar a tháinig ar an saol toisc Reic a bheith ann, chomh maith leis an bpobal filíochta atá cruthaithe againn, á cheiliúradh againn, gan trácht ar phióga mionra blasta!

Ritheann Reic ar chúpla euro an duine, a bhailítear ag an doras, agus ar dhea-thoil na ndaoine a ghlacann páirt ann, idir na filí iad féin agus The Generator, a ligeann dúinn an seomra álainn a úsáid.

Bígí linn!


Beidh Reic na Nollag ar siúl sa Generator Hostel, Margadh na Feirme, BÁC, Déardaoin 10 Nollaig. Doirse 20:00, tús ag 20:30.

Leanaigí Reic ar Twitter agus ar Facebook.

SCÉALTA EILE