Donall Donnelly – Tremolo

Nuair a luaitear ‘albam aonair’ sa cheol traidisiúnta ar na saolta seo, tuigtear don éisteoir nach albam aonair sa chiall is beaichte den fhriotal sin atá i gceist.

Ní minic a gheibhtear an ceoltóir teidil amháin i dteannta le tionlacaí mar a bhíodh nuair a bhí leithéidí Matt Molloy, Tommy Peoples, Noel Hill agaus a macasamhail ag saothrú na ceirde i dtús ama.

Na laethanta seo, bítear ag dúil le halbam a bhfuil tús áite ag an cheoltóir teidil, ach a bhfuil ‘cairde’ an cheoltóra ag seinm ina chuideachta. Sin go díreach an rud atá ar fáil san albam seo – tá ainm Donal Donnelly luaite ar an chlúdach tosaigh, agus is ag Donnelly atá tús áite ar an albam, ach cuireann na haoicheoltóirí go mór leis an táirge chomh maith.

Sin ráite, is é an fidléir Eoghanach féin a chum bunús na dtiúineanna ar an albam seo.

Tá ceoltaí ilchineálacha i measc na bportanna atá cumtha ag Donnelly anseo, idir strathspéanna, muzsikás, portanna, ríleanna agus tiúineanna malla.

Is rioscúil an rud ag Donnelly gur fhan sé glan amach ó chanóinphortanna an cheoil thraidisiúinta agus gur chuir sé an oiread seo dá phíosaí féinchumtha isteach.

B’fhiú go mór dó gabháil sa tseans ar an dóigh seo, nó is píosaí blasta taitneamhacha iad bunús na dtiúineanna féinchumtha seo, agus is sna portanna seo atá buaicphointí Tremolo le fáil i ndáiríre. Tá mé ag smaointiú anseo go sainiúil ar rian 7, ‘Muzsikás’, agus ar an chéad phort atá ar an albam, ‘Sunday’s Well’.

Ní mór a admháil go bhfuil ceoltóirí den chéad scoth ag seinm i gcuideachta Uí Dhonnghaile anseo: cuireann Donncha Moynihan, Karl Nesbitt agus Stijn van Beek go mór leis an tacar seo ceoil gan amhras.

Mar sin féin, is cosúil gurbh é Donnelly a réitigh na cóiriúcháin, agus caithfear a rá go bhfuil cóiriúcháin agus léiriúchán ardchaighdeáin ar fáil anseo.

Ní hamháin, mar sin, go bhfuil ardchumas teicniúil le sonrú i bhfidléireacht Dhonaill, ach tuigtear ó na cóiriúchán ar Tremolo, agus ó na portanna a chum sé é féin go bhfuil blas maith aige don léiriúchán agus cluas mhaith aige don chumadóireacht mar an gcéanna.

Dar ndóigh, ní albam traidisiúnta atá anseo, mar baineann go leor de na tiúineanna ar Tremolo le traidisiúin eile cheoil seachas traidisiún an cheoil Ghaelaigh.

Is beag is miste sin, áfach, nó d’fhéadfaí cás a dhéanamh de nach ann do cheol traidisiúnta nó ceol neamh-thraidisiúnta níos mó, ach gur cinnte go bhfuil droch-cheol agus ceol maith ann ar an tsaol seo. Níl amhras ar bith ann, mar sin, go bhfuil ceol maith ar fáil ar Tremolo don té a bhfuil cluas aige le héisteacht.

 

SCÉALTA EILE