Burning Man: Prionsabail + Pics

Tá go leor Gael ag teacht ar ais chucu tar éis deireadh seachtaine mór spraoi ag Liú Lúnasa (agus tá Electric Picnic ar an mbealach!), ach ní muid an t-aon dream atá i mbun ceiliúrtha faoi láthair.

Thall i nGaineamhlach na Carraige Duibhe, Nevada SAM, tá thart ar 70,000 duine ag bailiú le chéile le haghaidh Burning Man, féile ailtéarnach a bhfuil luachanna na cruthaitheachta agus an phobail ina croílár.

Mar fhealsúnacht bhunaidh na féile speisialta seo tá 10 mBunphrionsabal an Fhir Dhóite, idé-eolaíocht atá taobh thiar den sult, grá agus atmaisféar ar leith a bhíonn le mothú ag Burning Man.

Anseo thíos, den chéad uair riamh, tá na bunphrionsabail seo curtha ar fáil i nGaeilge mar aon le roinnt íomhánna ó láthair na féile.


burningman-2

Cur san Áireamh Radacach

Is féidir le héinne a bheith mar chuid de Burning Man. Cuirimid fáilte roimh strainséirí agus tá meas orthu leis. Níl aon réamhriachtanas ann le páirt a ghlacadh inár bpobal.

Bronnadh

Tá Burning Man gafa le bronntanais a thabhairt. Níl aon choinníoll ag baint le luach na mbronntanas. Níl aon súil le bronntanas eile nó ceann ar chomhluach mar thoradh ar rud a bhronnadh.

burningman-3

Dí-thráchtearrú

Le spiorad an bhronnta a chaomhnú teastaíonn ónár bpobal timpeallachtaí sóisialta a chruthú nach bhfuil cur isteach ag urraíocht thráchtála, an gnó féin nó ag fógraíocht orthu. Seasaimid an fód lenár gcultúr a chosaint óna leithéid de dhúshaothrú. Cuirimid i gcoinne na n-iarrachtaí an tomhaltas a chur in áit páirt a ghlacadh sa saol.

Féinspleáchas Radacach

Spreagann Burning Man an duine aonair lena c(h)uid acmhainní inmheánacha a aimsiú, a fhorbairt agus a úsáid.

burningman-5

Féinléiriú Radacach

Éiríonn an Féinléiriú Raidiciúil as buanna uathúla an duine. Níl éinne eile ann ar féidir leo seo a shainmhíniú ach an duine nó an mheitheal féin. Tugtar mar bhronntanas é do dhaoine eile. Ba chóir don té a thugann, meas a bheith aige/aici ar chearta agus ar shaoirse an fhaighteora.

Comhiarracht

Tá an-luach ag ár bpobal ar chomhoibriú agus ar chomhiarrachtaí. Déanaimid iarracht gréasáin shóisialta, áiteanna poiblí, saothair ealaíne a chruthú, a chur chun cinn agus a chosaint le cabhrú lena leithéid de chomhiarracht.

burningman-4

Freagracht Saoránaigh

Tá luach againn ar shochaí na saoránach. Ba chóir do na baill phobail sin a eagraíonn imeachtaí freagracht a ghlacadh as leas an phobail a chur chun cinn agus ba chóir iarracht a dhéanamh na freagrachtaí seo a chur in iúl do rannpháirtithe. Is gá dóibh an fhreagracht a bhaineann le himeachtaí a eagrú go dleathach pé áit a bhfuil siad ar siúl.

Ná Fág Rian ar Bith

Tá meas ag ár bpobal ar an timpeallacht. Tá díograis ionainn cinntiú nach bhfágtar rian fisiciúil i ndiaidh ár n-imeachtaí. Glanaimid an áit inár ndiaidh agus déanaimid iarracht, chomh fada agus is féidir, áiteanna a fheabhsú ionas go bhfuil leagan amach níos fearr orthu tar éis dúinn fágáil.

burningman-6

Rannpháirtíocht

Tá ár bpobal tiomanta eitic rannpháirtíochta raidicúil a chur chun cinn. Creidimid gur gá don athrú trasfhoirmithe, sa duine nó sa phobal, tarlú trí mheán na domhain-rannpháirtíochta pearsanta. Is ionann déanamh agus a bheith beo. Cuirtear fáilte chun oibre agus chun spraoi roimh gach duine. Déantar domhan fíor dúinn trí ghníomhaíochtaí a osclaíonn an croí a chur i gcrích.

Bheith sa Nóiméad

Is ionann bheith sa nóiméad agus ceann de na rudaí is tábhachtaí a gcreidimid ann. Déanaimid iarracht na constaicí a sheasann idir sinn agus sinn féin a aithint mar atá a shárú. Déanaimid iarracht, leis, an saol thar timpeall orainn a fheiceáil i gceart, páirt a glacadh sa tsochaí agus teagmháil a dhéanamh leis an dúlra atá thar fhórsaí an duine. Níl aon smaoineamh ann ar féidir leis áit an eispéiris seo a ghlacadh.


Ag iarraidh breis eolais ar an bhféile Burning Man? Tabhair cuairt ar a suíomh idirlín anseo.

* Foilsíodh leagan den alt seo i Meán Fómhair 2015.

SCÉALTA EILE