10 mbronntanas don bhailitheoir vinile

Is olc an ghaoth nach séideann do dhuine éigin, agus más tubaisteach an bhliain a bhí ag ionaid na gceolchoirmeacha agus gigeanna curtha ar ceal de dheasca na paindéime, a mhalairt scéil atá ag díoltóirí ceirníní vinile. 

De réir tuairisc a foilsíodh ar The Guardian le déanaí, is mó díol a bheidh ar cheirníní vinile sa Bhreatain Mhór faoi dheireadh na bliana seo ná mar a bhí in aon bhliain eile ó 1990 ar aghaidh. Meastar go bhfuil an t-airgead a bhíodh á chaitheamh ag daoine ar ghigeanna beó á chaitheamh ar cheirníní anois. 

Deir John Dwyer, úinéir an tsiopa Bunker Vinyl i gcathair Chorcaí, le NÓS go bhfuil árdú ar an méid ceirniní atá á gceannach ó thús na paindéime toisc go bhfuil deis ag daoine atá ag obair sa bhaile a bheith ag éisteacht le ceol ar feadh an lae. 

Tá cúig shiopa nua oscailte i mbliana ag an comhlacht Golden Discs i mbliana mar fhreagra ar an bhfás suntasach ar mhargadh na gcaschlár vinile agus na gceirníní féin in Éirinn.

Cé tá ag ceannach na gceirniní seo ar fad? Léiríonn liosta na gceirníní is mó a raibh díol orthu sa Bhreatain Mhór i mbliana nach dioscmharcaigh ach gnáthéisteoirí/bailitheoirí rac agus pop-cheoil iad na custaiméirí nua – tá Whats The Story Morning Glory le Oasis ag #1, albam úr Kylie Minogue,  Disco, ag uimhir a #8, agus Ultra Mono le Idles ag #5. 

Mar a dúirt Neil Young tráth,  “ceannródaí an cheoil dhigitigh ab ea Steve Jobs ach nuair a chuaigh sé abhaile d’éist sé le ceirníní vinile”, agus tá a gcúiseanna féin ag gach duine a roghnaíonn ceirnín vinile thar an sruthú nó formaid dhigiteach. Tá an fhuaim níos saibhre,  tá pleisiúr ag baint le healaín chlúdaigh dheas ar féidir do lámh a leagadh air, agus, fé mar a dúirt fear amháin liom, ní féidir toitín raithní a fhí ar chúl MP3!

Seo, mar sin, mo rogha bronntanas don bhailitheoir vinile i do shaol.


Seinnteoir Ceirníní Póca Record Runner

An seinnteoir ceirníní iniomparta is lú ar domhan. Leag an veain VW beag bídeach seo anuas ar dhromchla an cheirnín is tiománfaidh sí i gciorcail i dtreo lár an cheirnín (áit stopann sí go huathoibríoch) agus an ceol á sheinnt aici feadh na slí. An-áisiúil don bhailitheoir a aimsíonn carn ceirníní i scip bruscair ar thaobh na sráide!

€77 anseo 

Haynes Vinyl Manual

Tá ceirníní costasach, sobhriste agus ní fhuaimníonn siad go maith, fiú, muna bhfuil do chaschlár agus do chóras fuaime socraithe i gceart agat.

Lámhleabhar cuimsitheach í seo thugann míniú ar stair agus anatamíocht an chaschláir, conas córas fuaime a shocrú mar ba cheart, conas a oibríonn an ceirnín féin, agus ar chleasa agus an béasaíocht a bhaineann le bheith ag ceannach ceirníní i siopaí. 

Tá tús eolais ann, leis, faoi theicnící dioscmharcaíochta do bhailitheoirí a bheadh ag smaoineamh ar thabhairt faoin ndioscmharcaíocht, agallamh le leithéidí DJ Jazzy Jeff agus Gilles Peterson, agus cur síos A-Z ar na ceirníní, idir shinglí, EP-annaí agus albaim, is mó díol ar domhain. 

€20.94 anseo

Frámaí ‘Art Vinyl’

Frámaí snasta, dea-dheartha don té ar mhaith leis a rogha ealaín chlúdaigh a chrochadh ar an bhalla. Ní gá an fráma a bhaint den bhalla chun clúdach a mhalartú.

 €44 an ceann nó trí cinn ar €110 anseo.

