Gradam NÓS bronnta ar ‘Beogacht’ na Ceathrún Rua ag Scléip

Bronnadh Gradam NÓS don amhrán nuachumtha is fearr ar an mbanna ceoil Beogacht as an gCeathrú Rua ag comórtas Scléip i mBaile Átha Cliath. Bhí an grúpa ceoil, atá ag freastal ar Scoil Chuimsitheach Chiaráin i nGaeltacht Chonamara, san iomaíocht sa rannóg ‘Popghrúpa/Racghrúpa’ is fearr. 

Bhí Scléip, comórtas ceoil a reáchtálann Gael Linn gach bliain, ar siúl san amharclann ‘An Clasach’ i mBaile Átha Cliath tráthnóna. Bhí ceoltóirí óga as gach cearn den tír san iomaíocht i rannóga éagsúla — Rince Cruthaitheach, Slua-Amhránaíocht, Amhránaíocht Aonair, Popghrúpa/Racghrúpa agus Ceol Uirlise Aonair. 

Thug scoláirí Scoil Chuimsitheach Chiaráin na Ceathrún Rua trí dhuais thar an tSionainn siar leo tráthnóna — bhuaigh Ailbhe Seoighe an chéad áit don amhránaíocht aonair, thug cór na scoile an dara duais don tslua-amhránaíocht leo, agus ba ar Bheogacht a bhronn eagarthóir na hirise, Maitiú Ó Coimín, gradam NÓS.

Dúirt Maitiú go raibh áthas air an gradam speisialta a bhronnadh “ar cheoltóirí cumasach Chonamara arís” i mbliana.

“Cruthaíonn scoláirí Scoil Chuimsitheach Chiaráin go maith ag an gcomórtas seo bliain i ndiaidh bliana agus tá mé ag súil go leanfaidh Beogacht i gcoisméigeanna iar-scoláire na scoile Róisín Seoighe, a bhí ar an ardán seo dhá bhliain ó shin ag glacadh leis an ngradam céanna.

“Tá na rannóga ar fad an-tábhachtach, ach tá an-mheas againne in oifig NÓS ar an gceol nuachumtha agus feictear dúinn gur bannaí agus ceoltóirí speisialta iad na daoine a ainmnítear sa rannóg seo. Tá mé ag súil go bhfuil rudaí móra i ndán don triúr óg seo agus tá súil agam go bhfeicfidh muid arís iad ag Gradaim NÓS amach anseo,” a dúirt sé. 

Mhol sé Gael Linn as an gceol nua-aimseartha Gaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn i measc an aosa óig. 

Bhí os cionn 300 dalta ó iarbhunscoileanna lánGhaeilge agus Gaeltachta i láthair agus iad in iomaíocht lena chéile sa mbabhta ceannais den chomórtas Scléip a fhéachann le daoine óga a spreagadh chun ceol, drámaíocht agus damhsa a chruthú i nGaeilge.

SCÉALTA EILE