Amhrán na hAoine:


Sa mhír seo, tugaimid cluas le hamhrán nuachumtha Gaeilge.

Is í síog na Samhna, Muireann Nic Amhlaoibh, atá linn an tseachtain seo le labhairt faoi amhrán nua Aeons, ‘An Fhuil’.

Canadh ‘An Fhuil’ beo den chéad uair ag mórcheiliúradh TG4XX Oíche Shamhna agus b’iontach an taispeántas é.

Is freagairt é ‘An Fhuil’ ar an amhrán ‘Bealtaine’, an chéad shingil le Aeons ina raibh neacha neamhshaolta Billy Mag Fhlionn (thíos), fear céile Mhuireann, le feiceáil den chéad uair againn.

Teacht le chéile draíochtúil atá san amhrán nua idir Muireann agus an draoi focal, Séamus Barra Ó Súilleabháin, agus tá muid ar bís a chloisteáil go bhfuil sé de rún acu tuilleadh a dhéanamh le chéile amach anseo!

eamon

1) Cad é cúlra ‘An Fhuil’?

Is éard a theastaigh uainn a chur in iúl leis an amhrán ná ‘an fhuil’ agus na híomhánna trína n-aithníonn muid an Gaelachas atá ionainn go léir.

Níl mé ag caint ar an seansaol go díreach ach ar an rud sin a cheanglaíonn le chéile sinn. Uaireanta ní bhíonn a fhios againn go bhfuil sé ann go dtí go gcloiseann muid amhrán nó píosa ceoil nó rud éigin a dhúisíonn sinn.

2) An bhfuil teachtaireacht ann?

Féiniúlacht. Cé sinn féin? Cá’l muid ag imeacht?

Tá sé fuirist a bheith éadóchasach faoi láthair faoin nGaelainn agus an sórt caitheamh anuas atá ann, fiú amháin i measc na nÉireannach féin.

Is teachtaireacht dhóchasach atá san amhrán.

Cúis áthais í.

Bímis mórtasach asainn féin.

3) An bhfuil líne ar leith ann a thaitníonn leat?

Is maith liom an fhéachaint siar agus chun tosaigh atá sna línte seo:

Shúas isteach an ghealach is an ghrian,
An draíocht a bhí ag baint le seanashaol,
Is d’ullmhaíos mé féin do bhreacadh lae.

Agus tá línte áille ag Seamús Barra:

Pianta nimhe na mianta
I mbroinn na Samhna
A dhó.


‘An Fhuil’ – Liricí

Shiúlaíos agus d’éistíos le mo mhian,
Shúas isteach an ghealach is an ghrian,
An draíocht a bhí ag baint le seanashaol,
Is d’ullmhaíos mé féin do bhreacadh lae.

Oíche Shamhna,
Scáil is scanradh.
Seo ceiliúradh,
Teacht le chéile.
Chughainn Mór Ríoghainn le
Ceol is rince.
Teorainn, tairseach,
Oíche Shamhna.

Fuil,
An fhuil.
Is í fuil
na nGael.

An fhuil,
Ár bhfuil.
An bhfuilimid
Réidh?

Shiúlaíos agus d’éistíos le mo mhian,
Shúas isteach an ghealach is an ghrian.

Lasracha i léig,
Na healtaí dubha ag teacht de dhroim na mara,
Anfa, anró ag olagón sa chaladh.
I dtraidisiún an Ghrá, is ionann bás
Agus maireachtaint go brách.
Mar sin, cén rud é a scanraíonn tú a lao ghil?
Lean an líne ag síneadh idir an solas is an scáth,
An tsíoraíocht agus an t-am á ndealú sa dán.
Ná fág aon naomhóg tirim ná ceann cipín gan splinc.
Bain díot an púicín
Go mbeidh gach Tríocha Céad
In aon fheacht
Linn

Fuil,
An fhuil.
Is í fuil
na nGael.

Fuil,
Sa bhfuil
An bhfuilimid
Réidh?

Fuil,
An fhuil.
Is í fuil
na nGael.

Fuil,
An fhuil.
An bhfuilimid
Réidh?

An mó deoir atá le sileadh sara líonfar an mhias?
An mó crann atá le leagan sara gcífimid an choill?
Ní ceist teangan í ach foilsiú feasachta,
mairg gan ár sliocht a sheoladh
go dtí Tír Tairngre.
Sna sméaróidí coiglítear mo léan géar
Ag cuimhneamh ar na hanamacha
Caillte is ar strae.
Ach músclaíonn an misneach
Nuair a thagann an ghealach beo
Chun pianta nimhe na mianta
I mbroinn na Samhna
A dhó.

Fuil,
An fhuil.
Is í fuil
na nGael.

Sa bhfuil
An bhfuilimid
Réidh?


Beidh Muireann ag dul chun na Beilge le NOTIFY ag an deireadh seachtaine agus tá sí ag súil go mór le dul chuig Éigse Dhiarmuidín Uí Shúilleabháin i gCúil Aodha nuair a philleann sí. Tig leat fanacht ar an eolas faoin mhéid atá ar bun ag Muireann anseo.

SCÉALTA EILE