Burning Man: Prionsabail + Pics
Gaeilge anois ag an bhFear Dóite!

Tá go leor Gael ag teacht ar ais chucu tar éis deireadh seachtaine mór spraoi ag Liú Lúnasa (agus tá Electric Picnic ar an mbealach!), ach ní muid an t-aon dream atá i mbun ceiliúrtha faoi láthair.

Thall i nGaineamhlach na Carraige Duibhe, Nevada SAM, tá thart ar 70,000 duine ag bailiú le chéile le haghaidh Burning Man, féile ailtéarnach a bhfuil luachanna na cruthaitheachta agus an phobail ina croílár.

Mar fhealsúnacht bhunaidh na féile speisialta seo tá 10 mBunphrionsabal an Fhir Dhóite, idé-eolaíocht atá taobh thiar den sult, grá agus atmaisféar ar leith a bhíonn le mothú ag Burning Man.

Anseo thíos, den chéad uair riamh, tá na bunphrionsabail seo curtha ar fáil i nGaeilge mar aon le roinnt íomhánna ó láthair na féile.


burningman-2

Cur san Áireamh Radacach

Is féidir le héinne a bheith mar chuid de Burning Man. Cuirimid fáilte roimh strainséirí agus tá meas orthu leis. Níl aon réamhriachtanas ann le páirt a ghlacadh inár bpobal.

Bronnadh

Tá Burning Man gafa le bronntanais a thabhairt. Níl aon choinníoll ag baint le luach na mbronntanas. Níl aon súil le bronntanas eile nó ceann ar chomhluach mar thoradh ar rud a bhronnadh.

burningman-3

Dí-thráchtearrú

Le spiorad an bhronnta a chaomhnú teastaíonn ónár bpobal timpeallachtaí sóisialta a chruthú nach bhfuil cur isteach ag urraíocht thráchtála, an gnó féin nó ag fógraíocht orthu. Seasaimid an fód lenár gcultúr a chosaint óna leithéid de dhúshaothrú. Cuirimid i gcoinne na n-iarrachtaí an tomhaltas a chur in áit páirt a ghlacadh sa saol.

Féinspleáchas Radacach

Spreagann Burning Man an duine aonair lena c(h)uid acmhainní inmheánacha a aimsiú, a fhorbairt agus a úsáid.

burningman-5

Féinléiriú Radacach

Éiríonn an Féinléiriú Raidiciúil as buanna uathúla an duine. Níl éinne eile ann ar féidir leo seo a shainmhíniú ach an duine nó an mheitheal féin. Tugtar mar bhronntanas é do dhaoine eile. Ba chóir don té a thugann, meas a bheith aige/aici ar chearta agus ar shaoirse an fhaighteora.

Comhiarracht

Tá an-luach ag ár bpobal ar chomhoibriú agus ar chomhiarrachtaí. Déanaimid iarracht gréasáin shóisialta, áiteanna poiblí, saothair ealaíne a chruthú, a chur chun cinn agus a chosaint le cabhrú lena leithéid de chomhiarracht.

burningman-4

Freagracht Saoránaigh

Tá luach againn ar shochaí na saoránach. Ba chóir do na baill phobail sin a eagraíonn imeachtaí freagracht a ghlacadh as leas an phobail a chur chun cinn agus ba chóir iarracht a dhéanamh na freagrachtaí seo a chur in iúl do rannpháirtithe. Is gá dóibh an fhreagracht a bhaineann le himeachtaí a eagrú go dleathach pé áit a bhfuil siad ar siúl.

Ná Fág Rian ar Bith

Tá meas ag ár bpobal ar an timpeallacht. Tá díograis ionainn cinntiú nach bhfágtar rian fisiciúil i ndiaidh ár n-imeachtaí. Glanaimid an áit inár ndiaidh agus déanaimid iarracht, chomh fada agus is féidir, áiteanna a fheabhsú ionas go bhfuil leagan amach níos fearr orthu tar éis dúinn fágáil.

burningman-6

Rannpháirtíocht

Tá ár bpobal tiomanta eitic rannpháirtíochta raidicúil a chur chun cinn. Creidimid gur gá don athrú trasfhoirmithe, sa duine nó sa phobal, tarlú trí mheán na domhain-rannpháirtíochta pearsanta. Is ionann déanamh agus a bheith beo. Cuirtear fáilte chun oibre agus chun spraoi roimh gach duine. Déantar domhan fíor dúinn trí ghníomhaíochtaí a osclaíonn an croí a chur i gcrích.

Bheith sa Nóiméad

Is ionann bheith sa nóiméad agus ceann de na rudaí is tábhachtaí a gcreidimid ann. Déanaimid iarracht na constaicí a sheasann idir sinn agus sinn féin a aithint mar atá a shárú. Déanaimid iarracht, leis, an saol thar timpeall orainn a fheiceáil i gceart, páirt a glacadh sa tsochaí agus teagmháil a dhéanamh leis an dúlra atá thar fhórsaí an duine. Níl aon smaoineamh ann ar féidir leis áit an eispéiris seo a ghlacadh.


Ag iarraidh breis eolais ar an bhféile Burning Man? Tabhair cuairt ar a suíomh idirlín anseo.

* Foilsíodh leagan den alt seo i Meán Fómhair 2015.