60 soicind le…

Ceoltóir agus amhránaí ildánach í Eithne Ní Chatháin, an bhean taobh thiar de ‘Inni-K’. Tá camchuairt díreach déanta aici in Éirinn agus sa Bhreatain agus beidh sí ag bualadh an bhóthair ón lá amárach arís leis an ollghrúpa Ré. Labhair sí le NÓS faoina turas go hAotearoa, faoin ghnó crêpe a bhí aici tráth, tae deas agus sushi den scoth.


1. Cárb as duit?
Cill Choca, Co. Chill Dara.

2. Trí rud a gcuimhníonn tú orthu nuair a smaoiníonn tú ar do cheantar dúchais?
– Ag imirt lasmuigh i gcónaí leis na deartháireacha… spás, crainn, garraí mór.
– Dad agus Mam dár dtabhairt gach aon áit – ar scoil, go dtí an bus nó an traein isteach go Baile Átha Cliath. Seirbhís tacsaí iontach!
– Mo chairde ceoil ar fhás mé aníos leo.

3. Trí fhocal a chuireann síos ar cheol Ré?
Spraíúil, dúchasach, saor.

4. As na tíortha ar fad ar thug cuairt orthu, cén ceann is fearr leat agus cén fáth?
Thaitin an Nua-Shéalainn go mór liom – spiorad na ndaoine ann go hálainn cairdiúil, tá sé sórt cosúil le hÉirinn ar an dtaobh eile den domhan, ach difriúil go hiomlán chomh maith ar ndóigh. Is breá liom an nasc atá acu lena ndúchas. Tá an-mheas acu ar an teanga agus cultúr Maorach. Thaitin Wellington go mór liom cois farraige.

5. Céard í an ghig is mó a thaitin leat?
Ag seinnt i Londain an tseachtain seo caite don seoladh do m’albam nua Inni-K. Bhí an-chraic againn ag iompar na ndrumaí ar an long trasna agus ansan ar an traein, agus ansan ar an tiúb! Aistear ceart a bhí ann, agus thugamar gach rud uainn don lucht éisteachta sa gig. Thugadar an-chuid thar n-ais dúinn chomh maith, ag canadh na harmonies!

6. An t-amhrán/píosa ceoil is mó a chuireann tú ar siúl?
Jon Hopkins, Abandon Window = suaimhneas.

inni-k

7. Cad a dhéanfá mar shlí bheatha muna mbeifeá i do cheoltóir?
Bheadh bialann álainn agam le bia den scoth! Bhí gnó crêpe agam tráth ag margadh feirme an Daingin nuair a bhíos ag maireachtaint ansan thíos! An rud is mó a thaitníonn liom ná bia agus comhluadar maith.

8. An bhfuil aon aiféala agat?
Níl, go bhfios dom.

9. Céard é an cuimhne is mó a sheasann amach ó d’óige?
Lá gréine ag aifreann lasmuigh d’áit éigin. An ghrian ag scoilteadh na gcloch, boladh uachtar gréine, mo chlann agus an-chuid daoine eile ann. N’fheadar cá rabhamar in aon chor!

10.  Cad é an rud is mó a chuireann ag gáire tú?
Bheith giodamach le cairde, scéalta amaideacha, gloine fíona b’fhéidir san áireamh!

11. Dá mbeifeá ag casadh le duine den chéad uair, agus dúil agat iontu, cén sórt oíche a d’eagrófá?
Freastal ar ghig le chéile is dócha agus deoch nó greim bia roimh ré.

12. Cé hí/hé an ceoltóir is fearr leat, cén fáth?
Is í Feist an ceoltóir is mó a n-éistim léi na laethanta seo. Is breá liom an fhírinne, an tondath atá ina guth. Cuireann sí mo chroí ar eitilt. Is breá liom dul ag siúl le Cicadas and Gulls i mo chluasa.

13. Céard í an tsraith teilifíse/scannán is fearr leat?
Le déanaí, Boyhood. Chonaic mé faoi dhó é san IFI agus ní minic a dheinim sin.

14. Céard é an rud is fearr faoi bheith i do Ghael?
An tslí a gcuirimid sinn féin in iúl, an teanga, an ceol, an scríbhneoireacht, an chraic – táimid saibhir inár gcultúr.

15. Cén pearsa stairiúil is mó atá cosúil leat?
Ó n’fheadar – níl cliú agam!

16. Dá mbeadh €20 fágtha sa chuntas agat, céard a dhéanfá leis?
Cheannóinn cupán caifé do chúpla cara liom agus dheinfimis plé ar conas go bhféadfainn plean níos fearr airgeadais bheith agam!

17. Céard é an chéad tír eile ar mhaith leat cuairt a thabhairt uirthi? Cén fáth?
An tSeapáin. Is breá liom na deasghnátha atá acu ar nós na slí a n-ólann siad tae ó chupáin agus taephotaí áille – thaitneodh san go mór liom. Tae deas a ól agus sushi den scoth a ithe.

18. Céard é an t-amhrán is mó a thaitníonn leat?
A Change is Gonna Come le Sam Cooke.

19. An bhfuil drochnós ar bith agat?
Ró-dháiríre uaireanta nuair a bhíonn an iomad le déanamh agam, ar nós an-chuid daoine is dócha, ach ansan leánn ceol nó greann cairde, nó leabhar maith nó scannán nó gig mhaith mé agus sílim, Eithne, cad ina thaobh go raibh tú chomh dáiríre!?

20. Buaicphointe saoil go dtí seo?
Ag cruthú agus ag lainseáil m’albaim nua Inni-K The King has Two Horse’s Ears. Táim an-bhródúil go deo as.


Beidh Eithne ag seinm mar Inni-K i gCearnóg Merrion 18 Meitheamh agus ag Féile Body & Soul 21 Meitheamh. Tuilleadh eolais ar a suíomh inni-k.com

SCÉALTA EILE