Cabhair á lorg ag Liú Lúnasa
don 5ú bliain den fhéile!

Cuirfear tús leis an 5ú Liú Lúnasa ag deireadh na míosa seo agus tá do chúnamh ag teastáil ón bhféile phobail Ghaeilge i mBéal Feirste.

Tráthúil go leor, i mbliana tá cúig lá lán imeachtaí beartaithe ag lucht eagraithe na féile imeall-chultúir, a bhíonn á reáchtáil gach bliain ag coiste deonach, agus táthar i mbun feachtas bailithe airgid faoi láthair chun cabhrú leis an eagrúchán.

£1,500 an sprioc atá acu agus rachaidh an t-airgead i dtreo costaisí éagsúla, ionaid agus ceoltóirí mar shampla, a chlúdach.

Bunaíodh Liú Lúnasa in 2015 mar fhéile mhalartach chun an Ghaeilge agus pobal a labhartha a thabhairt amach as a réimse traidisiúnta, chun ardán a thabhairt do cheoltóirí agus ealaíontóirí Gaelacha, chun nascadh leis na pobail éagsúla i mBéal Feirste agus chun dul i ngleic le ceisteanna an tsaoil.

Tá an fhealsúnacht sin le brath go fóill i gclár na bliana seo, ina bhfuil ranganna, seoltaí leabhair, drámaí agus ceolchoirmeacha le leithéidí Dysania agus Tadhg, ach cainteanna ar an ngéarchéim thithíochta agus ar chás na mban i saol na n-ealaíon chomh maith.

Is féidir a bheith cinnte de, fosta, go mbeidh rath mór ar an Slam Filíochta clúiteach sa Black Box i lár Bhéal Feirste, áit a mbeidh Sinéad Ní Uallacháin an tí seo agus RTÉ mar bhean an tí agus a dtabharfar ticéad do Electric Picnic don bhuaiteoir.

An Liú Abú!


Beidh Liú Lúnasa 2019 ar siúl an 21-25 Lúnasa agus is féidir tacú lena bhfeachtas bailithe airgid anseo.