Ar Chúl an Albaim

Uncovered is teideal don albam is déanaí le Zamilska, léiritheoir ceoil leictreonaigh as an bPolainn a bhfuil cúlra sa cheol trom-mhiotalach agus ceol na gcluichí ríomhaire aici. 

Chuir Zamilska spéis sa cheol leictreonach ar dtús is í 13 bliain d’aois, tar éis di rian a chur le chéile ar an mbogearra Audacity tógtha as giotaí de a capella d’amhrán de chuid Dead Can Dance. Tamall beag de bhlianta ina dhiaidh sin dhíol sí a giotár ar mhaithe le ticéad go ceolchoirm de chuid Björk a cheannach, agus faoin am go raibh sí 15 bliain d’aois bhí beartaithe aici díriú ar cheol leictreonach amháin.

In oiriúint do spiorad imníoch na linne sin, cumasc trom, tionsclaíoch atá i gceol Zamilska de cic-dhrumaí móra, sint-ghlóranna seabhránacha agus fonnadóireacht theibí, mhachnamhach.

Albam é Uncovered faoi aiséirí, agus an beart pearsanta a bhíonn i gceist le deacrachtaí an tsaoil a shárú. “Albam é faoi bheith ar foluain san aer, ní faoi thitim go talamh,” a deir Zamilska. Más fianaise an moladh atá faighte ag ceol na mná óige ó leithéidí Iggy Pop agus Nine Inch Nails tá ag éirí le Zamilska sa mhéid sin.

Seo mar a chuir Zamilska síos do ‘Ar Chúl an Albaim’ faoi na seacht bport is mó a chuaigh i bhfeidhm uirthi agus Uncovered á chumadh agus á thaifeadadh aici.

Massive Attack – Angel

Is é ‘Mezzanine’ an t-albam is tábhachtaí i mo shaol, gan aon amhras. Ón uair a bhí mé i mo pháiste tá ceol Massive Attack do mo spreagadh. Is iad is giorra dem’ chroí. Dá ndúiseofá i lár na hoíche mé agus dá bhfiafrófaí díom cén t-albam is ansa liom déarfainn ‘Mezzanine’. I gcónaí.

 James Holden – ‘Each Moment Like The First’

Nuair a chríochnaíos ‘Back’, ceann de rianta an albaim, rith an smaoineamh seo liom agus mé ag éisteacht leis: “b’fhéidir go dtaitneodh an t-amhrán seo le James Holden?!” Is breá liom James Holden. Máistir na sintéiseoirí é, dar liom. Tá cumas aige mothúcháin éagsúla a thabhairt le chéile in aon fhuaim chumhachtach amháin. Tá sé dochreidte.

Andy Stott – ‘Violence’

Déanaim iarracht gan a bheith ag éisteacht le ceol faid is a bhfuilim ag obair ar albam dem’ chuid féin, ach caithfidh go raibh ceol Andy Stott neadaithe in íochtar m’intinne. Thugas an méid sin faoi ndeara agus ‘Hollow’, port ón albam nua, á chasadh beo agam. Tamall beag de bhlianta ó shin bhíos thar a bheith tógtha leis an tslí a dhéanann Stott comhbhrú ar fhuaimeanna. Tá an tslí a dhéanaim féin comhbhrú ar fhuaimeanna tar éis athrú ó shin ach maireann mo ghrá do Andy.

Emptyset – ‘Dissolve’

Lá breá éigin ba mhaith liom torann agus dord den gcineál a bhíonn ag Emptyset a chruthú. Tá bealach fada romham, ach tá mo dhúthracht á déanamh agam an sprioc sin a bhaint amach. Tá súil agam go n-éireoidh liom sula gcailltear mé.

M.I.A. – ‘Bad Girls’


Cé nach bhfuil mórán d’fhuaim M.I.A. le clos ar Uncovered tá sí ar an liosta seo agam toisc gur thug sí misneach dom. Cúig nó sé bliana ó shin, agus mé ag iarraidh teacht ar mo bhealach féin sa cheol, bhíodh daoine ag rá liom “ba cheart duit díriú ar rud amháin, ní féidir leat stíleanna éagsúla a mheascadh le chéile.” Ach theastaigh uaim na stíleanna ar fad a mheallann mé a chur le chéile chun fuaim ar leith a chruthú a bhaineann liom féin amháin. Ansin thugas m’aghaidh ar cheolchoirm de chuid M.I.A., agus ar bhealach éigin tháinig athrú ar mo shaol dá bharr. Chuireas muinín ionam féin, agus thuig mé nach féidir gach duine a shásamh – mura dtaitníonn sé le duine, is cuma sa tsioc. Níl faic níos fearr ná saoirse a thabhairt duit féin ceol a chruthú de réir do mhéine.

Nine Inch Nails – ‘The Four Of Us Are Dying’

Uaireanta deireann daoine go n-airítear cosúlachtaí idir ceol Nine Inch Nails agus m’albaim féin. Is onóir liom é sin a chlos. Ceann de na grúpaí is tábhachtaí ó laethanta m’óige é Nine Inch Nails. Táim faoi gheasa ar fad ag fuaim an ghrúpa. 

The Knife – ‘Raging Lung’

Sa bhreis ar dhorchadas agus dord tá mothúcháin an bhróin agus na trua le clos ar Uncovered. Tá an-chuid guthaíochta aistí, cosmaí ann chomh maith. Níos tábhachtaí ná sin, is albam coincheapúil é. Mo ghrá mór don ngrúpa The Knife faoi ndeara sin ar fad. Tá an-mheas agam ar an ngrúpa ó bhí mé i mo chailín óg. Tá géarghá le haiteachas sa saol seo.


Éist le seinnliosta Spotify Zamilska anseo.


Uncovered le Zamilska le fáil anois ar cheirníní Untuned

SCÉALTA EILE