Lig Scread!

Is fada muidne anseo ag NÓS á rá go bhfuil géarghá le nuacheol Gaeilge agus tá beirt chailín óg as Indreabhán, Conamara, ar aon intinn linn agus albam d’amhráin nuascríofa chomhaimseartha díreach eisithe acu.

Gráinne Ní Bheoláin agus Róisín Ní Fhurrgais príomhbhaill an bhanna nua Scread a tháinig le chéile anuraidh chun cur isteach ar chomórtas áitiúil agus anois a bhfuil a gcéad albam, Réalt ag Titim, taifeadta agus féinfhoilsithe acu.

“Tháinig muid le chéile díreach os cionn bliain ó shin chun páirt a ghlacadh i gcomórtas cumtha amhránaíochta ‘Stéibh 2010’ a bhí á reáchtáil ag Óige na Gaeltachta,” arsa Gráinne.

“Tharla sé gur bhuaigh muid an comórtas sin agus, nuair a fuair muid suim aigid le cur i dtreo taifeadta, d’airigh muid go raibh sé chomh maith céanna dúinn albam a chur le chéile.

“Is mé féin a scríobh an ceol agus Róisín a scríobh na liricí.”

Tá naoi n-amhrán san iomlán ar Réalt ag Titim le meascán téamaí ó áilleacht a gceantair féin go cúrsaí grá agus fiú daoine óga a thagann go Conamara gach bliain chun Gaeilge a fhoghlaim ar chúrsaí samhraidh.

Tá meascán ceoil le cloisteáil ar an albam chomh maith, amhráin roc-pop le drumaí agus giotár leictreach, amhráin fhuaimiúla le giotár agus fidil mar aon le hionchur ó roinnt aoicheoltóirí.

Má tá éagsúlacht ann ó thaobh ábhar agus stíl na n-amhrán de, tá gach ceann acu scríofa agus seinnte as Gaeilge, rud atá an-tábhachtach don ghrúpa.

“Tá na hamhráin uilig scríofa againn féin i nGaeilge,” arsa Róisín.

“Tá sé sin an-tábhachtach dúinn mar ceapann muid féin nach bhfuil a dhothain den saghas seo ceoil ann i nGaeilge; pop agus roc atá spraíúl, óg agus a thaitníonn le déagóirí agus daoine óga eile.

“Níl aon albam mar seo amuigh faoi láthair agus is fáth eile é sin a bhfuil tábhacht ar leith leis an gceann seo.”

Tá súil ag Scread go spreagfaidh a gcumadóireacht féin níos mó daoine triail a bhaint as an rud céanna agus go mbeidh níos mó den cheol nua-aoiseach ar fáil i nGaeilge amach anseo.

Is ábhar dóchais é go bhfuil amhráin úra Ghaeilge, atá taitneamhach agus a bhfuil beocht iontu, á gcumadh agus á gceol ag déagóirí seo Chonamara agus go raibh an tacaíocht ar fáil dóibh lena bhfís a chur i gcríoch.

Beidh Gráinne agus Róisín ag coinneáil súil ghéar ar rath an chéad albaim seo ach cad atá i ndán don bhanna amach anseo?

“Is breá linn bheith ag ceol agus tá súil againn go mbeidh muid in ann roinnt gigeanna a dhéanamh sna míonna amach romhainn,” ar siad. “Leanfaidh muid linn ag scríobh agus ag ceol agus is féidir linn a rá go mbeidh amhráin Scread i gcónaí as Gaeilge.”

Dá mba mhian leat féin cluas éisteachta a thabhairt don bhanna Gaeilge is úire ar domhan, is féidir cóip de Réalt ag Titim a iarraidh ach rphost a chur chuig scread@live.ie

SCÉALTA EILE