Tit i ngrá le Redemption Falls

Compántas fíorchumasach go deo é Moonfish atá tar éis sárléirithe iomadúla a dhéanamh le blianta anuas. An rud is mó atá le brath ar a gcuid oibre ná an tuiscint atá acu do na ceirdeanna uile ar féidir iad a áireamh san amharclannaíocht. Tá iomlán na gceirdeanna sin le feiceáil is le clos sa léiriú is déanaí uathu.

Baineadh siar asam a iontach a bhí Tromluí Phinoccio, an chéad léiriú dá gcuid ar éirigh liom freastal air. Athshamhlú tuisceanach dátheangach ar aistriúchán Phádraig Uí Bhuachalla a bhí ann. Bhí an cur chuige céanna, cuid mhór, agus béim ar an bhfísiúlacht agus ar fhuaimeanna, chun tosaigh arís nuair a rinneadh léiriú ar an úrscéal Star of the Sea le Joseph O’Connor.

Seo anois againn an chéad úrscéal eile ó O’Connor, Redemption Falls. Deir Amharclann na Péacóige linn gur i bhfoirm gig amharclainne a chuirtear inár láthair é. Is cinnte go bhfuil an bhéim ar fad ar cheol sa léiriú seo, idir amhráin thraidisiúnta agus cinn a bhaineann le scéalta na gcarachtar. Nílim féin róthógtha le ceoldrámaí ach is rud eile ar fad an léiriú seo.

Tá an ceol, an comhcheol agus an ceol uirlise ann ar chaighdeán an-ard go deo. Amhráin thraidisiúnta áille atá roghnaithe a léiríonn turas na gcarachtar sa scéal agus iad ag siúl Mheiriceá le linn an Chogaidh Chathartha.

Tá an ceol chomh maith sin ar uairibh gur éasca dul ar strae ann agus cuid de scéal an dráma a chailliúint. Amanna tá an oiread sin ar siúl ar an ardán gur gá súil agus cluas ghéar a bheith agat le nach gcailltear aon rud. De réir mar a chuireamar aithne níos fearr ar charachtair ba mhó a chuaigh an t-iomlán i bhfeidhm orm. Tá greann ann in áiteanna agus snas ar mhíreanna físiúla go leor.

Tá nithe beaga iomadúla a thugann sárchur chuige Moonfish i gceird na hamharclannaíochta i láthair. Baintear úsáid ríchliste as dathanna agus leachta. Tá tírdhreach lámhdhéanta bídeach á theilgean ar an scáileán cúil, a thugann gluaiseacht isteach san insint. Fuáil le snáithín dearg a rianaíonn siúl na gcos. Drumadóireacht agus marú agus soineantacht. Tá brúidiúlacht a bhain stangadh asam ann a cuireadh láthair i mbealaí éirimiúla éagsúla. Mothaítear an phian agus an náire agus braitear smál na fola ort ag a dheireadh.

Eispéireas cumhachtach amharclainne atá san iomlán. Ainneoin beagán de chíor thuathail a bheith ag baint leis an gcéad chuid forbraíonn obair Moonfish ina píosa álainn a imreoidh tionchar ar do chroí roimh dheireadh.

Tá moladh ar leith ag dul do ghlórtha na cléire, do ghiotár galánta Pat Hargan agus do chroí an phíosa. Tá na deirfiúracha fíorchumasacha Ní Chróinín le moladh arís as léiriú fíorthaitneamhach fíorshamhlaíoch a chur inár láthair.


Amharclann na Péacóige, 8pm, ar siúl go dtí an 19 Deireadh Fómhair // Ticéid €18 – €25, Rátaí laghdaithe €16 – €20

SCÉALTA EILE