Bainisteoir á lorg ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge

Tá bainisteoir páirtaimseartha á lorg ag an eagraíocht Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge don tréimhse Meán Fómhair  go Nollaig na bliana seo. Is duine atá “cumasach, eagraithe [agus] eolach ar shaol liteartha na Gaeilge” atá á lorg ag coiste an Aontais le tabhairt faoin tréimhse oibre “as a stuaim féin agus de réir sceideal ama dá rogha féin”. 

Tá 142 duine cláraithe mar bhaill ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge, eagraíocht a cuireadh ar bun ag Oireachtas na Samhna 2014 leis an scríbhneoireacht Ghaeilge a fhorbairt agus cumarsáide agus comhoibriú a fheabhsú idir na scríbhneoirí agus na grúpaí eile a bhíonn ag plé le scríbhneoireacht Ghaeilge.

Tá méadú ag teacht ar líon na mball gach bliain agus tá scríbhneoirí cruthaitheacha i ngach seánra mar aon le scríbhneoirí acadúla ní hamháin in Éirinn ach ar mhór-roinn na hEorpa, san Astráil, agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá i measc na mball reatha. 

Is faoin mbainisteoir nua a bheidh sé fógraí maidir le deiseanna do scríbhneoirí agus imeachtaí liteartha a thiomsú agus a scaipeadh; obair an Aontais a chur chun cinn ar shuíomh idirlín an eagrais agus ar na meáin shóisialta; uasdátú agus poiblíocht a dhéanamh ar Eolaire na Scríbhneoirí; aighneachtaí a scríobh thar ceann an Aontais; agus obair eile taighde agus riaracháin a aontófar leis an gcoiste ó am go chéile. 

Ní mór don té a cheapfar a bheith eolach ar shaol liteartha agus cultúrtha na Gaeilge in Éirinn agus thar lear agus scileanna maithe cumarsáide – lena n-áirítear ardscileanna Gaeilge – a bheith acu. Ag obair ón mbaile nó ó láthair eile dá rogha féin a bheidh an bainisteoir nua agus ar bhonn féinfhostaithe faoi réir na socruithe cánach a ghabhann leis sin. Tá maoiniú gearrthréimhseach ar luach €11,000 curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge don tionscadal seo. 

Ar bhonn deonach a rinneadh obair uile an Aontais le seacht mbliana anuas. Beidh an bainisteoir nua ag obair as a stuaim féin agus de réir sceideal páirtaimseartha don tréimhse a luaitear ach de réir mar a bheidh rath ar an obair forbartha díreoidh Aontas na Scríbhneoirí ar mhaoiniú fadtréimhseach a lorg don ról amach anseo. 

An spriocdháta ná 17.00 Dé hAoine an 19 Lúnasa. Cuir CV agus litir iarratais as Gaeilge chuig
eolas@aontasnascribhneoiri.ie. Cuirfear agallaimh ar siúl ar zúm ar 25 nó 26 Lúnasa.


Is gné-alt fógraíochta é seo.

SCÉALTA EILE