Amhráin Ghaeilge san iomaíocht

Tá na hamhráin Ghaeilge ‘Óró ’Sé do Bheatha Abhaile’, ‘Siúil a Rún’, ‘Mo Ghile Mear’, agus ‘Róisín Dubh’ i measc na n-amhrán atá san iomaíocht le bheith sa chéad eagrán de The European Union Songbook agus vóta poiblí ar siúl i láthair na huaire le sé amhrán a roghnú ó gach tír san Aontas Eorpach. 

Tá fáilte roimh mhuintir na hÉireann vóta a chaitheamh d’amhráin i sé chatagóir éagsúla — an Grá, an Dúlra, an tSaoirse, Amhrán na nDaoine, an Creideamh agus Amhrán Páistí. Tá 21 amhrán Gaeilge agus 35 amhrán Béarla ar an liosta. Vótáil 18,500 duine i naoi mballstát dá n-amhráin náisiúnta cheana féin agus beidh fáilte roimh mhuintir na hÉireann a vóta a chaitheamh go dtí an 5 Bealtaine. Tá sé i gceist amhráin a bhailiú ó 18 ballstát eile i ndiaidh vóta na hÉireann. 

Beidh 168 amhrán ó na ballstáit uilig in The European Union Songbook, atá á chur le chéile ag eagraíocht neamhbhrabhúis sa Danmhairg. Tá 17 institiúid cheoil, atá lonnaithe i 14 tír, ag obair ar an leabhar agus súil acu í a chur amach ar ‘Lá na hEorpa, 2019’ – an 9 Bealtaine. Foilseofar na hamhráin uilig sa teanga ina gcantar iad agus i mBéarla sa leabhar ar dtús agus beidh leaganacha ar fáil ina dhiaidh sin i dteangacha uile an Aontais. 

Tosaíodh an obair ar an leabhar trí bliana ó shin, nuair a chonacthas d’fhoireann an leabhair nach raibh a ndóthain ó thaobh cultúir de, cé is moite den spórt, á roinnt ag baill an Aontais Eorpaigh le chéile. 

Ba mhic léinn cheoil agus teagascóirí i Scoil Cheoil Chorcaí, scoil de chuid Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí (CIT), a roghnaigh na hamhráin Éireannacha atá ar an ngearrliosta. Dúirt Ceannaire na Ceoltóireachta agus an Léinn in CIT, atá ina heagarthóir Éireann ar an leabhar amhrán go bhfuil oidhreacht shaibhir na hÉireann le brath sna hamhráin atá ar an liosta. 

“Tá stair fhada, a bhfuil a muintir bródúil aisti, ag Éirinn d’amhráin agus den amhránaíocht. Tá léargas ar ár n-oidhreacht shaibhir i réimse leathan stíle agus réime na n-amhrán a ainmníodh. Tá go leor amhrán ón traidisiún béil fós i mbéal an phobail inniu agus ainmníodh iad sin chomh maith le hamhráin a cumadh i bhfad níos deireanaí. Tugann an liosta seo deis do phobal na hÉireann vóta a chaitheamh do na hamhráin seo, i ngach aon chatagóir, a thabharfaidh an tuiscint is fearr ar charachtar ár náisiúin,” a dúirt sí. 

 

SCÉALTA EILE