Bainisteoir ‘cumasach tiomanta’ á lorg ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge

Tá an eagraíocht a dhéanann ionadaíocht ar scríbhneoirí na Gaeilge ag lorg duine “cumasach tiomanta” le bheith ina bhainisteoir ar feadh tréimhse trí mhí ag deireadh na bliana. Tá maoiniú curtha ar fáil don ról arís ag Foras na Gaeilge agus tá súil ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge go dtógfaidh an duine a cheapfar sa ról ar an “obair mhór” a rinne Éilis Neary a bhí ina bainisteoir ar an eagraíocht ar feadh trí mhí anuraidh.

Beidh an duine – a bheidh “cumasach, eagraithe agus eolas ar shaol liteartha na Gaeilge” – ag obair as a stuaim féin agus “de réir sceideal ama dá rogha féin le tacaíocht ó choiste an Aontais.

Tá isteach is amach le 150 duine cláraithe mar bhaill ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge, eagraíocht a cuireadh ar bun ag Oireachtas na Samhna 2014 leis an scríbhneoireacht Ghaeilge a fhorbairt agus an comhoibriú a fheabhsú idir na scríbhneoirí agus na grúpaí eile a bhíonn ag plé le scríbhneoireacht agus foilsitheoireacht na Gaeilge.

Tá scríbhneoirí cruthaitheacha i ngach seánra maraon le le scríbhneoirí acadúla in Éirinn, ar mhór-roinn na hEorpa, san Astráil, agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá i measc na mball reatha.

Tá coiste ASG ag súil go gcabhróidh an bainisteoir nuacheaptha seirbhísí tacaíochta an Aontais a chur ar fáil do na baill agus go gcuirfidh sé saothrú agus stádas na scríbhneoireachta Gaeilge chun cinn “mar ghné lárnach den saol cultúrtha in Éirinn”.

Beidh ar an té a cheapfar breathnú i ndiaidh obair phoiblíochta agus earcaíochta don Aontas ar na meáin shóisialta agus ar na meáin thraidisiúnta, aire a thabhairt shuíomh idirlín an Aontais, uasdátú a dhéanamh ar Eolaire na Scríbhneoirí, ócáidí ar cheisteanna litríochta a eagrú, chomh maith le “cúraimí eile a aontófar leis an gcoiste ó am go ham”.

Dúirt urlabhraí de chuid an Aontais le NÓS go rabhthas an-sásta leis an dul chun cinn mór a rinne Éilis Neary agus í sa ról anuraidh agus go rabhthas ag súil go bhféadfaí “tógáil ar an obair mhór” a rinne sí.

“D’eagraigh Éilis ócáidí sóisialta, agallaimh, agus cainteanna ar líne do bhaill na heagraíochta chomh maith le hobair mhór ar Eolaire na Scríbhneoirí Gaeilge. Tá thar ar 500 scríbhneoir anois ar an eolaire é cothrom le dáta go dtí mí na Nollag anuraidh nuair a tháinig deireadh le seal Éilise ina bainisteoir,” a dúirt an t-urlabhraí.

Ní mór eolas ar shaol liteartha agus cultúrtha na Gaeilge in Éirinn agus thar lear a bheith ag iarrthóirí ar an bpost chomh maith le Gaeilge líofa chruinn a bheith aige.

Maoiniú do thréimhse trí mhí atá curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge – íocfar €3,000 sa mí leis an mbainisteoir ó Mheán Fómhair go Samhain 2023.

SCÉALTA EILE