Amhrán na hAoine:

Inniu le haghaidh ‘Amhrán na hAoine’ tá ceoltóir óg as Contae Dhoire againn lena hamhrán faoina ceantar dúchais féin.

Cúntóir ranga i nGaelcholáiste Dhoire i nDún Geimhin, tá céim chéadonóracha sa Mhata ag Kathryn Ní Mhaoláin ach tá a bua sa cheol ag teacht i dtreis le tamall de bhlianta.

Chaith sí dhá bhliain ag seinm le Dúchas, banna cailíní as a háit féin, Carn Tóchair, agus bíonn sí anois ag ceol go minic léi féin ar ardán agus ag taifeadadh ceoil ar líne.

Sa bhliain 2016 bhain Kathryn Craobh Uladh san Amhránaíocht Aonair sa Scór Sinsir agus tháinig sí sa tríú háit i Scór na Éireann.

Is é ‘Carn Tóchair’ an chéad amhrán atá scríofa aici i nGaeilge – léigh faoi anseo thíos agus éist léi ar Rónán Beo ar RnaG inniu!

1. Cad é cúlra an amhráin?

Tá mé an-bhródúil go deo as an cheantar beag tuaithe inar fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge agus mo chuid ceoil.

Níor fhreastail mé féin ar Ghaelscoil nó níl Gaeilge ag mo mhuintir, mar sin is ó phobal an Chairn a d’fhoghlaim mé an teanga ar dtús.

Gan phobal chomh laidir sin is cinnte nach mbeadh mo shaol mar atá anois.

Chrónaigh mé an áit agus na daoine go mór agus mé i mo chónaí i mBéal Feirste don ollscoil agus shocraigh mé go scríobhfainn cineál ómóis don dúiche.

2. Cén teachtaireacht atá ann?

Léiríonn an t-amhrán an grá atá ag an phobal don áit, don chultúr is don teanga.

Tá clú agus cáil anois ar mhuintir Chairn Tóchair agus Shleacht Néill ar fud na tíre mar phobal bríomhar gníomhach Gaelach agus tá achan duine a chónaíonn ann páirteach sa ghluaiseacht seo ar bhealach éigin.

3. An bhfuil líne ar leith a thaitníonn leat?

Is maith liom an líne, “An sliabh ard ag tabhairt dídeáin do mo cheantar is do mo dhaoine”.

Tá an áit ainmnithe i ndiaidh an tsléibhe agus thiocfadh an teanga a fheiceáil mar rud chomh buan agus láidir céanna leis an sliabh féin.

Tugann sí scáth dúinn agus coinníonn sí le chéile muid mar aon phobal amháin.

SCÉALTA EILE