Caschlár Reitreo Fisher Price

Bheadh croí cloiche ag an té nach mbeadh meallta ag an mbréagán meicniúil gleoite seo. An chéad chaschlár a bhí agam riamh – fuaireas ceann dom’ chúigiú lá breithe, agus ceann eile nuair a bhain mé an 35 amach! An difriocht an babhta seo ná gur féidir liom úsáid a bhaint as printéir 3T chun mo rogha píosa ceoil a chló ar dhiosca a sheinnfidh ar an Fisher Price (gach treoir anseo). 

€38 anseo

Cuibheoir 45 rpm ‘Sure Shot’ 

Cuirfidh an bailitheoir a bhfuil fonn air seancheirníní func, sól agus R&B Meiriceánach nó reigé Iamácach fáilte roimh chuibheoir 45rpm chun an poll mór i lár an cheirnín a líonadh. Tá na cinn is deise agus is dea-dhéanta ar an margadh le fáil ó Sure Shot. 

Idir €15 agus €17 an ceann anseo.

Mála Ceirníní

Gan a bheith ag caint ar mhála ceirníní mór domhillte den chineál a bheadh ag dioscmharcach, is deas le bailitheoir ceirníní mála a bheith acu chun ceirníní a iompar agus iad i mbun siopadóireachta nó ag bualadh síos go teach carad le haghaidh seisiún éisteachta nó cóisir tí (an chuimhin leat iad sin..?). Is féidir breis agus 30 ceirnín a iompar sa mhála seo de chuid Mush (€38.50 anseo) agus ta pócaí ann do chluasáin, slata usb agus araile. 

Tá spás a dhóthain do ríomaire glúine chomh maith le 25 ceirnín sa mhála álainn seo de chuid Korg na Seapáine (€95 anseo). 

Don bhailitheoir ceirníní 7” molaim an mála snasta de chuid Tucker and Bloom (le fáil anseo ar €180) ar féidir 100 ceirnín 7” a iompar ann.

Seastáin Callairí

Riall uimhir a haon: ná bíodh do challairí suite ar an ndromchla céanna agus atá do chaschlár – cruthóidh na tonnchreathanna aischothaithe. D’fhéadfá na callairí a chur ar an úrlár, is dócha, ach ní mór iad a bheith ar chomhleibhéal le do chluasa le sásamh ceart a bhaint as an gceol. Réiteach na faidhbe ná seastáin dos na callairí féin. Geobhaidh tú péire Onmitronic simplí, láidir mar atá sa bhaile agam féin anseo ar chostas €53, ach tá cinn i bhfad níos áille le fáil ó Line Phono ar €160 an péire anseo

Mata Sciorrtha

Is fusa go mór ceirnín a ciúáil go tapaidh, agus gan damáíste a dhéanamh don cheirnín féin, má tá mata sciorrtha ar an gcaschlár. Tá rogha dheas mataí ar fáil ag siopa HHV Berlin idir €10 agus €20 an ceann, is cuma an ceol indie, reitreo-pop, hip hap nó teicneó a thaitníonn leis an bhailitheoir vinile i do shaol. 

Anseo, idir €10 agus 20 an ceann.

Boscaí agus Racaí Stórála

Bronntanas an spáis é raca nó bosca maith vinile –  ní féidir faic a dhéanamh i do spás maireachtála má tá tú ag iarraidh gan seasamh ar cheirníní atá caite ar fud na háite. Tá cuma dheas agus praghas réasúnta ar bhoscaí Zomo, ar féidir a stacáil (tomhasanna agus roghanna ó €55 anseo)  Bronntanas aoibhinn dáiríre é an raca Glorious 330, a bhfuil spás ann do 330 ceirnín (€115 anseo). Rogha iontach atá sa raca Audio Anatomy Retro d’éinne a bheadh ag iarraidh bailiúcháin beag (suas le 40 ceirnín) a storáil ar sheilf atá ann cheana féin (€23 anseo)

Fearas Glanta Ceirníní agus Snáthaidí

Ní mór ceirníní agus an tsnáthaid seinnte a choimeád glan.  Má tá nós ag bailitheoir ceirníní athláimhe a cheannach ní mór dóibh iad a ghlanadh sula gcastar don chéad uair iad ionas nach ndéanfaí díobháil don tsnáthaid. Tá gach a bheidh ag teastáil le haimsiú sa phacáiste néata seo de chuid AM Cleansound na Danmhairge.

€16.50 anseo

Clúdaigh Poilitéine

B’fhéidir nach é seo an féirín is gnéasúla ar an liosta seo beidh bailitheoirí vinile buíoch i gconaí as clúdaigh poilitéine lena ceirníní a choimeád slán ó smúit agus taise.

€11 ar 50 anseo

SCÉALTA EILE