Bíodh an diabhal ag Kris Kringel — imrímis Wichteln!

Deirtear linn gan nós a bhriseadh agus gan nós a dhéanamh (agus molfaidh dochtúir maith duit NÓS a léamh faoi dhó sa ló!), ach in amanna is fearr neamhaird a dhéanamh ar na seanfhocla agus nósanna nua Nollag a thabhairt isteach.

Bhí an t-ádh orm cúpla lá a chaitheamh le cairde Gearmánacha ina dtír féin ag tús na seachtaine agus an Nollaig a cheiliúradh cúpla lá luath i mbliana. Thug mé cuairt ar na haontaí Nollag, d’ith mé Weihnachtswurst (ok, chum mé an t-ainm sin, ní raibh ann ach ispín a d’ith mé i mí na Nollag) agus shiúil mé tríd an gcathair álainn agus í faoi bhrat bán. Ach an rud ba thaitneamhaí ar fad ná an béile traidisiúnta a chaith mé i gcomhluadar mhuintir Schwabenland. 

Bhailigh an grúpa beag cairde in árasán cathrach, i bhfad óna gceantar dúchais, agus chaith béile mar a réitíodh Oma fadó — fiafheoil, rotkraut, spätzle, kartoffelklöße, agus go leor eile.

Sular fhág mé Éire, dúradh liom bronntanas beag a thabhairt liom do chluiche a d’imreofaí i ndiaidh an bhéile. Tá taithí mhaith againn sa tír seo ar an nós Kris Kringel/Kindle, nó Secret Santa mar a thugann na Sasanaigh air, agus ghlac mé leis gur cluiche mar sin a bhí ann — ach gan ainm tugtha dom agus gan aithne agam ar fhormhór na ndaoine a bheadh ag an mbéile, céard sa diabhal a cheannóinn? “Ná bí buartha,” a dúradh liom  — is leor féirín beag ‘Éireannach’. 

Wichteln a thugtar ar an leagan Gearmánach den chluiche agus is fearr liom i bhfad é ná an leagan a imrítear anseo. Ceannaíonn gach duine  bronntanas beag, ar luach <€10/15, clúdaítear le páipéar é, agus caitear i mála é. D’fhéadfadh rud ar bith a bheith i gceist —  thug mise liom bosca  seacláide de chuid Butler’s agus buidéilín fuisce. I measc na mbronntanas eile bhí muigíní, scaif, jin, plátaí maisithe agus rudaí eile nach iad. 

Tógann chuile dhuine bronntanas amháin ón mála agus leagann ar an mbord os a chomhair é. Nuair a bhíonn bronntanas ag chuile dhuine, osclaítear iad — ach ní hiod é a dheireadh! Is anois a thosaíonn an spraoi.

Leagtar clog beag ar an mbord, agus amadóir do sheacht nóiméad socraithe air, agus caitear dílse imeartha. Más í an uimhir a haon a bhíonn ar éadan an dísle, bogtar chuile bhronntanas ar chlé, más í an uimhir a cúig a fheictear ar an éadan, bogtar ar dheis iad. Nuair a thaispeántar an uimhir a sé ar an dísle, bíonn cead ag an duine a chaith bronntanas a  mhalartú lena rogha duine ag an mbord.  

Bhí sé ina rí-rá ar feadh na seacht nóiméad agus an slua ag iarraidh an méid ba mhó caitheamh a bhaint as an dísle, agus chuile dhuine ar thóir an bhronntanais ab fhearr leis —  bhí tóir mhór ar an bhfuisce agus an jin, tá mé a rá leat! 

Nuair a bhí an seacht nóiméad caite, cuireadh deireadh leis an spórt agus fágadh chuile dhuine leis an mbronntanas a bhí os a chomhair amach. Bhí mise mé féin sásta leis an muigín nua a fuair mé, agus bhí mo chara nua Gearmánach an-tógtha leis an deoirín draíochta a fuair sí uaimse. 

Ná bris nós agus ná déan nós, ach amháin nuair is féidir feabhas a chur ar nós atá agat cheana féin! Is cinnte gur Wichteln seachas Kris Kringel a bheidh á imirt agamsa feasta!

SCÉALTA EILE