Ceann d’imeachtaí móra siamsaíochta na Gaeilge curtha ar ceal

Ní bheidh an Puball Gaeilge ag Electric Picnic ar siúl an fómhar seo. D’fhógair lucht stiúrtha na féile iomláine, a bhí le reáchtáil sa Sráidbhaile i gContae Laoise arís i mí Mheán Fómhair, nach mbeidh Electric Picnic ar siúl de bharr scaipeadh an víris chorónaigh in Éirinn.

Meallann an Puball Gaeilge, atá mar chuid de Electic Picnic le breis agus deich mbliana, go leor daoine, idir chainteoirí Gaeilge agus dhaoine nach bhfuil Gaeilge acu, chuig an gclár leathan imeachtaí a bhíonn ar siúl ann bliain i ndiaidh bliana. 

Is sa Mind Field a bhíonn an Puball Gaeilge crochta agus is ann a bhíonn formhór na n-imeachtaí móra Gaeilge ag Electric Picnic. Freastalaíonn na céadta daoine ar na himeachtaí — idir cheolchoirmeacha, dhrámaí, sheónna grinn, dhíospóireacht agus eile — a reáchtáiltear i nGaeilge ann. 

Le dhá bhliain anuas, bhí ardán eile Gaeilge ann ag Electric Picnic, an Chollchoill, ardán a bhunaigh Conradh na Gaeilge le spás breise a thabhairt do phobal na Gaeilge ag an bhféile cheoil agus ealaíon is mó sa tír. Bhí láthair speisialta champála ann do lucht labhartha na Gaeilge le dhá bhliain anuas freisin. Ar ndóigh, agus an fhéile iomlán ar ceal i mbliana, ní bheidh ceachtar den dá rud sin ann ach an oiread in 2020. 

Dúirt lucht stiúrtha Electric Picnic i ráiteas a eisíodh tráthnóna nach raibh an dara rogha acu ach an fhéile a chur ar ceal le “beatha daoine a chosaint”.

“Cé go bhfuil an-díomá ar fhoireann iomlán na féile, tá dualgas orainn i leith an lucht freastail, ceoltóirí, criúnna, soláthraithe, urraitheoirí, páirtithe, agus pobal uile Electric Picnic, muintir an tSráidbhaile san áireamh, a chuir fáilte romhainn ina measc gach bliain,” a dúradh/ 

Tugadh geallúint go mbeidh Electric Picnic ar siúl an bhliain seo chugainn. Táthar ag aisíoc chostas na dticéad leo siúd ar mhaith leo an t-airgead a fháil ar ais, ach féadtar ticéid na bliana seo a choinneáil d’fhéile na bliana seo chugainn freisin. 

SCÉALTA EILE