Caint faoin ‘Gaelophobia’ agus imeachtaí eile

‘Gaelophobia’ léacht leis an Dr. Caoimhín de Barra, bunaithe ar a leabhar nua; Leabharlann Shéamais Uí Argadáin GO11, Ollscoil na hÉireann Gaillimh Dé Luain 11 Márta @ 18:00

Is bunaithe ar na cúiseanna nach dtaitníonn an Ghaeilge le daoine, a bheidh léacht an Dochtúra Caoimhín de Barra ó Ollscoil Gonzaga (Washington), tráthnóna. ‘Gaeilge: A Radical Revolution’ an teideal atá ar leabhar nua an scríbhneora, a phléann leis an ábhar seo. Cé go mbeidh an léacht féin i nGaeilge, beidh deis i ndeireadh do cheisteanna, bíodh gur i mBéarla, nó i nGaeilge a bheidh siad!

Oíche Piaf/Brel, Gaelscoil Lios na nÓg, Raghnallach Déardaoin 14 Márta @ 19:30

Beidh oíche faoi leith ar siúl Déardaoin seo chugainn le ceiliúradh a dhéanamh ar shaothar Édith Piaf agus Jacques Brel. Aistríodh cuid de shaothar na beirte go Gaeilge mar chuid d’imeachtaí na féile litríochta IMRAM agus do bhí an file Liam Ó Muirthile, nach maireann, lárnach san obair seo. Cuirfidh na ceoltóirí Hilary Bow, Doimnic Mac Giolla Bhríde agus Linda McGann na hamhráin i láthair an phobail ag ócáid atá á heagrú ag Cuileann Beo, eagraíocht dheonach a mbíonn imeachtaí cultúrtha i nGaeilge agus i mBéarla á reáchtáil acu, do mhuintir Lios na nÓg agus don phobal áitiúil i Raghnallach. Is féidir leat do chuid beorach féin a bhreith leat, polasaí BYOB atá i bhfeidhm!

Seoltaí leabhar le hÁine Ní Ghlinn, Éigse Éireann, Cearnóg Parnell Thoir Déardaoin 14 Márta @ 19:00

Tá dhá leabhar nua ag Áine Ní Ghlinn agus seolfar iad Déardaoin seo chugainn ag ócáid san Ardchathair. Is iad seo leabhair uimhir 30 agus 31 ó pheann an údair. Is é an craoltóir aitheanta Cormac Ó hEadhra a sheolfaidh ‘Fadó Riamh… Ag an Tús…’, cnuasach scéalta miotaseolaíochta faoi chruthú an domhain, ó chultúir éagsúla, curtha in oiriúint don bhfoghlaimeoir fásta. Is faoi Shiobhán Parkinson a bheidh sé, ‘Boscadán’ a sheoladh, leabhar a insíonn scéal faoi róbat cairtchláir a chruthaíonn cailín a bhfuil dúil aici sa DIY, Aoife. Is in Éigse Éireann, ar Chearnóg Parnell Thoir a bheidh an ócáid seolta ar bun; Déardaoin óna 19.00.

Pop Up Gaeltacht

Tá liosta le háireamh agam an tseachtain seo i dtaca le himeachtaí Pop Up Gaeltacht a bheidh ar bun timpeall na tíre, agus faobhar faoi na himeachtaí seo, (gach seans toisc go bhfuil Seachtain na Gaeilge buailte linn!)

Is i rith an lae inniu a bheidh An Cumann Gaelach ag eagrú macasamhail d’ócáid in Ollscoil Uladh, Baile Mhic Shiúrtáin. Bí leo óna 14:00;

Beidh ócáid eile dá leithéid seo ar siúl san Ardchathair ar an 14 Márta, an babhta seo in Áras Chluain Tarbh, óna 20:00;

Is féidir a bheith ag labhairt na Gaeilge i dtábhairne Wallace sa Mhuileann gCearr u ar an 15 Márta óna 20:00;

Ar an oíche chéanna, tá imeacht eagraithe ag Osgur agus Peadar sa Bernard Shaw, mar chuid d’imeachtaí na Féile Pádraig;

I gCill Chainnigh seachtain ó inniu chomh maith, i mBialann agus tábhairne Bollards a bheidh ócáid shóisialta, neamhfhoirmiúil go mbeidh daoine in ann a gcuid Gaeilge a chleachtadh! 20:30 a chuirfear tús leis!

SCÉALTA EILE