Camchuairt Cheoil Cois Cuain

Reáchtálfar an chéad turas ceoil thraidisiúnta de chuid ‘Camchuairt Cheoil Bhéal Feirste’ an Satharn beag seo, 13 Bealtaine.

Togra nua is ea é a chuirfidh scoth an cheoil thraidisiúnta a bhíonn le cluinstin fá chathair Bhéal Feirste i láthair cuairteoirí agus turasóirí.

Ceoltóirí agus Gaeil na cathrach – ina measc Deirdre Galway, Conor Lamb as an ghrúpa Réalta agus fear an chonsairtín Jason O’Rourke – a bheas ag stiúradh na dturas agus iad tagtha le chéile i dteannta dhíograiseoirí An Droichead, ionad ealaíon i ndeisceart Bhéal Feirste, don togra turasóireachta ceolmhar seo.

“Tá scoth an cheoil á chasadh i mBéal Feirste agus tá muid an-bhródúil as,” arsa Deirdre Galway le NÓS.

Cé go bhfuil Béal Feirste aitheanta i measc na n-áiteanna is fearr ar domhan ó thaobh an cheoil thraidisiúnta de, is beag suntas a thugtar don saibhreas agus don bheocht iontach sa chathair sna feachtais mhargaíochta atá dírithe ar thurasóirí a tharraingt chuici.

Fágann sin nach mbíonn cuairteoirí na cathrach ar an eolas faoin cheol nó na háiteanna a mbíonn seisiúin ar siúl.

“Iarracht atá sna turais seo deis a thabhairt do dhaoine níos mó a fhoghlaim faoina bhfuil ar siúl i mBéal Feirste sa lá inniu, faoi ghnéithe éagsúla den cheol, faoin traidisiún láidir ceoil sa chathair agus faoi na huirlisí a bhíonn á gcasadh againn,” ar sise.

Mhínigh Deirdre go bhfuil na turais dírithe ar ghrúpaí beaga le go mbeadh deis ag daoine cluas mhaith a thabhairt don cheol agus ceisteanna a chur ar na ceoltóirí más maith leo.

“Is í an aidhm atá againn ná atmaisféar réchúiseach a chothú ina mbeidh daoine in ann an ceol a chluinstin, bualadh le ceoltóirí, foghlaim agus a bheith mar chuid den chraic a bhíonn againn.”

Tabharfar cuairt ar thithe tábhairne éagsúla – McHughs, ceann de na tithe tábhairne is sine i mBéal Feirste, The Dirty Onion agus The Duke of York, dhá phub a mbíonn seisiúin rialta iontu.

“Tá an t-ádh orainn fosta a bheith ag obair le damhsóir a bheas in ann roinnt steipeanna a theagasc don ghrúpa agus cuid de na difríochtaí idir na stíleanna damhsa atá againn in Éirinn a mhíniú dóibh.”

Ná bac le Músaem an Titanic, téigí ar bhealach ceoil cois cuain!

Leanaigí an chraic uilig ar Facebook agus Instagram.

SCÉALTA EILE