Féasta Cruite ar Acaill

Beidh Oileán Acla beo beathach le fuaimeanna saibhre na cruite le linn dheireadh seachtaine fada na Samhna agus Féile Cruite Acla á reáchtáil den chéad uair.

Tionól atá san fhéile do chruitirí as chuile chearn den tír agus níos faide anonn chun go dtig leo traidisiún agus ceol na cruitireachta a thaiscéaladh, a fhorbairt agus a phlé, agus tá fáilte roimh chách a bheith páirteach inti.

I measc bhuaicphointí na féile tá an chéad léiriú de shraith cheoil dar teideal ‘Sraith Oileán Acla’ a chum an píobaire cáiliúil Albanach Ailean Domhnallach. Seo an chéad cheolchoirm den chineál seo a dhíríonn ar thraidisiún beoga na píobaireachta in Acaill.

Coimisiúnaíodh an tsraith cheoil go speisialta don fhéile. Beidh an chruit agus an phíb mhór á seinm, dhá uirlis ársa nach gcloistear le chéile go rómhinic.

Chaith an Domhnallach an samhradh seo i nDumha Acha, Acaill agus rinne sé cuid mhór staidéir ar an timpeallacht, ar an oidhreacht agus ar cheol Acla. Rinne sé taiscéaladh ar scéalta agus ar mhór-imeachtaí sa stair atá i gcoitinne ag oileán Acla agus ag cósta thiar na hAlban lena chéile: an imirce shéasúrach chuig goirt phrátaí na hAlban (tatty hoking), teacht chun cinn thraidisiún na píobaireachta in Acaill agus na comhchosúlachtaí idir Gaeilge Acla agus Gàidhlig na hAlban.

Beidh na gnéithe seo le brath sa léiriú speisialta seo a thugann scoth na gceoltóirí agus na n-amhránaithe as Maigh Eo agus as Albain le chéile ar aon ardán amháin.

Anuas air sin, beifear ag féachaint ar an gcruit sa chomhthéacs idirnáisiúnta, le ceoltóirí as tíortha eile na hEorpa agus as Meiriceá Theas.

Beidh ceolchoirmeacha ar siúl san oíche a thabharfaidh deis don lucht éisteachta cuid de na cruitirí is fearr ar domhan a chloisteáil, ina measc Laoise Kelly (thuas) agus Gráinne Hambly as Maigh Eo, Ismael Ledesma as Paragua, an Gailíseach Rodrigo Romani, agus an tAlbanach Mary MacMaster (thíos).

mary

Beidh na cruitirí idirnáisiúnta i mbun ranganna ag leibhéil éagsúla: glantosaitheoirí, meánleibhéal agus ardleibhéal.

Agus den chéad uair riamh ag féile Éireannach, beidh deis ag daoine freastal ar cheardlann leis na déantóirí aitheanta cruiteanna, na máistir-cheardaithe Graham Wright as Éirinn agus Charles Perpoil as an bhFrainc.

Is cinnte go meallfaidh an cruitire agus amhránaí sáraitheanta Mary O’Hara slua mór oíche Dé Domhnaigh, an 30 Deireadh Fómhair, tráth a bhronnfar gradam saoil uirthi mar aitheantas ar a saol gairme agus ar an obair iontach atá déanta aici leis an gcruit a chur chun cinn.

Más dúil leat ceol binn na cruite agus na bpíob, scoth na cuideachta agus craic mhaith, tabhair aghaidh ar Acaill d’fhéasta ceolmhar na Samhna!

SCÉALTA EILE