Amhrán na hAoine


Tá Amhrán na hAoine ar ais agus inniu tá rosc catha nua-aimseartha againn dóibh!

Aithnítear JJ Ó Dochartaigh ar na ceoltóirí agus scríbhneoirí amhrán Gaeilge is beoga sa tír agus tá lucht leanúna líonmhar cruthaithe aige le tamall de bhlianta, ó thuaidh ach go háirithe.

Ní ba luaithe i mbliana eisíodh físeán dá rian ‘Ná habair é, déan é’ agus anois, le Gaeil an tuaiscirt go fóill ag gníomhnú ar son a gceart, tá sé roghnaithe mar amhrán an lae.

Léigh faoin amhrán anseo thíos agus éist le JJ ar Rónán Beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta inniu!

1. Cad é cúlra an amhráin?

“Inspioráid an amhráin seo ar ndóigh ná an mana spreagúil sin atá ag Gael Bhéal Feirste le glúin nó dhó anois, ‘Ná habair é, déan é’.

“Cuimsíonn an ráisteas sin go leor den chur chuige atá ag Gaeil na sé chontae agus tá sé chomh hábhartha inniu is a bhí riamh.”

“Agus muinín an phobail ag méadú, saol sóisialta na nGael ag fás leis agus an feachtas ar son achta faoi lán seoil, shíl mé go mbeadh sé fóirsteanach amhrán a scríobh bunaithe ar an mhana.”

2. An bhfuil teachtaireacht ar leith ann?

“Is spreagadh é do na Gaeil bheith gníomhach, bheith ag smaoineamh dóibh féin agus seilbh a ghlacadh ar an saol trí Ghaeilge!”

3. An bhfuil líne ann a sheasann amach duit?

“Má tá fód ann le seasamh, seasfaidh muid é. Tá an t-am ann don ghníomhú, déan dearmad ar phlé.

“Má bhí soiléiriú de dhíth ar an mheon taobh thiar den mhana, sin é!”


Liricí: ‘Ná habair é, déan é’ le J.J. Ó Dochartaigh

Chuir mé an síol agus d’fhás sé go spéir, (do-do do, do do, do do, do do)
Nuair a ghlan mé an fuíoll, bhí sé snasta is géar (do-do do, do do, do do, do do)
D’aithin gach duine go raibh fiúntas mór leis (do-do do, do do, do do, do do)
nuair a spreag sé an óige agus mhúscail sé spéis (do-do do, do do, do do, do do)

Anois an gcreidfidh sibh mé? Nuair a dhiúltaíonn tú géilleadh don namhaid, gheobhaidh tú é

Cúrfa: An té nach bhfuil láidir, ní mór dó bheith glic.
Tá teachtaireacht nua ag teacht ó na cnoic,
Bhí Maoise fadó ann, na Gaeil ann anois
Tá an deascéal réidh,
Ná habair é, déan é (x2)

Má tá fód ann le seasamh, seasfaidh muid é (do-do do, do do, do do, do do)
Tá an t-am ann don ghníomhú, déan dearmad ar phlé (do-do do, do do, do do, do do)
Níl uasal nó íseal i mbearna an bhaoil (do-do do, do do, do do, do do)
Gualainn ar ghualainn, go deireadh an tsaoil. (do-do do, do do, do do, do do)

Anois an gcreidfidh sibh mé? Nuair a dhiúltaíonn tú géilleadh don namhaid, gheobhaidh tú é

Cúrfa: An té nach bhfuil láidir, ní mór dó bheith glic.
Tá teachtaireacht nua ag teacht ó na cnoic,
Bhí Maoise fadó ann, na Gaeil ann anois
Tá an deascéal réidh,
Ná habair é, déan é (x2)

SCÉALTA EILE