Féilire Aidbhinte… lán ceoil!

Tá Féilire Aidbhinte ceolmhar curtha le chéile ag an fhoireann shamhlaíoch atá ag obair i ‘dTaisce Cheol Dúchais Éireann’ (TCDÉ / ITMA), an chartlann náisiúnta de cheol traidisiúnta.

Féilire idirghníomhach idirlín as an ghnách é seo a bhfuil 25 de shorcóirí céarach (wax cylinders) ar taispeáint agus iontas beag ceoil i ngach ceann acu, a chiallaíonn go mbeidh smailc cheoil ar fáil ann gach lá go dtí an Nollaig.

Istigh, tá rogha na foirne de bhuaicphointí ceoil na bliana, meascán d’ábhar a bhailigh an fhoireann le linn 2015 agus d’ábhar cartlainne a ndearnadh a dhigitiú.

Ag labhairt dó le NÓS, dúirt Piaras Hoban, Oifigeach Tionscadal Digitigh TCDÉ, gur bhuail an smaoineamh é nuair a bhí sé ag treabh fríd seantaifeadtaí, a rinneadh ar shorcóirí céarach.

Is bealach spraíúil é cinnte le haithne níos fearr a chur ar an stóras mór ceoil atá sa taisce.

Suite i gCearnóg Mhuirfean Theas, BÁC – agus oscailte don phobal i rith ama – tá stóras ceoil iontach fairsing san TCDÉ, a bunaíodh in 1987 chun ceol traidisiúnta a chaomhnú.

“Rinneadh forbairt mhór i leith na ngnéithe idirghníomhacha ar an suíomh i mbliana, agus bheartaigh muid a leithéid chéanna a dhéanamh leis an fhéilire,” arsa Piaras.

Idir ábhar físe agus fuaime, agus ábhar ón chartlann a digitíodh le bliain anuas, geallann Piaras go bhfuil meascán iontach ar fáil a rachadh i gcion ar phobal leathan éisteoirí.

Físeán de bhuíon núíosach as BÁC atá i bhfolach inniu, a taifeadadh i gclub amhránaíochta ‘An Ghóilín’ mar chuid d’fhéile Frank Harte na bliana seo.

Brú anseo le fáil amach cé hiad!

SCÉALTA EILE