Ceiliúraimis Bliain Bhisigh…

Tuigtear go bhfuil 365 lá sa bhliain cé go dtógann sé 365 lá, 5 huaire, 48 nóiméad agus 46 soicind ar ár bpláinéad álainn an turas iomlán a dhéanamh timpeall na gréine.

Sa ghnáthbhliain, nach bliain bhisigh í, titeann muid siar tuairim is ceathrú lá ar bhliain na gréine.

Mura raibh lá sa bhreis curtha leis an fhéilire gach 4 bliana, thiocfadh an lá – agus táimid ag caint ar 800 bliain amach chun tosaigh – go mbeadh an 1 Eanáir buailte i lár an tsamhraidh!

Déantar é seo a sheachaint gach ceithre bliana, mar atá á dhéanamh againn inniu, agus lá sa bhreis curtha leis an bhliain.

Is cinnte, mar sin, go bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis an lá.

Seans go gcuirfeadh sé iontas ort áfach, gurb é an t-aon traidisiún bainteach leis an lá bisigh sa tír seo ná an ceann céanna a fhaightear i go leor tíortha – go mbíonn mná ag tapú na deise ar cheiliúr pósta a chur ar na fir!

Cinnte, tá spraoi go leor don bhean atá ag súil le glúin a chur fúithi, nó dóibh siúd a rugadh ar 29 Feabhra agus ar féidir leo cóisir mhór cheart bheith acu ar a mbreithlá, ach don ghnáthdhuine, is fiú teacht ar bhealaí leis an lá annamh seo a cheiliúradh.

Seo chugaibh trí rud a d’fhéadfá a dhéanamh le ceiliúradh a dhéanamh ar an bhliain bhisigh!

1) Beannú don ghrian…..

ó tharla an domhan agus gach rud a mhaireann air bheith ag brath ar an ghrian, agus le suntas a thabhairt den turas a dhéanann muid timpeall na gréine gach bliain, bheadh sé deas, go háirithe le linn na bliana seo, beannú don ghrian.

Is mar chuid lárnach den chleachtadh ióga iad na gluaiseachtaí a léiríonn ómós don ghrian.

Gealltar go mothóidh tú go hiontach ach iad a thriail!


2) Lá annamh…déan rud éigin as an ghnáth.

sea

Is é nós an lae annaimh seo go mbíonn mná ag tapú na deise ar cheiliúr pósta a chur ar na fir.

Cleachtas as an ghnáth is ea é mar sin cad faoi rud éigin as an ghnách eile a dhéanamh i do shaol féin.

Thiocfadh leat teagmháil a dhéanamh le duine nach mbíonn sibh i dteagmháil le chéile a thuilleadh, pacáiste a chur sa phost chuig cara leat, léimnigh san fharraige nó rud éigin ar leith a dhéanamh nár shamhlaigh tú a dhéanfá.

Is féidir leat dul sa seans uair amháin gach ceithre bliana!


3) Déan mar a rinne Caesar fadó…

Caesar

Is fada iarrachtaí á ndéanamh ar dhul i ngleic le laethanta na bliana, nár luí isteach go cothrom le bliain na gréine.

Thuig muintir na hÉigipte go raibh rud éigin as bealach i bhfad sular tháinig na Rómánaigh ar an tuiscint chéanna, agus iad ag úsáid féilire na gealaí.

In 46 R.C, shocraigh Caesar an fhéilire Rómánach a bhunú ar bhliain na gréine agus chuir sé 80 lá leis an fhéilire.

“Bliain an mhearbhaill” a tugadh ar an bhliain úd.

Cad é faoi chleas a imirt nó mearbhall a chur ar dhuine agus giota beag spraoi bheith agat sa lá!

SCÉALTA EILE