Amhrán na hAoine:

Gach Aoine bíonn cluas á tabhairt againn le hamhrán nuachumtha Gaeilge.

An tseachtain seo, labhair Muireann Nic Amhlaoibh linn faoin amhrán ‘Bealtaine’, le Aeons, atá á cheol aici féin.

Togra ceoil nua is ea Aeons a tharraingíonn Muireann agus Pádraig Rynne le chéile i mbun ceoil leictreonaigh.

Is amhrán lán dóchais agus misnigh é ‘Bealtaine’ a chuireann fáilte roimh an Samhradh.

Dhá líne as dán Sean-Ghaeilge a chuireann tús leis an amhrán agus chum Muireann an chuid eile.

Is é ‘Bealtaine’ an chéad amhrán atá taifeadta ag Aeons, agus tá físeán den scoth déanta a léiríonn an draíocht a bhaineann le féile Bhealtaine.

Tá feisteas álainn le Billy Mag Fhloinn, fear chéile Muireann, le feiceáil san fhíseán a cruthaíodh chun ceiliúradh a dhéanamh ar Oíche Bhealtaine.

Táimid ag tnúth go mór le tuilleadh ón ghrúpa seo!

Breathnaigh air agus tabhair cluas le héisteacht do ‘Bealtaine’ anseo.

Cad é an cúlra atá ag ‘Bealtaine’?

Is béaloideachasóir m’fhear céile Billy, agus bíonn sé ag obair ar thograí seandálaíochta trialaí (experimental archaeology) go minic.

Bhí mé ag cur an-spéise ar fad san obair a bhí ar siúl aige sa bhothán béal dorais leis an tigh le tamall.

Bhí sé ag cruthú seanuirlisí ceoil agus feistis de dhreoilíní an domhain – atá le cloisteáil agus le feiceáil san fhíseán – do shearmanas speisialta oíche Bhealtaine a bhí á reáchtáil mar chuid d’Fhéile na Bealtaine sa Daingean.

Bhí i gcónaí suim agam sa cheol leictreonach, ach ní gur bhuail mé le Pádraig Rynne, dearthóir fuaime agus comhléiritheoir Aeons, gur thosaigh mé ag cumadh liom.

Cén teachtaireacht atá ann?

Thaitin sé liom go mbeadh téama dearfach ann. Bhí geimhreadh dorcha duairc anseo i gCorca Dhuibhne agus theastaigh uaim daoine a spreagadh agus a rá go raibh laethanta níos deise le teacht.

Tá Bealtaine cosúil le Samhain sa chaoi go luíonn sé ar an teorainn idir dorchacht an Gheimhridh agus teacht an tSamhraidh agus theastaigh uaim go mbeadh dorchacht agus solas le clos sa cheol.

Ó thaobh teachtaireachta de, is dóigh liom gur dóchas, misneach, féinmhuinín agus muinín as an méid atá le teacht atá i gceist – go ndéanfaimid dearmad ar imní agus buairt agus go mbainfimid sult as an saol.

An bhfuil líne ar leith a thaitníonn leat?

seo an tús
le saol nua

Bhí sé á rá agam féin agus thosaigh na leanaí á rá thart fán tigh mar a bheadh mantra ann! (Tá na leanaí le cloisteáil i lár an amhráin.)

Muireann

Liricí: Bealtaine, le Muireann Nic Amhlaoibh

Athberim fribh, lith saine,
ada buada belltaine:
coirm, meacoin, suabhais serig,
agus urgruth do tenid.

Aistriúcháin: 
I tell to you, a special festival,
The glorious dues of Bealtaine:
Ale, worts, sweet whey,
And fresh curds to the fire.

Seo an tús
seo an tús
seo an tús
le saol nua

Fág i do dhiaidh
fág i do dhiaidh
fág i do dhiaidh an ré dhuairc

Féinmhuinín, spreagadh croí,
oscail béal, is inis dúinn
Éist anois, athnuachan,
Féach arís, féileacán.

Anáil isteach is scaoil amach
Feitheamh fada, Samhradh ag teacht
Athrú saoil is athrú meoin
Tús nua, bláthú

Bealtaine


Beidh Muireann i mbun cainte le Rónán Mac Aodha Bhuí ar a chlár tráthnóna inniu ar Raidió na Gaeltachta idir 3-4in.

Is féidir ‘Bealtaine’ a cheannach anseo ar €0.99 ar iTunes anseo.

Coinnígí ar an eolas faoi cad atá ar siúl ag Aeons ar a leathanach Facebook.

SCÉALTA EILE