Daithí ‘An Draoi’ Ó Dronaí

Seolfaidh an fidléir ildánach agus léiritheoir House, Daithí Ó Dronaí, a EP nua Tribes i nGaillimh, Dé hAoine, agus seit mall á chur i láthair aige sa Róisín Dubh.

5 rian atá le cloisteáil ar an eisiúint is déanaí aige, a dhéanann ceiliúradh ar chultúr saibhir an iarthair, bunaithe ar a thaithí féin – agus ar thaithí a mhuintire – ag fás aníos sa taobh sin tíre.

Fidléir turgnamhach is ea é Daithí, a bhfuil gair mhór leis le blianta anuas as a chuid ceoil chruthaithigh, a mheascann buillí bríomhara leictreonacha i lúb le ceol na fidle.

Ag labhairt le NÓS dó, dúirt Daithí go luíonn sé le ciall go mbeadh sé ag tarraingt ó thobar a dhúchais, cé gur thóg sé roinnt blianta air teacht ar an tuiscint sin.

“Cé gur chónaigh mé san iarthar an chuid is mó de mo shaol, ní go dtí le déanaí a thug mé suntas don chultúr saibhir, an stair agus an áilleacht atá chomh fairsing sin san iarthar,” ar seisean.

“Is nós le ceoltóirí leictreonacha go háirithe, a bheith ag breathnú thar lear le haghaidh inspioráide.”

“Is ait liom anois nach bhfuil níos mó daoine ag déanamh amhlaidh ach is maith an rud é mar go seasann mo chuid ceoil amach.”

Daithi

Is í an t-amhránaí Sinéad White as Cill Dara atá ag canadh ar phríomhrian Tribes, ‘Love’s on Top’, amhrán atá dírithe ar an sult agus spraoi a shamhlófá le hoíche ragairne i gcathair na Gaillimhe, áit a bhfuil Daithí ina chónaí.

Maille le trí amhrán nua eile, tá an singil rathúil is deireanaí aige, ‘Mary Keane’s Introduction’, san áireamh, ina bhfuil taifead dá sheanmháthair – atá 90 bliain d’aois – le cloisteáil ann agus í ag caint faoin uair a casadh a grá geal uirthi.

Athrú treo atá san EP d’fhear an iarthair, dar leis féin.

“Roimhe seo bhí mé ag díriú ar phopcheol nach raibh aon cheangal agam leis,” ar seisean.

“Bhí mé ag iarraidh rud éigin a scríobh a bhféadfainn bheith bródúil as agus a raibh fiúntas ag baint leis.”

Dúirt Daithí gurb é ‘Mary Keane’s Introduction’ an rian is giorra dá chroí ó tharla glór a sheanmháthar ann agus í ag labhairt faoin uair a casadh a sheanathair uirthi.

Leagadh amach téama Tribes leis an amhrán úd agus thosaigh sé ag bailiú fuaimeanna na farraige nó cibé eile a bhí le cloisteáil ina cheantar.

“Cuireann na fíorfhuaimeanna brí agus bunús leis an cheol,” ar seisean.

Bhain ‘Mary Keane’s Introduction’ clú agus cáil amach don léiritheoir óg, dréacht ceoil a tháinig ar uimhir a haon i gCairteacha Mearscaipthe Spotify na hÉireann anuraidh, agus a d’fhan ann ar feadh 5 seachtaine as a chéile.

Ní hí Mary Keane an t-aon seanthuismitheoir le Daithí atá aitheanta mar réalta ceoil, ná baol air.

Laoch i saol an cheoil thraidisiúnta is ea é seanathair Dhaithí, Chris Droney, a chuir amach a dhara halbam aonair agus é breis agus ceithre scór bliain d’aois agus a bhfuil a ainm in airde mar gheall ar an 10 mbua a bhí aige ag Fleadh Ceoil na hÉireann ar an chonsairtín.

D’fhéadfá a rá gurb é an bua atá ag an draoi óg seo ná go dtarraingíonn sé ar an sean agus nua agus é ag déanamh a bhealaigh féin, gan dearmad a dhéanamh ar an traidisiún saibhir as a dtáinig sé.


Tugaigí cluas le ‘Loves on Top’ agus bígí ag ceiliúradh sa Róisín leis Dé hAoine, 26 Feabhra sa Róisín. Meán oíche – 2rn. Saorchead isteach chuig seoladh Tribes! 

SCÉALTA EILE