EP début Lauren Ní Chasaide

Labhair NÓS le Lauren Ní Chasaide faoin EP úrnua a sheol sí go hoifigiúil thar an deireadh seachtaine.


Tá áthas orainn an scéal a scaipeadh faoin début dátheangach Féin atá curtha amach ag amhránaí óg iontach as Baile Átha Cliath, Lauren Ní Chasaide.

Lán le rifteanna raic, foinn mhealltacha agus buillí bríomhara pop, tá ceithre amhrán nuachumtha taifeadta ar an eisiúint úr a bhfuil meascán deas Gaeilge agus Béarla ar fáil ann.

Ag labhairt le NÓS di, dúirt Lauren, a ainmníodh i rannóg ‘Núíosach na Bliana’ ag Gradaim NÓS 2015, gur toradh atá san EP ar chinneadh a rinne sí tar éis na hollscoile díriú ar an cheol mar is ceart.

“Bhí mé ag iarraidh foghlaim, feabhsú agus tús áite a thabhairt don cheol agus don chruthaíocht den chéad uair i mo shaol,” ar sise.

Agus brú na hollscoile ar a cúl, “múinín” agus “aigead” na deacrachtaí ba mhó a bhí aici tabhairt faoin taifeadadh agus “is mar thionscadal cruthaitheach” di féin a thug sí faoi.

Pléann na ceithre hamhrán ar an bhailiúchán le téama an neamhspleáchais ar bhealach amháin nó eile.

Baineann ‘Féin’, rian teidil an EP, le bheith ag brath ort féin in ionad ar dhaoine agus ar rudaí eile.

Sin ráite, cuireann Lauren fáilte roimh dhaoine i gcónaí a míniú féin a fháil ar a cuid amhrán.

“An rud is suimiúla domsa ná fáil amach cad é mar a théann an ceol i bhfeidhm ar dhaoine eile,” arsa Lauren.

“Is aoibhinn liom gur féidir le smaointe iomlán difriúla a theacht chun cinn ag éisteacht leis an rud ceannann céanna.”

Cé gur minic a thagann smaointe agus liricí chuig Lauren i mBéarla, tá tugtha faoi deara aici agus í ag plé leis an taifead seo, go dtagann cumadóireacht na Gaeilge níos éasca chuici nuair a bhíonn an teanga á labhairt aici sa ghnáthshaol.

“Nuair a bhíonn an Ghaeilge á labhairt agam go minic tagann na smaointe amach sa Ghaeilge,” ar sí.

Is maith sin óir “is fearr go mór” léi a bheith ag cumadh mar gheall ar fhuaimeanna ceolmhara na teanga agus an léiriú a thugann an Ghaeilge ar a pearsantacht.

“Tá mé den tuairim go n-úsáidtear an Béarla chomh forleathan sin go bhfuil cuma saghas seanchaite ar na focail, go n-éiríonn na cluasa tuirseach de b’fhéidir.

“Anuas air sin tá traidisiún láidir amhránaíochta agus seanchais sa Ghaeilge agus tá rud éigin thar a bheith speisialta agus taibhsiúil faoi leanúint leis an nós sin i slí nua.


Tá ‘Féin’ ar fáil mar íoslódáil digiteach anseo. Beidh Lauren ag tabhairt cuairte ar na háiteanna seo a leanas le linn an tsamhraidh:

13 Meitheamh – Whelan’s, BÁC (ag tacú le Callum Beattie)
16-19 Meitheamh – Féile na Gealaí, Rathcairn Co. na Mí
12-16 Iúil – Féile Soma, Co. an Dúin
21-23 Iúil – Swell Festival, Arainn Mhór

Leanaigí Lauren anseo le fáil amach faoi cheolchoirmeacha atá le fógairt. 

SCÉALTA EILE